Cercetătorul Iurie Colesnic

Este un poet, scenarist, istoric al vieții literare, culturale și sociale din Basarabia, editor, publicist, activist pe tărîm obștesc. În anii ’80 ai sec. XX a semnat cu pseudonimul Iurie Dereneu.

S-a născut la 12 august 1955 în satul Dereneu, Călărași, în familia învățătorilor Liuba și Vsevolod Colesnic. După absolvirea școlii medii de cultură generală din satul natal (1972), lucrează un an ca professor de educație izică în școala din satul Buda, Călărași. Face studii la FacultColesnicatea de emcanică a Institutului Politehnic Serghei Lazo din Chișinău (1973-1978, în prezent, Universitatea Tehnică din Moldova).

Licențiat al Politehnicii, prestează diferite munci, dar și parțial legate de specialitate: referent la Societatea Știința (1979-1980), professor de tehnologie specială – la Școala tehnică-profesională Nr. 10 din Chișinăui (1980-1983), corector și tehnoredactor la revista Scînteia leninistă (1985-1986), ulterior revista pentru copii și adolescenți Noi). Cu fiecare treaptă a activității sale se apropie tot mai mult de vocația de scriitor, cercetător, editor: este redactor-șef și director artistic la studioul Anima-film (1986-1991), director al Centrului de muzeografie Mihail Kogălniceanu (1991-1995, în present, Muzeul literaturii române M. Kogălniceanu), concomitant deținînd și funcția de director al Editurii Universitas (1991-1993), apoi director al Editurii Enciclopedice Gheorghe Asachi (1993-1995). În anul 1995 fondează editura Museum, care în 1996 devine parte a unei structuri mai complexe – Casa Cărții Mitropolit Petru Movilă, al cărei director este și pînă în prezent.

Iurie Colesnic a debutat în presă încă în anii de școală, cu poezii – mai întîi în ziarul raional Zorile din Călărași, apoi în revista chișinăuiană Scînteia leninistă. Ca student, a fost avantajat de o atmosferă propice – la Politehnica din Chișinău activa unui dintre cele mai viabile cenacluri literare studențești, Ritmuri. Tot în perioada studenției își face debutul în revista Nistru (Nr. 4, aprilie 1977). Publică culegerea de versuri pentru copii Puiul îndrăzneț (1980), urmată de alte cărți destinate micuților: Țara cu luceferi (1986), Învăț să zbor (1992), Necazul ariciului (1996). Se pare însă că Iurie Colesnic atrage și mai mult atenția criticii literare, colegilor de breaslă și cititorilor prin plachetele lirice destinate adulților: Arta memoriei (1987), Arheologii interioare (1991), Spirala lui Arhimede (1994), Mi-i dor să vă spun (2004).

Ca istoric și critic literar s-a impus prin volumele: Doina dorurilor noastre (1990, eseuri despre Alexe Mateevici), Scurtă istorie a cărții românești (în colaborare, București, 1994), Dicționar-antologie de istorie și teorie literară (autor de proiect, editor, alcătuit în colaborare cu L. Bucătaru), care și-a dovedit imediat după apariție utilitatea sporită, suportînd mai multe ediții consecutive (2001, 2002, 2003). Sunt extrem de numeroase scrierile lui Iurie Colesnic consacrate unor poeți, prozatori, critici și istorici literari români, cu deosebire basarabeni sau al căror destin a fost legat de Basarabia – articole, studii, eseuri, fișe biografice, documentări inedite etc., risipite în presa periodică de la Chișinău – articole, studii, eseuri, fișe bibliografice, documentări inedite etc., ulterior incluse în volume, în primul rînd în serialul Basarabia necunoscută (10 volume).

O realizare deosebită a cercetătorului Iurie Colesnic este volumul Generația Unirii (2004), care, avînd ca punct de plecare volumul Sfatul Țării (1997) devine o complexă radiogramă a feluluui cum a dominat, la începutul sec. XX, ideea unității de neam. Această carte îi permite autorului să prezinte o vastă galerie de personalități copleșite de ideea Unirii.

