10 ani de la emiterea primelor mărci poştale ale Republicii Moldova

Crowds Celebrating Independence in Chisinau 2001
Crowds Celebrating Independence in Chisinau 2001

2001, 23 iunie. 10 ani de la emiterea primelor mărci poştale ale Republicii Moldova. Reproducerea mărcii nr. 1 „Stema Republicii Moldova” Reproducerea mărcii nr. 2 „Stema Republicii Moldova” Reproducerea mărcii nr. 3 „Drapelul Republicii Moldova”

Tipar ofset pe hârtie albă, gumată. Policromie. Tipărite la Bundesdruckerei, Germania. Machetă: Vitalie Roşca. Coliţa 23 Format 100×75 mm. Tiraj 50 000

Primele mărci ale Republicii Moldova, emise la 23 iunie 1991 – la prima aniversare de la proclamarea Suveranității Republicii Moldova, redau însemnele statale: stema și drapelul tricolor.

Stema de Stat a Republicii Moldova însumează elemente de tradiţie şi simboluri contemporane, aceasta înfăţişează un scut tăiat acoperit de capul de bour de culoare aurie cu o stea cu 8 raze între coarne. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză, iar în stânga de o semilună conturnată. Scutul este plasat pe pieptul unei acvile înfăţişată natural şi cruciată de aur, care ţine în gheara dreaptă o ramură de măslin, iar în cea stângă un sceptru de aur.

Capul de bour semnifică fertilitatea pământului, Aştrii (steaua şi semiluna – străvechi însemne dacice) semnifică veşnicia, divinitatea. Acvila semnifică originea latină a poporului nostru. Ramura de măslin constituie o aluzie la pace şi relaţiile de prietenie, iar sceptrul constituie expresia ideii de suveranitate.

Drapelul de Stat al Republicii Moldova reprezintă o pânză dreptunghiulară, formată din trei fâşii de dimensiuni egale, dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor albastru, galben şi roşu. În centru, pe fâşia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.

În perioada URSS arborarea drapelelor etnice era considerată infracţiune şi se pedepsea prin împuşcare, abia după destrămarea URSS a fost posibilă arborarea în siguranţă a tricolorului. Pentru prima dată, tricolorul a fost din nou arborat public la Chişinău în ziua de 19 februarie 1989, la Teatrul de Vară.

În 2001 cu ocazia împlinirii a 10 ani de la tipărirea primelor mărci poştale ale Republicii Moldova, Poșta Moldovei a emis o coliţă dedicată evenimentului. Coliţa este parte a Colecţiei filatelice a Departamentului „Memoria Chişinăului” al BM „B.P. Hasdeu”.

Bibliografie

  1. ANDRIEŞ-TABAC, Silviu. Stema de Stat. În: Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova. Chişinău. 2013, pp.29-115.
  2. ANDRIEŞ-TABAC, Silviu. Drapelul de Stat. În: Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova. Chişinău. 2013, pp.117-223.
  3. Timbrele poştale „Cap de bour”. În: Calendar Naţional 2008. Chişinău: BNRM, 2008, pp. 233-234.
  4. Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova [online] [citat 12.06.2015]. Disponibil : http://www.presedinte.md/rom/declaration
  5. Drapelul Republicii Moldova [online] [citat 12.06.2015]. Disponibil : http://ro.wikipedia.org/wiki/Drapelul_Republicii_Moldova
  6. Emisiuni de mărci poştale din Republica Moldova [online] [citat 12.06.2015]. Disponibil : http://goo.gl/c5CtAU
  7. Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova: nr. 217 din 17.09.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010, Nr 231-234, art. 728; [resursă electronică] [online] [citat 12.06.2015]. Disponibil : http://lex.justice.md/md/336791/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s