Teatrul lui Dumitru Matcovschi

Teatrul lui Dumitru Matcovschi / conceptul și sel.: Larisa Ungureanu ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chișinău : UNITEM, 2015. – 126 p.
Cartea Teatrul lui Dumitru Matcovschi este un proiect al Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM), gândit de criticul de artă Larisa Ungureanu în contextul Anului Dumitru Matcovschi – 2014. La realizarea acestui proiect a contribuit și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Departamentul „Memoria Chișinăului”. Ediția Teatrul lui Dumitru Matcovschi este alcătuită din câteva compartimente: începe cu un Cuvânt introductiv semnat de Alexandru Grecu, opinii despre teatru și dramaturgie de Dumitru Matcovschi; urmează un Argument, apoi compartimentul La timpul trecut și prezent: opinia oamenilor de teatru, după care urmează Bibliografie selectivă, alcătuită din I.Dramaturgie; II.Despre teatrul și dramaturgia lui Dumitru Matcovschi; III.Dumitru Matcovschi despre teatru și dramaturgie. Ultimul compartiment include Spectacologie. Fotografii și imagini din spectacole și nu numai.  
Lucrarea include texte semnate de: Alexandru Grecu, Anatol Ciocanu, N. Spirea, Leonid Cemortan, Pavel Pelin, Valentina Tăzlăuanu, Vasile Nastasiu, Mihai Morăraș, Grigore Rusu, Dina Ghimpu, Steliana Grama, Eleonora Bulhac, Dumitru Crudu, Pavel Proca, Irina Nechit, Alexandru Cozub și Larisa Ungureanu. Sunt menționate spectacolele: „Pomul vieții”, „Tata”, „Bastarzii”, „Troița”, „Abecedarul”, „Cântec de leagăn pentru bunici”, „Neamul Cain”, „Vine apa” ș.a.
Larisa Ungureanu:„Dumitru Matcovschi și-a început activitatea de dramaturg la mijlocul anilor 70 ai secolului trecut, în condițiile statului sovietic, a cenzurii, a diverselor interdicții din partea organelor comuniste de conducere.” […]
Majoritatea pieselor [lui Dumitru Matcovschi] au văzut lumina rampei pe scena Teatrului Academic „A.S. Pușkin” din Chișinău în anii 70-80, apoi în 2000 pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău (fostul academic) și a Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca. […]   
Cartea Teatrul lui Dumitru Matcovschi este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s