Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare)

Nemerenco, Valeriu. Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare) / Valeriu Nemerenco. – Chișinău : S. n., 2014. – 372 p.
Monografia este adresată tuturor celor interesați de istoria cartierului Buiucani și reprezintă o versiune îmbunătățită a ediției din 2002 Buiucani. File din istoria satului și a sectorului Buiucani.
„Istoria Buiucanilor este prezentată sub aspect monografic de la prima atestare documentară (20 august 1608, când într-un act întocmit în Cancelaria domnitorului Constantin Movilă se vorbește despre existența satului Buiucani în perioada domniei lui Ștefan cel Mare) până în zilele noastre.”
„Buiucanii de azi se trag de la un vechi sat, întemeiat cu peste 500 de ani în urmă. Numele localității provine de la un anume Buiuc, menționat într-un hrisov din 18 decembrie 1610, el fiind unul dintre proprietarii mai vechi sau chiar fondatorul satului Buiucani.”
Ediția include: un text introductiv semnat de acad. Mihai Cimpoi, Cuvântul autorului, o Introducere, istoria sectorului, un text despre Sfatul Țării și membrii acestuia, informații despre Administrația publică locală din Chișinău, Chișinăul în perioada primarului Ion T. Costin, problemele orașului în perioada interbelică, orașul Chișinău în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sectorul Buiucani în componența raionului Krasnoarmeisk, sectorul Buiucani cu denumirea raionul Frunze și starea sectorului în prezent.
De asemenea în carte sunt menționate instituțiile existente în sectorul Buiucani: instituțiile centrale de stat (Parlamentul, Președinția, Guvernul…), misiuni și ambasade, bănci, organizații internaționale, universități, muzee, biblioteci, școli, teatre, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, Catedrala „Nașterea Domnului”, Biserica „Schimbarea la Față a Mântuitorului”, Biserica „Sfântul Apostol Andrei”, Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Biserica „Întâmpinarea Domnului”, Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Catedrala Romano-Catolică „Providența Divină” ș.a.
Un capitol aparte este dedicat celor cca 70 de străzi, piețe și bulevarde din sectorul Buiucani: Piața Marii Adunări Naționale, Piața Dimitrie Cantemir, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Sfatul Țării, str. 31 August 1989, str. 27 Martie 1918, str. Tricolorului, str. Columna, str. Alba Iulia, str. București, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Onisifor Ghibu, str. Alexei Mateevici ș.a.
Un alt capitol descrie minuțios grădinile publice, parcurile și scuarurile din sectorul Buiucani: Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului”, Dendrariul, Parcul „La Izvor” și Parcul „Alunelul”.
La finele lucrării sunt inserate fotografii color: Vila urbană a lui Vladimir Hertza, Castelul de apă, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Palatul Republicii, Palatul Național „Nicolae Sulac”, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” ș.a.
Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului”.    

2 thoughts on “Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s