Misiuni și destine : proză documentară cu fotografii

Marin,Gheorghe. Misiuni și destine : proză documentară cu fotografii / Gheorghe Marin. – Chișinău : Pontos, 2008. – 248 p.
Lucrarea începe cu un text semnat de Ion Hadârcă. Pe Coperta I a cărții sunt reprezentate portretele voievozilor Ștefan cel Mare, Ioan Vodă cel Viteaz, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, iar pe Coperta IV tabloul „Uciderea Voievodului Mihai Viteazu”.
Capitolul I. Îndemnați de Domnul include informații despre: Testamentul lui Ștefan cel Mare la 540 de ani de la ctitoria Putnei [inclusiv versurile „La mănăstirea Căpriana” de Grigore Vieru], Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei medievale, Mihai Viteazu, Principele Alexandru Ioan Cuza, 200 de ani de la nașterea generalului Giuseppe Garibaldi.
Capitolul II. Timpuri și evenimente include informații despre: 135 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga, vizita lui Alexei Mateevici la Chișinău, Mihail Sadoveanu, Tricolor [versuri de Grigore Vieru], poetul Vasile Militaru, acad. Eugeniu Grebenicov, oșteanul erou Grigore Banu.
 Capitolul III. Eroi, de ieri, eroi de azi conține informații despre: Anatol Corobceanu, Gheorghe Malarciuc, Pavel Boțu, poetul Gheorghe Vodă, prof. Ion Osadcenco, interpretul Dan Spataru, poetul Grigore Vieru, publicistul Tudor Țopa, ziaristul Ion Josu, Tudor Ctitor.
Capitolul IV. Dureri și iar dureri include: texte autobiografice al autorului cu referire la familie, albinărit, război, foamete, cuplul Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Rugă pentru Cristi (în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici) semnată de Claudia Partole, întâlnirea cu primul cosmonaut Iurie Gagarin la Sovietul orășenesc Chișinău, mecenatul Anatol Josan și editarea de carte.
Capitolul V. Despre autor conține texte despre Gheorghe Marin semnate de Iurie Colesnic, acad. Nicolae Dabija, Claudia Partole, Tudor Țopa și Gheorghe Gheorghiu.  
Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s