Aurelian Silvestru : Biobibliografie

Aurelian Silvestru : Biobibliografie / Min. Culturii al Republicii Moldova ; Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt. : Sabina Dodul ; ed. îngr. de Claudia Balaban. – Chișinău : Tocono, 2014. – 228 p.
Prezenta biobibliografie este dedicată lui Aurelian Silvestru, doctor în psihologie, prozator, poet, publicist, pedagog, fondatorul Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu” din Chișinău. Structura lucrării reflectă activitatea pedagogică, publicistică, de traducător, de autor de texte și muzică a lui Aurelian Silvestru. În ediție sunt incluse: Opera în ediții aparte, publicații în culegeri și ediții periodice, aprecieri semnate de Claudia Balaban, Mihai Radu, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Angela Lungu, interviuri, dialoguri, mese rotunde, eseuri, parabole, recenzii… indexuri auxiliare și imagini din viața pedagogului.
Criteriul de aranjare a materialului este cronologic, iar în cadrul anilor descrierile sunt date în ordine alfabetică. În fiecare compartiment, la început sunt date sursele în limba română, după care urmează cele în limba rusă. Materialele cu grafie chirilică sunt transcrise cu grafie latină, iar cele în limba rusă sunt date în original.   

Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului”.    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s