Iurie Colesnic s-a impus ca un bun manager al activității editoriale, tipărind cărți ce implică mari cheltuieli în condiții materiale precare. S-a menționat în mai multe rînduri că Iurie Colesnic este editorul care nu acceptă pentru tipar orice manuscrisc, trecînd fiece ofertă prin filtrul interesului pentru o tematică anume, al asigurării că volumul editat va suscita curiozitatea cititorilor și le va fi de un real folos pentru formarea ca oameni de cultură și patrioți. Activitatea de editor a lui Iurie Colesnic s-a axat pe două direcții distincte: scoaterea unor volume cu caracter enciclopedic și tipărirea, cu ample studii introductive a uno opere inedite, date uitării sau interzise în anii de regim totalitar Astfel, exemple în acest sens ar fi dicționarele enciclopedice Chișinău: enciclopedie (1997), Sfatul Țării: Enciclopedie (1998), Femei din Moldova: Enciclopedie (2000). Alte volume cu caracter enciclopedic și/sau monografic, îngrijite și prefațate de Iurie Colesnic sunt: Z. Arbore. Dicționarul geogafic al Basarabiei (2001), Gh. Bezviconi. Necropola capitalei (1997), Gh. Bezviconi. Scrieri despre Chișinău (1996), Șt. Ciobanu. Chișinăul (1996). N. Iorga. Oameni care au fost (1990) etc.

Ca editor, Iurie Colesnic a „binecuvîntant” tipărirea unor maniscrise, prefaâîndu-le sau postfațîndu-le și, deseori, impunîndu-și viziunea pentru o mai bună editare. Această clasă de tipăritutri poate fi subgrupată după cum urmează:

 • restituiri, adică editarea în premieră și/sau reeditarea în premieră la Chișinău a unor vechi și valoroase manuscrise: Romului Cioflec. Pe urmele Basarabiei (1992); Andrei Ciurunga. Lacrimi pentru Basarabia (2001); Leon Donici. Revoluția rusă (1992); Onisifor Ghibu. Pe baricadele vieții. În Basarabia revoluționară (1917-1918) etc.;
 • cărți despre ocupația sovietică și efectele ei nefaste, despre rezistența antisovietică în Basarabia: Cimbriciuc. Eroi soroceni în războiul de la Nistru, (2004); V. Șt. Pirogan. Pe drumurile pribegiei (1999); V. Șt. Pirogan. Timpuri și oameni (2001) etc.;
 • cărți despre scriitori sau cu participarea lor: Cu tot ce-a fost odată el… (Al. Cosmescu) (1992); Al. Cosmescu. O biobibliografie (1997); Al. Donos. Scriitori martiri (2000) etc.;
 • monografii ale unor localități basarabene: Bobeică. O cronologie pentru istoria s. Cobîlca (1999); V. Șoimaru. Cornova (2000); T. Țopa. Două sate înfrățite (2004) etc.;
 • bibliografii: Gheorghe Bezviconi. Biobibliografie; Al. Cosmescu. O biobibliografie (1997); Al. David. Tipăriturile românești în Basrabia sub stăpînirea țaristă (1993) etc.
 • varia: Ovidiu Creangă. Epigrame și catrene (2004), T. Butnaru, Al. Ganenco. Istoria serviciilor secrete (2004) etc.

Cîteva lucrări ale istoricul Iurie Colesnic se află în colecția Departamentului Memoria Chișinăului, unde le puteți consulta. Iată care sunt ele:

Femei din Moldova: enciclopedie / Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 2000. – 312 p. : il. (Rezumatul cărții îl puteți citi accesînd sursa https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/04/03/femei-din-moldova-enciclopedie);

Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : ghid encicl. / Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 2008. – 272 p. (Rezumatul cărții îl puteți citi accesînd sursa https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/04/03/colegiul-republican-de-arte-plastice-alexandru-plamadeala/);

Chișinău : encicl.  / ed. : Iurie Colesnic. – Ch. : Editura Museum, 1997. – 569 p. (Rezumatul cărții îl puteți citi accesînd sursa https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/chisinau-enciclopedie/);

Colesnic, Iurie. Chișinăul din amintire / I. Colesnic ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : „Grafema Libris” SRL, 2011. – 526 p. (Rezumatul cărții îl puteți citi accesînd sursa https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/chisinaul-din-amintire/);

Colesnic, Iurie. Chișinăul și chișinăuienii / Iurie Colesnic ; pref.: L. Kulikovski ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Ch. : S. n., 2012. – 600 p. (Rezumatul cărții îl puteți citi accesînd sursa https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/chisinaul-si-chisinauienii/);

Colesnic, Iurie. Timp și istorie : Autori de la Viața Basarabiei / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; Iurie Colesnic. – Ch. : Grafema Libris, 2011. – 440 p. (Rezumatul cărții îl puteți citi accesînd sursa https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/timp-si-istorie-autori-de-la-viata-basarabiei/).

