Poetul „Metaforei în flăcări” – Renata Verejanu

Poetul „Metaforei în flăcări” – Renata Verejanu : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”, Dep. „Memoria Chișinăului” ; alcăt. : Ludmila Capița ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Chișinău : Foxtrot, 2013. – 220 p.

Apariția biobibliografiei a fost prilejuită de aniversarea a 60 de ani de la nașterea poetei Renata Verejanu. Lucrarea începe cu patru studii introductive semnate de acad. Mihai Cimpoi, George Călin, Ioan Barbu și Tudor Palladi și un Curriculum vitae. Structura reflectă activitatea prodigioasă a poetei și cuprinde următoarele compartimente: Proiecte literare: Ediții aparte; Poezii, traduceri în culegeri și ediții periodice; Eseuri, cronici teatrale, portrete în culegeri și ediții periodice; Maxime și cugetări; Dialoguri, interviuri cu și de Renata Verejanu; Pledoariile și opiniile Renatei Verejanu, discursuri la Radio, TV; Referiri despre creația și activitatea poetei Renata Verejanu. Proiecte editoriale și mass-media: Desene, prefețe, postfețe, coordonare, design; Renata Verejanu și revista Micul Prinț; Proiecte culturale: Renata Verejanu și Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii „Micul Prinț”; Proiecte educaționale și transfrontaliere; Proiecte social-politice: Renata Verejanu și Cenaclul „Grai matern”; Renata Verejanu online: cărți, videoclipuri, comunicate de presă. Finalizează lucrarea Indexurile de nume, de titluri de poezii, de ediții periodice și compartimentul File de album. Lucrarea include texte în limbile română și franceză.
Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.    

8 thoughts on “Poetul „Metaforei în flăcări” – Renata Verejanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s