Munci și zile la Casa Zemstvei

Recomandăm spre lectură un interviu ce face referință la Casa Zemstvei, un ansamblu de clădiri monument istoric cuprinse între străzile Șciusev, M. Drăgan și Sfatul Țării și funcțiile pe care le-a avut aceste clădiri de-a lungul timpului.

Domnule Guran, Parlamentul Republicii Moldova a votat o lege de concesionare a unui monument istoric Institutului Cultural Român. Numai că acest imobil este într-o stare avansată de degradare. Ce aveți de gînd să faceți?

Imobilul de care vorbiți este un ansamblu de clădiri monument istoric cuprinse între străzile Șciusev, M. Drăgan și Sfatul Țării, cunoscute sub denumirea Casa Zemstvei. Institutul Cultural Român propune un demers bazat pe trei principii de reabilitarea și refuncţionalizarea, avînd сa obiectiv de а reconstitui în acest ansamblu monumental un tip de locuințe inspirat din felul în care l-au folosit membrii Zamstvei în secolul al XIX-lea. Miza asta de a reda Chișinăului și publicului cultural nu numai zidurile reparate ale unei clădiri sau aspectul acesteia, ci și un fragment din stilul de viaţă care a creat-o. Pen­tru a atinge acest scop a fost nevoie să imaginăm convieţuirea mai multor instituţii în același spaţiu, care să mobilizeze și să reunească acele energii din cadrul societății, capabilă să redea viaţă ansamblului monumental. Refuncţionalizarea prezentă se inspiră din cele trei funcţiuni pe care le-au avut aceste clădiri de-a lungul timpului: o instituţie educativă (Orfelinatul școlar construit în anii 1853-1856), sediul administrativ al conducerii Zemstvei (comletat cu cîteva corpuri de clădiri în anii 1880-1898), expoziţiile agricole periodice (începînd din 1889, de la care a supravieţuit pavilionul lui Bernardazzi). Muzeul Zemstvei (compus din colecţii etnografice și zoologice, intitulat într-o fază ulterioară Muzeu zoologic, agricol și de industria casnică), o grădină botanică (inaugurată în 1905). Pentru a răspunde acestei provocări a trecutului propunem ca proiectul actual de reabilitare să se constituie din instituţiile pe care le vom enumera și descrie mai jos.

Ce se va întîmpla însă în acest spaţiu cît timp va dura restaurarea?

Trebuie menţionat că procesul de conservare, rea­bilitare și refuncţionalizare a clădirilor se va realiza în cadrul unui șantier-școală. Acesta are ca scop formarea competenţelor în meseriile necesare re­staurării monumantelor istorice, stabilirea bunelor practici definite de instituţii internaţionale ca etalon, îmbogăţirea cunoștinţelor în domeniul arhitecturii și constucţiilor premoderne. Şantierul-școală va fi constituit prin parteneriate cu centrele europene de formare a meșterilor, cu școlile de conservare și rea­bilitare a patrimoniului arhitectural, iar din Republica Moldova – parteneriate cu Ministerul Culturii, Muzeul de Etnografie, Agenţia pentru Inspectarea și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova, Facultatea de Arhitectură, Şcoala profesională din Chișinău. Conceptul final va fi supus unui mecanism de adaptare de-a lungul perioadei de funcţionare a Şantierului-școală, astfel încît funcţiile definite să beneficieze deja de spaţiile conservate pe măsură ce avansează șantierul. Obiectivul subsidiar al acestui demers de regăsire pe etape a complexului monumental este ace­la ca instituţiile cărora le este destinat spaţiul să aibă timpul da a se forma și de a intra în conştiinţa publică în ritm cu realizarea obiectivelor Șantierului-școală. După cum aţi remarcat, vorbesc despre conservare, reabilitare, refuncţionalizare, ceea ce înseamnă că intervenţia trebuie să fie cît mai puţin invazivă, să con­serve cît mai mult din materialitatea monumentului, să respecte logica materialului din care a fost construită clădirea și să prelungească viaţa în condiţiile specifice ale momentului înfiinţării cu un orizont de timp care depășește efemerul unei generaţii umane, dar nu are ambiţia nocivă a eternităţii.

Ce instituţii și programe va găzdui ansamblul Casa Zemstvei?

Ansamblul Castei Zemstvei va găzdui în primul rînd Institutul Cultural Roman, cu spaţiile sale administra­tive și publice, ceea ce înseamnă un spaţiu de primire de tip librărie-ceainărie (model Cărtureşti) adaptat și pentru expoziţii temporare: o sală polivalentă pentru 200 persoane (conferinţe, concerte, teatru, dans) și foaier, iar apoi un număr de patru birouri pentru personalul Institutului, în al doilea rînd, Programul de Studii Avansate „Alexandru Sturdza”, o instituţie academică dedi­cată cercetării și învăţămîntulul pentru nivelul masterat, doctorat și perfecționare post-doctorat. Programul de studii avansat se compune dintr-un comitet ştiinţific, universitari chișinăuieni și internaţionali, împreună cu cei şase cîştigători anuali ai burselor Ale­xandru Sturdza. În cadrul Progra­mului își va desfășura activitatea Masterul „Civilizaţie europeană”, o școală doctorală în ştiinţa umană și o bibliotecă. În al treilea rînd Casa Zemstvei va găzdui proiectul Munci și Zile, o expunere despre percepţii timpului în universul rural (pe care îl desemnăm și prin sinonimele sătesc sau ţărănesc), constînd dintr-o descriere а activităților agricole, meșteșugărești și festive. În curtea ansamblului vom sădi o grădina decorativ-educativă, în care vor crește toate plantele domesticite ale microclimatului tradiţional dintre Prut şi Nistru. Timpul sacru sau festiv al universului ţărănestc va fi reprezentat printr-o biserică de lemn (ale cărei componente se află deja depozita­te în curtea Muzeului), în care va fi adăpostit un mic muzeu al icoa­nei. Biserica va fi înconjurată de o pergolă/prispă pentru meditaţie și contemplaţie, evocatoare a incintei ceremoniale a bisericii (înconjurul care se face de sărbători, pomeni­rea morţilor și agapele sau „ridicările”). Altă temă a muzeulul va fi Grădina ca simbol al Cosmosului. Grădina este spiţiul ideal al locuirii umane, creată printr-o acţiune benefică a omului asupra naturii. Ea evocă în mod esenţial Cosmo­sul, creaţia ordonată a divinităţii. Toate spaţiile publice ale Casei Zemstvei vor fi concepute са o expoziţie а colacţiei de covoare basarabene a Muzeului de Etno­grafie, ilustrînd tema mitologică a grădinii Raiului și a Pomului Vieţii. Covoarele vor fi expuse în toate încăperile publice ale ansamblu­lui. Cea din urmă funcţie а Casei Zemstvei va fi cea de găzduire а unui spaţiu de întîlnire pentru elita intelectuală, politică și economică a Chișinăului, o instituţie cu rol de mediere, de favorizare a dialogului și reconcilierii, care va împrumuta formele culturale ala clubului din lumea anglo-saxonă. Acest club va avea și menirea de susţinător al activităţilor culturale și artistice.

Sursa: Guran, Petru. Munci și zile la Casa Zemstvei. În: Punkt. 2012, nr. 43, pp. 58-60.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s