Listă bibliografică

Această listă bibliografică a fost elaborată cu prilejul jubileului de 60 de ani ai scriitorului și 40 de ani de activitate literară. Lista include lucrările autorului și date biografice ale lui Iurie Colesnic (în enciclopedii, dicționare, calendare, bibliografii etc.).

Materialul este aranjat în ordine cronologică apariției.

 Cercetări istorico-literare 

 1. Doina dorurilor noastre : itinerar-memorial liric : [eseuri despre viaţa şi activitatea lui A. Mateevici] / Iurie Colesnic. – Chișinău : Artistică, 1990. – 189 p. : fot.
 2. George Bezviconi : / Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 1996. – 47 p.
 3. Generaţia Unirii [din Basarabia şi Bucovina, 1918] / Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum ; Bucureşti : Fundaţia Culturală Română, – 543 p. : il.
 4. Mi-i dor să vă spun : [eseuri] / Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, – 32 p.
 5. Idem. – a 2-a, compl. – Chișinău : Museum, 2004. – 104 p.
 6. Idem. – a 3-a compl. – Chișinău : Museum, 2004. – 230 p.

 Profetul nemuririi noastre. Constantin Stere / Iurie Colesnic. – Chișinău : Ed. Ulysse, 108 p. – (col. Pantheon).

 1. Enigma Petre Draganov / Iurie Colesnic ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; CID „Chişinău”. – Chișinău : Ulysse, 2006. – 83 p.
 2. Note din Arca lui Noe / Iurie Colesnic. – Chișinău : Ulysse, 2006. – 63 p.
 3. Pantelimon Halippa – Apostolul Unirii / Iurie Colesnic ; concepția graf. : Andrei Gamarț. – Chișinău : Ulysse, 2006. – 140 p.
 4. Doina dorurilor noastre : [despre viața și activitatea lui Alexei Mateevici] / Iurie Colesnic ; concepție graf. : Andrei Gamarț. – Ed. a 2-a. – Chișinău : Museum, 2007. – 336 p.
 1. Un dosar uitat al istoriei : Pământenia basarabeană de la Dorpat – prima organizație națională / Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 2008. – 127 p. : fot.
 2. Moș Ion Codreanu. O călăuză veșnică a țărănimii / Iurie Colesnic ; cop. : Dana Paiu. – Chișinău : Ulysse, 2009. – 92 p.
 3. Chişinăul din amintire / Iurie Colesnic ; pref. : Lidia Kulikovski ; lector : Dina Strugaru ; cop. : Brândușa Kolesnik ; Bibl. Municipală „B.P. Has­deu”. – Chișinău : „Grafema Libris” SRL ; Ulysse, 2011. – 516 p. : fot.
 4. Timp şi Istorie : Autori de la „Viaţa Basarabiei” / Iurie Colesnic ; pref. : Lidia Kulikovski ; red. : Dana Paiu ; cop. : Brândușa Kolesnik ; Bibl. Municipală „B.P. Has­deu”. – Chișinău : „Grafema Libris” SRL ; Ulysse, 2011. – 440 p.
 5. Chișinăul și chișinăuienii / Iurie Colesnic ; pref. : Lidia Kulikovski ; lectori : Vlad Pohilă, Valeriu Rață ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău : [S. n.], 2012 (Tip. „Elena – V.I.”). – 600 p.
 6. Chișinăul din inima noastră / Iurie Colesnic ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; lector : Liliana Guțu. – Chişinău : [S. n.], 2013. – 636 p.
 1. Născocitorul de orizonturi : (antologie) / Iurie Colesnic ; pref. : Nichita Danilov ; red. : Aurel Ștefanache ; coord. : Valeriu Stancu. – Iași : Tipo Moldova, 2014. – 302 p.
 2. Ora exactă : Microeseuri din anii 2000-2006 / Iurie Colesnic ; pref. : Nicolae Dabija. –  Iaşi : Tipo Moldova, 2014. – 457 p.
 3. În culisele istoriei / Iurie Colesnic ; red. : Iuliu Cârchelan ; cop. : Brândușa Colesnic. – Chișinău : [S. n.], 2015. – 355 p. 

