The Cultural Heritage of the Republic of Moldova

HeritagePatrimoniul Cultural al Republicii Moldova = The Cultural Heritage of the Republic of Moldova = Le patrimoine culturel de la République de Moldova : [album] / Tudor Stavilă ; Constantin Ion Ciobanu ; trad. în engleză : Ioana Nichita, trad. în fr.: Inga Coroban; cop.: Mihai Bacinschi; imagini foto Iurie Foca [et al.]. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Arc, 2014. – 288 p.

 

Prezentul album este o adevărată carte de vizită a Republicii Moldova. Volumul include material factologic, documentar şi ilustrativ despre tezaurul cultural creat, de-a lungul mileniilor, în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Miezul cărţii îl constituie un amplu studiu care urmăreşte evoluţia artelor şi meşteşugurilor în Republica Moldova. Studiul este bogat ilustrat cu imagini care reproduc fotografic cele mai reprezentative mostre din trecutul şi prezentul nostru: vestigii arheologice din ceramică şi bronz (statuete, coifuri, vase etc.), produse de artizanat (articole lucrate în piatră şi lemn, covoare, costume populare ş.a.), icoane şi podoabe bisericeşti, arhitectură sacră şi civilă, artă plastică modernă şi contemporană.

Albumul include imagini cu: Muzeul Național de Istorie al Moldovei, Biserica Nașterii Domnului Chișinău (1752), Izvorul Fântâna Mare (Albișoara), Centrul vechi al Chișinăului, Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena Chișinău (1777),  Biserica Sf. Pantelimon Chișinău (1891), Clădirea Guvernului, Catedrala din Chișinău (1836), Porțile Sfinte (1840), Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe (1819), Catedrala episcopală Sf. Teodor Tiron din Chișinău (Ciuflea), Biserica Sf. Ierarh Nicolae (1901), Biserica Sf. Vladimir și complexul de clădiri al fostului azil „Frăția A. Nevski” Chișinău (1900), Banca Municipală din Chișinău (1911), Duma din Chișinău. Imagine de epocă, Castelul de Apă din Chișinău sf. sec. XIX, Capela gimnaziului de fete din Chișinău (1897), Vila urbană a lui Vladimir Herța din Chișinău (1903), Muzeul Zemstvei din Chișinău, Palatul Național din Chișinău (1974) ș.a.

Ediţia este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

 

This album is a true presentation card of the Republic of Moldova. The volume includes factual, documentary and illustrative materials about the cultural heritage created in the area between the Nistru and the Prut rivers across the millennia.

The core of this book is an ample study which follows the evolution of arts and crafts in the Republic of Moldova. The study is richly illustrated with photography pictures of the most representative samples of our past and present: archaeological vestiges of ceramic and bronze (statuettes, helmets, vessels, etc.), handicrafts (items worked in stone and wood, carpets, folk costumes and others), icons and religios ornaments, sacred and civil architecture, modern and contemporary plastic art.

 

The album contains the images of: National History Museum of Moldova, Nativity of the Virgin Church Chișinău (1752), The spring of Fântâna Mare (Albișoara), The old centre of Chișinău, Saint Constantine an Helena Church Chișinău (1777), Saint Panteleimon Church Chișinău (1891), Government buiding,  The Cathedral of Chișinău (1836), Holy Gates (1840), Great Martyr Saint George Church (1819), Chișinău Episcopal Cathedral of Holy Great Martyr Theodor the Tyron (Ciuflea), Saint Nicholas Church (1901), Saint Vladimir Church and the complex of buildings of the former asylum of „A. Nevski Brotherhood” Chișinău (1900), The Municipal Bank of Chișinău (1911), Chișinău Duma. Vintage image, The water tower in Chișinău. End of the 19th century, Chapel of the Secondary School for Girls in Chișinău (1897), Vladimir Herța’s urban villa in Chișinău (1903), Zemstvo Museum in Chișinău (1905), The National Palace in Chișinău (1974) et al.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s