Cu dragoste de Chișinău, pictorul Vasile Movileanu

Vasile Movileanu este un renumit pictor și grafician din Republica Moldova.

În căutările sale artistice Vasile Movileanu a demonstrat un nivel profesionist de înaltă prestanță, a însușit valorile artei plastice tradiționale și moderne formîndu-și propriul stil inconfundabil și inedit. Trecînd prin perioade de viață dificile el niciodată n-a cedat în fața greutăților și nici pentru o clipă n-a pierdut firul evVasile_Movileanuoluției sale artistice. Cărțile ilustrate de către Vasile Movileanu fac parte din patrimoniul artistic și cultural al Republicii Moldova și sînt recunoscute nu nu numai în țară dar și peste hotarele ei prin premii prestigioase și participări la diferite concursuri internaționale.

S-a născut pe 19 martie 1955 în satul Secăreni, raionul Hîncești. Studiile le-a făcut la Școala Republicană de Arte Plastice I. Repin din Chișinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală), absolvindu-le în anul 1978.

Clasa întîia a învăţat-o în satul natal.  A fost foarte greu să fregventeze lecţiile, trebuia să parcurgă o distanţă de doi kilometri pe un drum plin de noroi. Vasile nu putea să meargă vertical, el se târîia numai pe brînci. Astfel, la şcoală îl duceau pe rînd: părinții, fratele Mihai şi sora mai mare Galina. La sfîrşitul lecţiilor învăţătorul îl aducea în braţe acasă. Uneori învăţătorul se reţinea după lecţii şi el se pornea singur  spre casă ajutat de colegi.  Aşa a învăţat el clasa întîia. Tatăl său a observat că Vasile avea capacităţi şi atracţie la învăţătură şi a hotărît sa-l aranjeze la o  şcoală-internat  specială pentru copii cu handicap, din Ialoveni. La această şcoală internat putea să înveţe doar cu condiţia ca să se deplaseze vertical cu ajutorul cîrjelor. După mai multe operaţii foarte complicate la ambele picioare şi numeroase antrenamente cumplite, care au durat doi ani la un spital din Saharna raionul Rezina, a reuşit să meargă cu ajutorul cîrjelor. Astfel, după trei încercări a fost primit la acel internat unde a învăţat pînă în clasa a zecia.

În anul 1974 – 1978 urmează şcoala de arte frumoase I. Repin (acum A. Plămădeală). Atelierul profesorului M. Proniaev. Şcoala a absolvit-o cu note foarte bune, era printre primii la învăţătură.

Din 1979 – timp de trei ani lucrează la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova ca pictor şef la sectorul de Arheologie. A participat la săpături  arheologice de pe teritoriul Moldovei, unde desena tot ce găseau arheologii. În anul 1981 a depus actele la  Institutul Poligrafic din Moscova la facultatea  ”Grafică de carte”. În timpul studiilor, Vasile Movileanu colabora cu editurile din Chişinău. În anul 1982 se căsătorește cu Ana Darii. Are două fiice: Victoria, designer în domeniul accesorilor și Cristina, licențiată în arte – specialitatea grafică. În anul 1987 absolveşte Institutul Poligrafic din Moscova cu diploma ca Pictor grafic. Din anul 1981 participă la majoritatea expozițiilor republicane din țară și din străinătate, organizate de către Ministerul Culturii și Uniunea Artiștilor plastici  din Republica Moldova. După absolvirea institutului colaborează cu editura Literatura Artistică. A ilustrat multe cărţi pentru copii, inclusiv şi un abecedar.

Se stinge din viață pe 5 iulie 2011 la spitalul Toma Ciorbă din  Chişinău. A doua zi, pe 6 iulie, corpul său neînsufleţit a fost expus pentru cîteva ore la sala Uniunii Artiştilor  Plastici „Constatin Brâncuşi”. A fost înmormîntat pe 7 iulie în satul de baștină, comuna Secareni, raionul Hînceşti. Gimnaziul din comuna  Secăreni, din septembrie 2011, poarta numele pictorului Vasile Movileanu.

Este membru al Uniunii Artiștilor Platici din Republica Moldova (1990), membru al Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici (UNESCO), (1998)chisinaul-vechi-18.

A pictat natura statică, compoziții cu diferite tematici efectuate în ulei, acuarelă cît și tehnică mixtă, nuduri, portrete, peisaje dedicate satului natal, dar și orașului Chișinău, punînd, de fapt, accent pe Chișinăul vechi. Imaginile le puteți vedea accesînd linkul http://www.vasilemovileanu.com/chisinaulvechi/nggallery/slideshow

Alte informații suplimentare despre viața și opera pictorululi Vasile Movileanu le puteți afla accesînd site-ul http://www.vasilemovileanu.com/acasa.

Expoziții:

1991 – Expoziția Grafică de carte, Cluj-Napoca, România;

1996 – Saloanele Moldovei, CE „C. Brâncuși”;

1998 – Expoziția Internațională de Artă a Cărții, Bratislava, Slovacia; Expoziția Internațională de Artă a cărții, Belgrad, Serbia;

2000 – Expoziția Internațională de Artă a cărții, Japonia;

2005 – Expoziția personală, Sibiu;

2008 – Expoziția Chișinăul vechi.

Aprecieri

„Timpul cu tăvălugul neîndurător și infatuat a tras brazde adînci peste trecutul urbei cu statul de capitală. De n-ar fi fost și de n-ar fi neobosiții picgtori care încearcă să fixeze chipurile caselor îmbătrînit, ani în șir încercînd să scoată din ruinele uitării bisericii și edificii demult uitate. Poate și asta o fi fiind menirea omului de creație: să nu lase uitarea să se-aștearnă peste imaginea lumii?!

Vasile Movileanu – artist plastic care, pe lîngă ilustrația de carte, mai pictează și pe înzele memoriei. După ce a încercat (și a reușit!) să picteze muzica, să reproducă în culori sunete și vibrații nearătate ochiului, acum a pictat profilul orașului cu străzi, case…

Mesajele – fie de toamnă sau de iarnă, fie scăldate în lumini multicolore sau estompate, te transferă într-o lume dragă, apropiată, deși învăluită în nostalia uitată”.

                                                                                                       Claudia Partole, scriitoare

Surse:

Vasile Movileanu. În: Chișinăul în pictură: Catalog-bibliografie. Chișinău: S. n., 2012, pp. 70-71.

Vasile Movileanu. În: Iurie Colesnic. Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală: ghid encicl. Chișinău: Museum, 2008, p. 157.

Vasile Movileanu. În: Creatori de ex-libris: mic dicț. Chișinău: „Magna-Princeps” SRL, 2011, p. 98.

Vasile Movileanu: biografie [resursă electronică]. [citat 7.07.2015]. Disponibil: http://www.vasilemovileanu.com/biografie

Vasile Movileanu [online]. [citat 7.07.2015]. Disponibil:  https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Movileanu

Sursa imaginilor:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Movileanu

http://www.vasilemovileanu.com/chisinaulvechi 

Advertisements

One thought on “Cu dragoste de Chișinău, pictorul Vasile Movileanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s