Graficianul Ion Tăbîrță, 85 de ani de la naştere

ANIVERSĂRI – 2015

În anul curent, graficianul Ion Tăbîrță împlinește 85 de ani de la naștere. Cu această ocazie, vă prezentăm cîteva date biografice.

S-a născut la 2 august 1930, în satul Hlinaia, raionul Slobozia, într-o familie de țărani. În anii 1937-1946 învață la școala din satul natal. În anii 1946-1951 studiază la Școala e Arte Plastice „I. RepinTabirta” din Chișinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”).  În anii 1951-1954 este pictor în cadrul Fondului Plastic al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Studiază la Institutul de Arte Plastice din Kiev (1954-1960, în clasa renumitului profesor V. Casian, sub îndrumarea căruia a studiat diferite tehnici grafice: linogravura, litografia, xilografia, acvaforte, gravura pe carton și altele.

Din 1960 pînă în 1963 este profesor la obiectele de specialitate la Colegiul de Arte Plastice „I. Repin”. În anul 1962 este primit în Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova, devenind participant activ la toate expozițiile de peste hotare. Din anul 1964 este membru al consiliului de conducere al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, iar din 1968 este președintele secției U.A.P. din Moldova. Din același an, 1962, și pînă în 1969 este director al Școlii de Arte Plastice pentru copii „A. Șciusev” din Chișinău. Pictorul desfășoară o activitate rodnică în calitate de organizator al învățămîntului în domeniul artei. În 1969 se deschide Școala Republicană medie-internat de Arte Plastice (actualmente Liceul Republican de Arte Plastice „I. Vieru”). Un merit incontestabil în organizarea acestei școli-liceu îi aparține lui I. Tăbîrță. În anii 1969-1977 este director al Școlii Republicane medii-internat de Arte Plastice din Chișinău. În această perioadă realizează seria de picturi „La uzina de tractoare”. Ion Tăbîrță a executat aproape 40 de lucrări, ce au constituit o cronică a uzinei. Pictorul abordează și tematica istorică, realizînd chipuri de personalitatăți istorice: V. Lupu, D. Cantemir, și alții.

În anii 1977-1979 Ion Tăbîrță este pictor-șef al Fondului Plastic al U.A.P. din Moldova, iar în 1979-1983 e șeful catedrei de desen și pictură a Facultății de Artă Plastică și Grafică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” (actualmente Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. Pictorul a executat în această perioadă seria de linogravuri: „Primăvara”, „Maternitate”, „Pace” (1981), „Noi, primii” (1982) și altele. În anul 1980 i se conferă titlul onorific de Lucrător Emerit al Culturii din R.S.S.M.

În anii 1983-1988 este director al Muzeului Național de Arte Plastice din Moldova. Realizează lucrările „Moldova agricolă”, „Școala”, „Clasa de arte frumoase” (1984), „Vasile Lupu și Bogdan Hmelnițchi”, „Trecutul îndepărtat” (1985), „Să nu se repete” (1986).

În anii 1988-1990 este director al Liceului Republican de Arte Plastice „I. Vieru”. În anul 1990 i se conferă titlul onorific „Învățător al Poporului din R.S.S.M.” Realziează o serie de lucrări în acvaforte: „Moldovenii”, „Bulgarii” (1989), „Blestem”, „Pe costiș”, „Mihai Eminescu” „Luceafărul”, „A. Mateevici „Spiritul nostru”, „Meleagurile Moldovei” (1990).

În anii 1990-1994 este director adjunct al Liceului de Arte Plastice „I. Vieru”. În această perioadă pictorul lucrează în domeniul peisajului, reprezentînd diverse locutri din orașul Chișinău: „Prospectul D. Cantemir” (1991), „Bulevardul Renașterii” (1993). Pictorul profesează și acuarela, executînd o serie de lucrări în orașele Cîmpina, Timișoara (România) și în Moșino (Ucraina).

Lucrările maestrului au fost expuse în peste 20 de țări, iar 80 de lucrări se află în colecțiile muzeelor de arte plastice, pinacotecilor din republică și peste hotarele ei.

Despre expozițiile, activitățile culturale și o referință referitor la graficianul Ion Tăbîrță, citiți aici.

Sursa: Ion Tăbîrță. În: Calendar Național 2000. Chișinău, Litera, 1999, pp. 211-212.

Sursa imaginii: www.arta.md

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s