Lingvistul Nicolae Mătcaș, 75 de ani de la naştere

ANIVERSĂRI – 2015

Anul acesta, lingvistul și poetul Nicolae Mătcaș împlinește 75 de ani de la naștere. Cu această ocazie vă prezentăm o scurtă informație ce face referire la activitatea acestuia.

Nicolae Mătcaș s-a născut la 27 aprilie 1940, în comuna Crihana Veche, județul Cahul, într-o familie de țărani. În anul 1956 debutează ca elev, cu versuri în ziarul din Cahul, iar în anii 1957-1962 își face ștudiile la Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatmatcasea de Istorie și Litere, specilizarea „Limba și literature română”.  În următorii 2 ani, 1962-1964, este lector la catedra de limbă română a Universității de Stat.  În anii 1964-1967 face studii postuniversitare de doctorat cu specializarea „Lingvistică și matematică, structuralistă și apicată” la Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, sub conducerea apreciatului romanist, profesorul Raymund Piotrowski. În anul 1967 susține teza de doctor în filologie, „Lexicul și morfologia publicisticii moldovenești în comparație cu lexicul și morfologia celorlalte stiluri funcționale dacoromâne”.

Activează la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” (1972-1990). În anul 1980, în coalborare cu Ion Dumeniul, publică cartea „Introducere în lingvistică” reeditată apoi în anul 1987. În același an e numit șef al catedrei de limbă și literatură română, post ce-l deține pînă în anul 1987. În anii 1980-1990 este redactor șef al săptămînalului „Tînărul învățător”. Publică volumul de teoreme lingvistice „Școală a gîndului”, și în colaborare, „Lingvistica generală”. Este secretar al Comisiei Interdepartamentale pentru problemele istoriei și perspectivele dezvoltării limbii. În anii 1988-1989 scrie de unul singur dar și în colaborare cu savantul lingvist Ion Dumeniuk, zeci de studii și articole. În anii 1990-1994 este ministru al Științei și Învățămîntului al Republicii Moldova în guvernele Druc, Muravschi și Sangheli. Este șef de catedră la Institutul Pedagogic „Ion Creangă”, și totodată, pe cea de colaborator științific la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Publică, în colaborare cărțile „Coloana infinită a graiului matern: File din marea bătălie pentru limbă”, „Îndrumar de ortografie” și „Elemente de ortografie și ortoepie a limbii române” (1990). Este unul dintre autorii îndreptarului „Norme ortografice, ortoepice și de punctuație a limbii române”, tipărit în 1990, la Editura „Lumina” din Chișinău, sub egida Academiei de Științe a R. Moldova și Ministerului științei și învățămîntului al R. Moldova.

În anii 1994-1996 este redactor-șef la revista „Limba Română” din Chișinău. În colecția „Limba Română” apare cartea lui Nicolae Mătcaș „De la grotesc la sublim” (1995). Este autor și coautor, redactor și coredactor a peste 30 de manuale, elaborari metodice și alte ediții didactice și a circa 250 de articole și studii în probleme de limbă, cultură și învățămînt, personalitate marcantă în luma universitară, științifică și în viața social-politică și culturală a Republicii Moldova.

 Sursa: Nicolae Mătcaș (1940). În: Calendar Național 2000. Chișinău, 2000, pp. 127-128.

Sursa imaginii: www.limbaromana.md/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s