Sub jug străin!… de Gh. Dighiş (Ion Costin)

sub jug strainDighiş, Gh. (Ion Costin) Sub jug străin!… / Gh. Dighiş ; red. şi pref. Anton Moraru, Serafim Isac ; prez. Grafică Nicon Zaporojan. – Chişinău : Labirint, 2011. – 82 p.

Cartea Sub jug străin! scrisă de Ion Costin – avocat, om politic, membru al Sfatului Ţării, primar al oraşului Chişinău în perioada 1933-1937, descrie regimul colonial ţarist stabilit în Basarabia după 1812.

La începutul cărţii sunt inserate fotografia primarului Ion Costin şi harta Basarabiei în 1918. Ediţia începe cu un text semnat de primarul general al municipiului Chişinău Dorin Chirtoacă, o prefaţă semnată de Anton Moraru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar şi Serafim Isac, doctor în filologie, conferenţiar universitar. Textul propriu-zis al lucrării se referă la procesul de anexare a Basarabiei, politicile de deznaţionalizare şi rusificare duse de guvernul ţarist şi persoanele sus-puse din acea perioadă: primul guvernator al Basarabiei, M. Garting, general-guvernatorul Bamhetiev, generalul Inzov, principele Voronţov ş.a. Pe coperta a patra a cărţii este inserată imaginea mormântului lui Ion Costin în Cimitirul Central din Chişinău (str. Armenească), proiectat de Nicon Zaporojan, Arhitect Emerit al Republicii Moldova. Cartea a fost realizată la comanda Primăriei municipiului Chişinău.

Ediţia este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.


One thought on “Sub jug străin!… de Gh. Dighiş (Ion Costin)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s