Casă de raport cu școala lui Skorodinsky

Monument de arhitec­tură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monu­mentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe, amplasat pe strada Bucureşti, 67 (colţ cu strada Puşkin).

A fost construită în 1899. Imobilul ocupă o poziţie de colţ, de la intersecţia străzii Bucureşti Безымянныйcu strada Puşkin, cu două faţade principale, alinia­te liniei roşii a străzilor. A fost construit de Banca funciară din Poltava, sucursala Chişi­nău, fiind prevăzute încăperi pentru Şcoala comercială cu 7 clase a lui A.l. Skorodinsky. în 1918, în acest imobil erau arendate încăperi pentru tea­trul Coloseum, fondat de Ora- dovskaia, Şcoala comercială trecând în alt sediu. În 1941, clădirea a fost grav afectată. Aripa perpendicula­ră pe strada Bucureşti, alipită de proprietatea vecină din stânga, a fost total distrusă, fără a fi reconstruită, astăzi servind drept zid de incintă. Configuraţia planului este unghiulară, cu braţul de pe strada Bucureşti mai alungit, cu colţul, orientat spre inter­secţia străzilor, teşit. Planul ac­tual al clădirii mărturiseşte clar divizarea spaţiului interior con­form unei distribuiri funcţiona­le a încăperilor, cu o varietate planimetrică, în cel puţin trei secţii. Planimetria veche este soluţionată cu o libertate ca­racteristică pentru orientarea modernului. Sunt decroşate volume cu încăperi spre curtea interioară şi unele dependinţe cu contur trapezoidal, cum ar fi bucătăriile. Apartamentele de la etaj aveau acces spre balcoa­ne mari circulare.

Intrarea în curte avea loc printr-un gang carosabil de pe strada Bucureşti, în apar­tamente şi în clasele şcolii, orientate spre strada Bucu­reşti, se intra dinspre curte, într-o unitate comercială sau publică, alcătuită din 2-3 în­căperi, se intra prin colţul te­şit al clădirii. Faţadele sunt decorate plastic cu o deosebită genero­zitate, cu forme caracteristice pentru barocul rus. Bogăţia decoraţiei sculpturale, alcătu­ită din cornişe în segment de cerc, ghirlande şi coroniţe de flori, este distribuită la etaj, între niveluri fiind plasat un brâu sub forma unui meandru, întrerupt deasupra rezalitului central.

 Sursa: Casă de raport cu școala lui Skorodinsky. În Flux: [online]. [citat 29.05.2015]. Disponibil : http://www.flux.md/articole/17360/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s