Chișinău : Album în 4 limbi


Chișinău : Album în 4 limbi [română, rusă, engleză, franceză] / Mihai Potârniche ; pref. de Nicolae Dabija. – Chișinău : Litera Internațional, 2008. – 176 p. Prefața semnată de Nicolae Dabija este tradusă în limbile română, rusă, engleză și franceză. Albumul include imagini cu: Piața Marii Adunări Naționale, Catedrala, Arcul de Triumf, Clopotnița, clădirea Guvernului … More Chișinău : Album în 4 limbi

Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european


„Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european”, Materialele Conf. șt. (2013 ; Chișinău). Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european: Materialele Conf. șt., 27-28 sept. 2013. – Chișinău : Pontos, 2013. – 224 p. Culegerea include materialele Conferinței științifice „Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național … More Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european

Misiuni și destine : proză documentară cu fotografii


Marin,Gheorghe. Misiuni și destine : proză documentară cu fotografii / Gheorghe Marin. – Chișinău : Pontos, 2008. – 248 p. Lucrarea începe cu un text semnat de Ion Hadârcă. Pe Coperta I a cărții sunt reprezentate portretele voievozilor Ștefan cel Mare, Ioan Vodă cel Viteaz, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, iar pe Coperta IV tabloul „Uciderea … More Misiuni și destine : proză documentară cu fotografii