Alexandru Donos, 85 de ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2015

În anul curent se împlinesc 85 de ani de la nașterea poetului şi publicistului Alexandru Donos.

S-a născut la 11 iue3b2f-alexandru2bdonosnie 1930 în comuna Ciripcău, județul Soroca, atunci – România, azi – Republica Moldova. În anii 1937-1940 este elev în cl. III la școala de 7 ani din localitate. Regimul sovietic, care „eliberase” Basarabia la 28 iunie 1940, nu recunoaște un an școlar făcîndu-l pe elevul Alexandru Donos să-și reia învățătura din clasa a treia. Urmează școala medie din orașul Florești. În ianuarie 1952, aflîndu-se în clasa a zecea, atinge vîrsta ostășiei și, nefiind lăsat să termine școala este chemat în armata sovietică. Astfel, face serviciul military active într-un battalion de comunicații aeriene din orașul Tbilisi (Georgia) în anii 1952-1955.

Cu permisiunea comandantului unității militare și în baza documentelor solicitate de la direcția școlii medii din or. Florești, Alexandru Donos este admis la școala medie rusă serală nr. 16 din Tbilisi în septembrie 1953. Deoarece îi rămăsese să facă doar o jumătate de an de studii, este scutit de a frecventa lecțiile de limbă georgiană, însă cu o condiție: să depună cere că după terminarea serviciului militar nu va rămîne pe teritoriul Georgiei. În iulie 1954 absolvește întregul curs al școlii respective căpătînd atestat de maturitate. Versurile sale sunt incluse în culegerile intitulate Glasuri tinere apărute, consecutiv, în anii 1955, 1957 și 1959 la Editura de Stat a Moldove din Chișinău. Este angajat în funcția de corespondent titulat la redacția gazetei raionale Steaua roșie din Vertujeni (octombrie 1955-septembrie 1956). În septembrie 1956 susține examenele de admitere la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Chișinău. O greșeală regretabilă a comisiei de admitere face să nu fie inclus în listele celor admiși la facultate. La intervenția rectorului universității V. Cepurnov, i se permite să-și înceapă studiile prin frecventarea liberă a prelegerilor. Printr-un ordin al rectorului din 23 februarie 1957, rectorul repară greșeala comisiei de admitere și Al. Donos devine al anului întîi.

Apare cu epigrame peste hotare.  În luna septembrie 1957 o trupă de artiști ai Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași a efectuat un turneu la Chișinău prezentînd spectacolele Coana Chirița în provincie, Nota zero la purtare, Școala bîrfelii și Bărbierul din Seviila. Vizionîndu-ke, Al. Donos a scris cîteva epigrame pe care le-a prezentat gazetei Tinerimea Moldovei. Peste un timp i s-a telefonat de la Uniunea Scriitorilor precum că pe numele său a sosit un onorariu din România: nu se știe din a cui inițiativă, însă epigramele din Tinerimea au fost reproduse în revista Teatrul din București.

În baza articolelor pe care le publicase în gazeta Cultura Moldovei, precum și în alte ziare republicane, în iunie 1960 este angajat la această redacție în calitate de corespondent titular, remunerat fiind cu o jumătate de salariu. Totodată continuă învățătura în ultimul an de studii la Universitatea de Stat din Chișinău. Începînd serviciul la gazeta Cultura Moldovei (1960-1965), continuîndu-l la Cultura (1965-1977), apoi la Literatura și arta (1977-2006), totdeauna a acceptat să pună umărul la apariția în paginile acestor publicații a rubricii de satiră și umor, știind că acest compartiment e primul care este lecturat de cititori. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.  Publică un șir de interviuri cu autori ale căror cărți au fost date

Premii obținute:

1972 – Premiul Consiliului Central al Societății Republicane pentru Ocrotirea Naturii ca învingător în concursul pentru cea mai bună reflectare în presă a problemelor privind ocrotirea naturii.

1979 – Premiul Societății Republicane pentru Ocrotirea și Valorificarea Monumentelor de Istorie și Cultură  din cadrul Concursului „Orotirea monumentelor – cauză a întregului popor”.

1979 – Laureat al Premiului Uniunii Jurnaliștilor în concursul republican pentru cele mai bune materiale ale anului.

1996 – Decorat cu medalia „Meritul Civic”.

2001 – Titlul Onorific „Om Emerit”.

2010 – I se conferă „Ordinul de Onoare”.

În anul 2010 a fost publicată o biobibliografie dedicată aniversării a 80 de ani ai cunoscutului publicist Alexandru Donos, fiind realizată în colaborare cu protagonistul lucrării. Despre structura ediției reflectă activitatea publicistică și literară a lui Alexandru Donos, detaliile le puteți afla accesînd linkul https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/tag/alexandru-donos/

Sursă: Alexandru Donos. În: Alexandru Donos : O viață în zbucium : Biobibliografie. Chișinău: Magna-Princeps, 2010, pp. 22-34.

Sursa imaginii: https://orasulmeuchisinau.files.wordpress.com/2015/01/e3b2f-alexandru2bdonos.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s