Anale Științifice ale Universității de Stat din Moldova (1946-1996)

Anale Științifice ale Universității de Stat din Moldova (1946-1996) / red. resp. Gheorghe Rusnac. – Chișinău : S. l., 1996. – 384 p.
Volumul prezintă o sinteză a activității științifice desfășurate de savanții Universității de Stat din Moldova în cei 50 de ani de la fondarea acesteia.  
Încă din primii ani de existență a Universității s-a constituit un puternic nucleu de fizicieni, care începe să se afirme ca școală științifică în anii ‘50 prin lucrări de valoare în domeniul fizicii și chimiei semiconductorilor. Printre fondatorii acestei școli se numără profesorul Mihail Kot, discipolii săi: Sergiu Rădăuțan, Alexei Simașchevici, Ion C. Andronic, Lev Panasiuc, Teodosie Pasecinic, Petru Gașin ș.a. […]
Un alt domeniu în care s-au afirmat plenar savanții universitari este pedologia, ale cărei baze au fost puse de acad. Nicolae Dimo, discipol al lui celebrului cercetător Vladimir Docuceaev. […]
Încă o școală științifică bine cunoscută prin tradițiile și meritele sale este cea de matematică. Printre cei care i-au creat un bun renume sunt universitarii Vladimir Andrunachevici, Valentin Belousov, Alexandr Zamorzaev, Alexandr Palistrant, Constantin Sibirschi, Boris Șcerbacov ș.a. […]
Savanții-lingviști Nicolae Corlăteanu, Anatol Ciobanu, Vitalie Marin, Ion Ciornîi, Claudia Cemîrtan, Mihail Purice, Ion Dumeniuk, Gheorghe Rusnac, Ion Melniciuc, Irina Condrea, Gheorghe Colțun au desfășurat o fructuoasă activitate didactică, ei fiind autorii a peste 30 de manuale folosite în școli, gimnazii, licee, colegii și facultăți. […]
Un loc de frunte în știința istorică a RM le-a revenit cunoscuților cercetători Iachim Grosul, Ilie Budac, Vladimir Senchevici, Mihail Muntean, Artiom Lazarev, Afanasie Repida, Nicolai Koroliov, Mihail Sîtnic, Dmitrie Șemiacov, Anatol Lisețki ș.a. […]
În lucrare sunt adunate articolele profesorilor de la cele 11 facultăți ale USM: Facultatea de Matematică și Cibernetică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Biologie și Pedologie, Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie, Facultatea de Drept, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Facultatea de Filosofie și Psihologie, Facultatea de Științe Politice. La final sunt incluse informatii despre cele trei catedre ale universității: Catedra de Pedagogie și Psihologie, Catedra Protecția civilă și Catedra Educație fizică.
Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s