Sculptorul Lazăr Dubinovschi, 105 ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2015

Vă prezentăm o informație despre sculptorul Lazăr Dubinovschi, care în acest an împlinește 105 ani de la naștere.

DUBINOVSCHIS-a născut pe 1 mai 1910 la Fălești. A absolvit Academia de Arte din București (1929), după care și-a continuat studiile la Paris. Prima sa expoziție a avut loc la Iași în anul 1939, iar în anul 1943 crează ciclul compozițional Moldova în flăcări, expus în Irkutsk. A realizat apoi personajul folcloric Strîmbă-Lemne (1944), compoziția Vierii (1948) și o galerie de portrete sculpturale – M. Eminescu, A. Șciusev, O. Dyan. În anii 1960-1970 crează tripicuri monumentale, printre care se distinge Părinții și copii (Deșteptarea, Răscoala și Tinerețe).

Este autor a multiple lucrări din Chișinău, printre care monumentul lui Grigore Kotovski, o serie de busturi din cadrul Aleii Clasicilor – Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi și altele (1 mai 1910 – 29 noiembrie 1982). Este autorul portretelor lui M. Frunze în or. Bișkek, I. Bogdesco și ale marilor cărturari moldoveni Dimitrie Cantemir și Miron Costin. A fost membru corespondent al Academiei de Arte Plastice din U.R. S.S. (1954).

Lazăr Dubinovschi, sosit de la Paris din atelierul lui A. Maillol, crează la aceeași comandă, un ciclu de scultpturi cu genericul „Moldova în luptă” („Zboară inamicul”, „Acolo, pe unde au trecut fasciștii”, „Mînați în robie”, „Ultima grenadă”) (1943), inspirație din lucrările unor plasticieni ruși. În operele amintite mai sus există o anumită practică în prelucrarea materialului, care nu salvează însă compozițiile de elemente pur declarative: pozele și gesturile sunt artificial și poartă un caracter de patos exagerat.

A primit următoarele distincții: Artist plastic al poporului din R.S.S.M. (1963), Premiul de Stat al R.S.S.M. (1970), Ordinele Lenin, Revoluția din Octombrie, Drapelul Roșu de Muncă.

La 7 august 2014 în Centrul Chișinăului, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Vlaicu Pârcălab, a fost inaugurată o placă comemorativă dedicată sculptorului Lazăr Dubinovschi. Autoarea lucrării este Stella Belinkis, o fostă elevă a artistului. Mai multe informații despre eveniment găsiți accesând sursa, http://diez.md/2014/08/07/foto-a-fost-inaugurata-placa-memoriala-in-cinstea-sculptorului-lazar-dubinovschi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=foto-a-fost-inaugurata-placa-memoriala-in-cinstea-sculptorului-lazar-dubinovschi

Vă recomandăm două cărți, ce fac referință la viața și activitatea sculptorului Lazăr Dubinovschi, pe care le puteți consulta și la Departamentul Memoria Chișinăului:

Лившиц, М. Лазарь Исаакович Дубиновский / М. Лившиц. – К. : Картя молд., 1960. – 19, [24] с. : ил.;

Лившиц, М. Лазарь Исаакович Дубиновский / М. Лившиц. – М. : Сов. художник, 1961. – 70 с. : ил.

Surse:

Dubinovschi Lazăr. În: Chișinău: encicl. Editor: I. Colesnic. Chișinău: Museum, 1997, p. 197.

Dubinovschi, Lazăr. În: Tudor STĂVILĂ. Arta plastică modernă din Basarabia. Chișinău: Știința, 2000, p. 79.

Sursa imaginii: www.moldovenii.md

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s