Volume enciclopedice

 1. Basarabia necunoscută : personalităţi basarabene / text, fot. : Iurie Colesnic. – Chișinău.

      Vol. I / prez. graf. de Vitalie Pogolşa. – Chișinău : Universitas, 1993. – 315 p.

 1. 2 / prez. graf. de Vitalie Pogolşa. – Chișinău : Museum, 1997. – 286 p.
 2. 3 / cop. : Cezara Kolesnik. – Chișinău : Museum, 2000. – 300 p. : fot.
 3. 4 / cop. : Cezara Kolesnik. – Chișinău : Museum, 2002. – 302 p. : il., fot.
 4. 5 / cop. : Cezara Kolesnik. – Chișinău : Museum, 2004. – 347 p. : il., fot.
 5. Vol. 6 / cop. : Andrei Gamarț. – Chișinău : Museum, 2005. – 364 p. : fot., il.
 6. Vol. 7 / cop. : Andrei Gamarț – Chișinău : Museum, 2007. – 360 p. : fot., il.
 7. Vol. 8 / : Brândușa Colesnic. – Chișinău : Ulysse, 2010. – 312 p. : fot., il.
 8. Vol. 9 / cop. : Brânduşa Colesnic. – Chișinău : Ulysse, 2012. – 322 p. : fot., il.
 9. 10 / cop. : Brânduşa Colesnic. – Chișinău : Epigraf, 2015. – 344 p. : fot.

 

 1. Chişinău : encicl. / alcăt. și : Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 1997. – 569 p. : planşe-imagini.
 2. Sfatul Ţării : / aut. și ed. : Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 1998. – 352 p.
 1. Femei din Moldova : encicl. / red.-aut., ed. : Iurie Colesnic ; cons. red. : Gh. Baciu. – Chișinău : Museum, 2000. – 311 p.: fot.
 1. Dicționarul scriitorilor români din Basarabia, 1812-2006 / Iurie Colesnic, Anatol Ciocanu, Valeriu Nazar [et.al.] ; pref. : Mihai Cimpoi ; coord. : Valeriu Nazar ; fot. : Nicolae Răileanu ; Muzeul Lit. Rom. „M. Kogâlniceanu”. – Chișinău : Prut Internațional, 2007. – 504 p.
 1. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : Ghid encicl. / Iurie Colesnic ; concepția graf. : Andrei Gamarț. – Chișinău : Museum, 2008. – 272 p. : portr., il.

Iurie Colesnic – poet 

 1. Puiul îndrăzneţ : versuri pentru copii / Iurie Colesnic ; de Liviu Vieru. – Chișinău : Lit. artistică, 1980. – 20 p. – (Semnat : Iurie Dereneu).
 2. Ţara cu luceferi : versuri pentru copii / Iurie Colesnic ; il. de D. – Chișinău : Lit. artistică, 1986. – 32 p. : il.
 3. Arta memoriei : versuri / Iurie Colesnic ; pref. de M. Cimpoi ; graf. de N. Răileanu. – Chișinău : Lit. artistică, 1987. – 86 p.
 4. Arheologii interioare : versuri / Iurie Colesnic ; cop. : Mihai Bacinschi. – Chișinău : Hyperion, 1991. – 91
 5. Învăţ să zbor : versuri pentru copii / Iurie Colesnic ; pict. : C. Bălan. – Chișinău : Hyperion, – 30 p. : il. color.
 • Spirala lui Arhimede : versuri / Iurie Colesnic ; cop. : Nicolae Răileanu. – Chișinău : Museum, – 36 p. – (Muza).
 1. Necazul ariciului : versuri pentru copii / Iurie Colesnic ; cop. şi de Sergiu Puică. – Chișinău : Museum, 1996. – 12 p.
 1. Ce visează leul? : (versuri pentru copii) / Iurie Colesnic ; il. de Victoria Barbaroş. – Chișinău : Ed. Prut Internaţional, 2004. – [16] p. – (Col. Poezii de seama voastră).

