Argentina Cupcea-Josu : critic literar, traducător, publicist

Argentina Cupcea-Josu : critic literar, traducător, publicist : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala Miron Costin ; alcăt. : Natalia Kravciuk ; ed. îngr. : Lidia Kulikovski. – Chișinău : Magna-Princeps, 2011. – 92 p.

 
Biobibliografia este dedicată aniversării a 80 de ani de la nașterea traducătoarei, criticului literar, publicistei Argentina Cupcea-Josu, sora celebrului actor și regizor Valeriu Cupcea. De-a lungul anilor Argentina Cupcea-Josu îndeplinește funcția de profesoară de literatură română, lector superior la Institutul Pedagogic „I. Creangă” din Chișinău, cercetător științific la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a RSSM, secretar responsabil la revista „Femeia Moldovei”, membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Traduce romanele: „Roșu și negru” de Stendhal, „Bel-Ami” de Guy de Maupassant, „Dama cu camelii” de Alexandre Dumas-fiul, „Ora vetrelor pustiite” de Jonas Avižius, nuvele de A. Cehov, M. Gorki, B. Nušić, M. Șolohov, M. Bulgakov, K. Paustovski, M. Twain, poeme de V. Maiakovski ș.a. Este coautor și coredactor al Enciclopediei „Chișinău”.
Biobliografia include următoarele compartimente: Către cititor; Tabel cronologic; Curriculum vitae; Studii introductive; Activitatea literară: Traducător; Redactor, coautor; Prefațator, postfațator; Critic literar; publicist; Viața și activitatea: Referiri la viața și activitatea literară; Interviuri cu Argentina Cupcea-Josu; confesiuni, referințe: Reflecții (gânduri, cugetări), Interviuri, Aprecieri. Încheie lucrarea compartimentul Iconografie și indexurile de nume și de seriale.

Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului”.    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s