Naistul Vasile Iovu, 65 de ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2015

În anul curent, naistul Vasile Iovu împlinește 65 de la naștere. Cu această ocazie, venim cu o informație referitor la viața și activitatea naistului.

Vasile Iovu, naist, flautist, profesor, s-a născut la 24 iulie 1950, la Bardar, județul Chișinău,658x0_iovu_vasile_e în familia Mariei și a uli Gavril Iovu. În anii 1956-1960 urmează școala primară din satul natal. În anii 1960-1967 studiază flautul la școala „Eugen Coca” din Chișinău (azi Liceul de Muzică „Ciprian Porumbescu”). După finalizarea școlii, este admis la Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chișinău (1967-1971) clasa flaut și dirijor de orchestră. Din primul an de studii e angajat de Dumitru Blajinu ca flautist în formația „Veselia”. Din anul trei e solist-instrumentalist în Orchestra de Muzică Populară „Folclor” a Radioteleviziunii Naționale. În calitate de naist a debutat autodidact, fiind îndemnat de Dumitru Blajinu, dirijorul Orchestrei „Folclor”. Decisivă, însă, a fost pentru Vasile Iovu întîlnirea sa cu Gheorghe Zamfir la Vilnius, în anul 1971. Naistul din România a văzut în Vasule Iovu un „vrăjitor al flautului lui Pan”. Pe de altă parte, admirația lui V. Iovu pentru harul dumnezeiesc al lui Gh. Zamfir a marcat evoluția de creație a maestrului basarabean. Deși se consideră un discipol „la fără frecvență” al lui Gh. Zamfir, V. Iovu a fost ales adeseori de către magul naiului românesc pentru evoluări în comun pe diferite scene din Europa. După absolvirea institutului, coalborează cu mai multe formații de muzică populară: „Miorița”, „Moldoveneasca”, cu orchestrele simfonice ale Filarmonicii Naționale și a RadioTV Naționale.

La un concurs muzical din Voronej, Rusia, desfășurat în anul 1973 obține locul doi. În același an este inițiatorul deschiderii la Institutul de Arte a unei clase de nai. În anul 1974 devine laureat al concursului artiștilor de estradă de la Moscova (locul I). ÎN anul 1976 devine laureat al Festivalului al XI-lea mondial al Studenților și Tineretului din Havaa, obținînd medalia de aur. În același an studioul „Telefilm” din Chișinău lansează două fime cu participarea lui Vasile Iovu: „Tablouri muzicale” și „Cîntă Vasile Iovu”.

Cu patru ani mai tîrziu i se conferă titlul de Artist Emerit din Moldova. Devine laureat al Premiului republican al comsomolului „Boris Glavan”. În anul 1982 apare un alt film documentar cu participarea sa – „Maestrul”. Semnează cartea „Metodă de nai”, destinată învățămîntului muzical mediu și universitar. Mai tîrziu, din anul 1985 este profesor de nai la Conservatorul „G. Musicescu” din Chișinău. Tot în acest an, la casa de discuri „Melodia” din Moscova apare primul disc cu înregistrări ale lui V. Iovu, iar cu un an mai tîrziu, în 1989, va apărea cel de-al doilea disc. Contribuie la apariția filmului „La scrînciobul din vale” (1988).

În anul 1990 devine conferențiar la Conservatorul „G. Musicescu” din Chișinău. În cadrul diferitelor formații artistice concentrează în republicile ex-sovietice, în SUA, Germania, Anglia, Olanda, Franța și multe alte țări. Vasile Iovu își organizează propria sa formație „Vasile Iovu” (1993), cu care evoluează în străinătate și în România este invitată ca orchestră de bază la Festivalul Național „Maria Tănase” de la Craiova, la Festivalul „Crizantema de Aur” de la Tîrgoviște.

Cartea lui Vasile Iovu Metodă de nai, editată în anul 2006 la Chișinău o puteți consulta la filialele M. Lomonosov, Maramureș, O. Ghibu, Ovidius, Biblioteca de Arte „T. Arghezi”, Biblioteca Centrală, Alba Iulia,  L. Rebreanu, Ștefan cel Mare, Târgovişte Târgu Mureş și Transilvania. Un rezumat al cărții aflați accesînd linkul https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/30/metoda-de-nai-vasile-iovu/

Alte cărți în care se face referință la naistul Vasile Iovu sunt:

Roibu, Nicolae. Artiști și țărani : (dialoguri, medalioane, eseuri) / Nicolae Roibu. – Ch. : S. n., 2010. – 272 p.; link – https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/artisti-si-tarani-dialoguri-medalioane-eseuri/

Iuncu, Rodica. Spectacolul scenei și al vieții / Rodica Iuncu. – Ch. : Ed. „Periscop”, 2007. – 176 p.; link – https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/30/spectacolul-scenei-si-al-vietii-rodica-iuncu/ ;

Darienco, Claudia. Piloni ai neamului : Portrete de epocă. – Ch. : Iulian („Edit-Pres” SRL), 2010. – Vol. 1. – 395 p.; link – https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/04/03/piloni-ai-neamului-portrete-de-epoca/ ;

Afirmații. Aprecieri

„[…] Orice intrument tinde să se identifice cu vocea omenească. Căci nu sînt și nu pot fi suntene mai îndurătoare, mai convingătoare, mai înțelepte, decît glasul omului cu unduirile și ornamentele lui […] Muzica populară e nucleul tuturor genurilor. Ea este nașterea și continuitatea oricărui alt compartiment din arta sunetelor […] Muzica de orice gen, și cea populară nu face excepție, trece prin filiera interpretului. El o îmbogățește, o purifică pe măsura capacităților sale […]”.

Vasile Iovu (Lit. și arta. – 1983. – 17 nov. – P. 6)

„[…] Naiul lui Vasile Iovu pare să fi adunat într-o neobișnuită șezătoare glas de pasăre, cîntec de frunză, șoapte de izvor, zvon de spice coapte… Cîntece vechi, unele aproapeuitate, se trezesc „ca viteazul din poveste”, făcînd prin naiul lui Iovu – cale întoarsă către inima și cugetul nostru […] Pentru că Vasile Iovu se pleacă peste fluierele naiului cum se apleacă un părinte peste leagănul pruncului”.

Vasile Romanciuc (Orizontul. – 1987. – Nr. 5. – P. 43.)

„[…] În rîndul marilor interpreți Vasile Iovu se înscrie ca un virtuoz al naiului. Dotat cu o puternică forță de exprimare a celor mai subtile nuanțe ale melosului popular, a făcut cunoscută în țară și în străinătate frumusețea muzicii meleagurilor noastre […]

Anatol Caciuc (Moldova literară: supl. al ziarului „Moldova Suverană”. – 1995. – 5 iul. P. 3)

Sursa: Vasile Iovu (1950). În: Calendar Național 2000. Chișinău, 1999, pp. 199-202.

Sursa imaginii: www.timpul.md

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s