Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european

„Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european”, Materialele Conf. șt. (2013 ; Chișinău). Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european: Materialele Conf. șt., 27-28 sept. 2013. – Chișinău : Pontos, 2013. – 224 p.
Culegerea include materialele Conferinței științifice „Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european” desfășurată la 27-28 septembrie 2013 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, organizată de grupul de lucru din cadrul proiectului instituțional „Patrimoniul cultural-național din Republica Moldova – component al civilizației europene” și de Catedra de Etnologiei și Geografie a Facultății de Istorie și Etnopedagogie.
Materialele din culegere sunt prezentate în patru secțiuni: Patrimoniul cultural: concepte, teorii, practici; Perspective europene asupra politicilor în domeniul studierii și propagării patrimoniului cultural-istoric; Cercetarea patrimoniului cultural în instituțiile superioare de învățământ și Valorificarea patrimoniului național din perspectiva curriculară școlară.
Un deosebit interes prezintă articolele: „Patrimoniul cultural-istoric basarabean în sistemul propagandei comuniste de la Chișinău” semnat de Valentin Burlacu; „Sculptura monumentală a Chișinăului moștenită din perioada sovietică (1944-1991) în contextul patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova” semnat de Elena Goreanu; „Rolul fraților Ciufli și al Biserici Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron în viața culturală a orașului Chișinău (a II-a jum. A sec. XIX – încep. sec. XX)” semnat de Lucia Țîcu.  
Lucrarea include texte în limbile română, engleză și rusă.
Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s