Înțeleptul din Vadul-Rașcov – Ihil Șraibman

Înțeleptul din Vadul-Rașcov – Ihil Șraibman = Рашковский мудрец – Ихил Шрайбман : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ițic Mangher” ; alcăt. : Sara Șpitalnic, Tatiana Ischimji ; contribuții : Anna Bațmanova ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Chișinău : S. n., 2013. – 88 p. 

Bibliografia este dedicată centenarului nașterii scriitorului Ihil Șraibman, personalitate marcantă a vieții literare și culturale a comunității evreiești din Republica Moldova. Prezenta lucrare este, de fapt, a treia ediție a biobibliografiei Ihil Șraibman, revizuită și completată, și constituie o încercare de a prezenta întreaga activitate a scriitorului. Lucrarea cuprinde 511 surse bibliografice și este structurată în trei capitole: I. Viața și activitatea, ce conține cercetări și aprecieri despre creația scriitorului, date biografice; II. Opera și publicații despre scriitor – compartimentul include documente în limbile idiș, română, rusă ș.a. III. Centrul „Idiș” – reflectă activitatea lui Ihil Șraibman ca fondator și președinte al Centrului, pe parcursul celor 13 ani de activitate.  
Cele mai reușite scrieri ale lui Ihil Șraibman au fost traduse în limbile rusă, engleză și desigur în română: cartea de povestiri „Merele paradisului” (1965), romane autobiografice „Adolescenții” (1977), „Continuare” (1981), „Zile de ani lungi” (1983). Versiunile în română, tipărite la Chișinău, au fost realizate de maestrul Alexandru Cosmescu (1922-1989). E de menționat că și Ihil Șraibman a tradus din română în idiș: povestiri de Ion Druță, Vera Malev, Ion C. Ciobanu ș.a. publicate în revista literară „Sovietiș Haimland” editată la Moscova.
Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s