 Date biografice

(în enciclopedii, dicționare, calendare, bibliografii etc.) 

 1. Iurie Colesnic : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inf. și Doc. Chișinău ; alcăt. și ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; red. bibliogr. : Ludmila Pânzaru ; concepție graf. : Andrei Gamarț. – Chișinău : Museum, 2005. – 148 p.
 2. Iurie Colesnic (n. 12 august, 1955, s. Dereneu, r-nul Călăraşi) : [repere biobibliogr.] // Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adoles­cenţilor : dicţ. biobliogr. / alcăt. : Elena Cugut. – Chișinău, 1994. – P. 88-89.
 3.   Idem. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. – Chișinău, 2004. – P. 107-109.
 4.  Cimpoi, Mihai. [Iurie Colesnic] // Cimpoi Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ed. a 2-a rev. şi ad. – Chișinău, 1997. – P. 255.
 5. Iurie Colesnic : [repere biogr.] // Strategia civică. – 2000. – Nr 1. – P. 9. – (Cartea de vizită a ASC).
 6. Iurie Colesnic : [schiță biogr.] // Pirogan Vadim Ştefan. Timpuri şi oameni. – Chișinău, 2001. – P. 164-169.
 7. Iurie Colesnic – scriitor, producător de film : [repere biogr.] // Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura româ­nească de-a lungul timpului. Vol. IV : Contemporanii : A-I. – Bucureşti, 2003. – P. 240-242.
 8. Iurie Colesnic : [notă bibliogr.] // Calendar Național 2005. – Chișinău, 2004. – P. 222-227. – Semnat : Vlad Pohilă, Ion Madan.
 9. Ţopa, Tudor. Dereneu : [notă biogr. a scriitorului Iurie Colesnic] // Localităţile Republicii Moldova : itinerar doc.-publ. il. – Chișinău, 2005. – P. 497-498.
 10. Iurie Colesnic (pseud. Iurie Dereneu) : [date biogr.] // Viaţa Basarabiei. – 2006. – Nr 1/2. – P. 212.
 11. Iurie Colesnic: [notă biogr.] // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 1. – P. 173; 2007. – Nr 2/3. – P. 262.
 12. Zbârciog, Vlad. Colesnic Iurie : [notă biogr.] // Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia. 1812-2006. – Chișinău, 2007. – P. 133-134.
 13. Matei, Valeriu. Iurie Colesnic : [notă biogr.] // Calendar Național 2010. – Chișinău, 2009. – P. 167-169.
 14. Zbârciog, Vlad. Colesnic, Iurie (12.08.1955, Dereneu, Călărași) // Dicționarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2010. – Chișinău, 2010. – P. 161-163.
 15. Colesnic, Iurie [12.08.1955, Dereneu, Călărași] // Țarălungă Ecaterina. Enciclopedia identității românesti. – București, 2011. – P. 203-204.
 1. Omul săptămânii : Iurie Colesnic, scriitor și istoric : [schiță biogr.] // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 4.
 1. Iurie Colesnic : [notă biogr.] // Antologie de poezie română contemporană : Vol. 3. – Iași, 2014. – P. 303-305. – Text în limba rom., fr., engl., germ.

Anexă

Scenarii

 Binecuvântare : film / scenariu Iurie Colesnic ; reg. : Alecu Deleu. – Chișinău : Moldova-film, 1989.

Stropul de ceară : film / scenariu Iurie Colesnic ; reg. : Larisa Cobzac. – Chișinău : Anima-film, 1990.

Buburuza : film / scenariu Iurie Colesnic ; reg. : Alecu Deleu. – Chișinău : Moldova-film, 1991.

Harap Alb : film / scenariu Iurie Colesnic ; în colab. : Lidia Codreanca ; reg. : Igor Pelin, Margareta Chiţcatâi. – Chișinău : Anima-film 1991.

Filozoful din Cubolta : film / scenariu Iurie Colesnic ; reg. : Lidia Popodneac. – Chișinău : Telefilm Chişinău, 1997.


Sursa: Iurie Colesnic. În Calendar Național 2005. Chișinău, 2004, pp. 222-227.


2 thoughts on “Cercetătorul Iurie Colesnic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s