Actorul Vasile Brescanu, 75 de ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2015

Actorul Vasile Brescanu împlinește în anul curent 75 de ani de la naștere. Cu această ocazie vă prezentăm o informație ce face referință la viața și activitatea actorului.

Vasile Brescanu, regizor de film și actor, s-a născut la Gotești, județul Cahul, la 20 iulie 1940. A absolvit șapte clase în satul natal, continuînd apoi studiile la școala media nr. 2 din Cahul. Se angajează învățător, apoi traducător și secretar la un ziar raional.

A absolvit Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chișinău, Facultatea Actorie. DebuteazăVasile_Brescanu ca actor în rolul episodic Vlaicu în filmul artistic al lui Emil Loteanu „Așteptați-ne în zori” (1963). Interpretează rolul lui Ștefan Brebu în pelicula artistică „Evadat de sub escortă” (Studioul „Moldova-film, 1964) și cel al unui american în filmul televizat „O coridă automobilistică (Studioul „Mosfilim”, 1964). Continuă studiile la Institutul Unional de Stat de Cinematografie din Moscova, Facultatea Regie. Se produce în rolurile: Petrescu în „Tunelul” (coproducție sovieto-română), rol episodic în filmul „Oaspetele de piatră” (Studioul „Mosfilim”, 1967), Manolache în filmul lui Vlad Ioviță „Nuntă la Palat” (1969). Tot în acest an Vasile Brescanu se produce în calitate de regizor și actor în filmul de scurt mesaj (ca lucrare de diplomă) „Priveghiul mărginașului” după motivele omonime a lui Vasile Vasilache. În anul 1970 joacă rolul lui Valentin în filmul regizorului Valeriu Gagiu „Explozie cu efect întîrziat”. În anul 1971 debutează ca regizor, semnînd filmul artistic „Ultima fortăreață”. Semnează o altă peliculă artisitcă televizată – „Băieții de dobă” (1972), apoi filmul artistic „Toate dovezile sunt contra” (1974). Ca actor interpretează rolurile: Constantin în „Calul, pușca și nevasta” și tatăl lui Nicușor în „Nicușor din tribul TV” (1975). Un an mai tîrziu, în 1976, se produce în rolul lui Vasile Căruntu din filmul regizorului Iacob Burghiu „Nu crede pasărea de noapte”. La Studioul „Moldova-film” realizează în anul 1977 filmul artistic televizat „Favoritul”.  În pelicula „O misiune specială” se produce și ca actor în rolul lui Marin (1977). Pentru acest film, la Primul festival republican de filme artistice, documetnare, popular-științifice și multiplicate (Chișinău, 1980), Vasile Brescanu a fost menționat cu diploma pentru cea mai bună regie. În anul 1981 realizează filmul artistic „Greșeala lui Tony Wendis” după piesa autorului englez F. Hott. În anii 1983-1987 regizează peliculele „Un autobuz singuratic în ploaie” (1983), „Cale întoarsă nu există” (1985), „Tunul de lumn” (1987). La Festivalul Internațional de Film din Constinești (România) din anul 1992, pentru filmul „Tunul de lemn” după scenariul lui Nicolae Esinencu, lui Vasile Brescanu i se decernează Premiul I pentru Regie. În anii 1993-1999 realizează urătoarele filme artistice: după scenariul „Fumuarul” de Nicolae Esinencu, cu titlul „Ce bien era în Elada”. În anul 1998 realizează regia la filmul de ficțiune „Păstrează-mă doar pentru tine”, la Studioul cinematografic „Viața” (pe bandă video). A colaborat cu Studioul televizat „NIT”. Deși majoritatea filmelor realizate de regizorul Vasile Brescianu țin de genul polițist și de aventură, modul de concepere a suiectelor și de dirijare a acțiunilor vădește un pronunțat dramatism și tendința spre sondajul psiholologic în lumea interioară a personajului.  Într-un articol publicat în ziarul Literatura și arta, pe 20 iulie, actorul și regizorul Vasile Brescanu afirma următoarele: „Orice artist se consideră mai totdeauna un Napoleon. Și e firesc acest lucru, altfel nu ar mai crea nimic temeinic. Vanitatea mea nu merge mai departe. Știu că nu voi face mai mult decît mi-e sortit. Un sfert de secol alerg într-o cursă nesfîrșită, încercînd să realizez ceva în cnematografie […] Ce este un film bun? Poate memoria altor vieți trăite cîndva. Un joc, o iluzie? Spectatorul vede cum e ticluită cutare istorie pe ecran, cum joacă actorii, pe cînd adevărul e că regizorul se pune pe el însuși în fața camerei de filmat… Poate că în cinematografie trebuie să sugerezi lucrurile absente, să evoci mai mult ceea ce este invizibil. Aceasta e vraja filmului. De mulți mă pregătesc să fac o astfel de peliculă, în care să se întrezărească inefabilul, nevăzutul […]”.  O părere despre activitatea actorului și regizorului de film Vasile Brescanu o aflăm de la Nicolae Cîmpeanu, articol publicat în ziarul Literatura și Arta, în anul 1980, 18 septembrie:  „[…] În meseria cinematografiei semnatarul peliculei în stadiu de turnare trebuie uneori să încerce a înfrunta ochiul necruțător al camerei de filmat, adică de a se afla și de cealaltă parte a ei… Aceasta, dacă regizorul are, desigur, un minim de talent de actor, dacă, mai ales, are ce arăta coechipierilor de filmare în materie interpretativă. Ei bine, Vasile Brescanu a procedat tocmai invers, adică a fost și este întîi actor, ajungînd să fie numai după acrasta și regizorul promițător […] Îndeosebi după lansarea pe ecran a peliculei sale reprezentative „Favoritul” […] Regizorul a izbutit să fie convingător în crearea unei ambianțe verosimile, a unui climat psihologic viu colorat, în care eroii actorilor se simt în elementul lor, acțiunile și replicile acestora fiind dictate de mobiluri interioare, de autenticitatea trăirilor, a gîndurilor lor, excluzîndu-se convenționalul, manierismul fortuit din jocul lor. Regizorul e stăpîn pe situație spontană într-o succesiune vertiginoasă de secvențe și într-o alternare de planuri ale acțiunii cu efecte impresionante. Dacă adăugăm și imaginea ingeioasă, unghiurile de filmare neașteptată, ca și montajul nervos, dinamic, putem spune că „Favoritul” lui Vasile Brescanu s-a înscris în contextul cinematografiei noastre ca un reușit film psihologic, dar și de acțiune, care antrenează spectatorii în urmărirea cavalcadelor spectaculoase și altor peripeții ale eroilor […]”.  Zenon Reaboșapca afirma pentru revista Cultura, în anul 1965 din 22 mai că: „[…] tînărul interpret Vasile Brescanu s-a arătat a fi la înălțimea concepției artistice a autorilor filmului [„Evadat de sub escortă”]. Prin mijloace reținute, printr-un joc simpluși nealterat de viciul teatralismului, doar prin mijlocirea capului, a muschilor feței, a mîinilor, și mai cu seamă, prin expresia sugstivă a ochilor, el a reușit să redea toată gama simțămintelor lui Ștefan Brebu […]”.

Sursa: Vasile Brescanu (1940). În: Calendar Național 2000. Chișinău, 1999, pp. 196-198.

Sursa imaginii: ro.wikipedia.org

Advertisements

One thought on “Actorul Vasile Brescanu, 75 de ani de la naștere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s