70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

ANIVERSĂRI – 2015

În anul curent, Universitatea de Stat de Mediciă și Farmacie „N. Testimițanu” din Chișinău împlinește 70 de ani de la fondare. Cu această ocazie, recomandăm atenției Dvs! un scurt istoric al instituției.

Universitatea de Stat de Mediciă și Farmacie N. Testimițanu a fost fondată în baza Institutului de Medicină nr. 2 din Sant-Petersburg, evacuat în timpul celui de-al doilea război mondial la Kislovodsk, iar ulterior transferat la Chișinău, împreună cu studenții și întregul corp profesoral.

Și-a început activitatea la 20 octombrie 1945, avînd o singură facultat, de Medicină generală, care întrunea 13 catedre cu un corp profesoral-didactic de 130 de profesori, inclusiv 15 doctori habilitați baner_USMF_site_Aniversar_670x326_VIII1și 19 doctori în științe medicale; își făceau studiile 996 studenți.

Pînă în 1954 în cadrul USMF funcționează o singură facultate, de Medicină generală, care încorporează deja 27 de catedre. Insuficiența de cadre naționale în domeniul medicinei și farmaceuticii a impus deschiderea facultăților: Pediatrie – în 1954, Stomatologie – în 1959, Medicină preventivă – în 1963, Farmacie – 1964. Pentru menținerea unui nivel înalt profesional, în 1962 a fost înființată Facultatea de perfecționare a medicilor. În același an, în scopul creării unor condiții adecvate pentru buna desfășurare a activității științifice a fost fondat Laboratorul Central de cercetări științifice a fost fondat Laboratorul Central de cercetări științifice, unde se efectuează cercetări științifice în cele mai importante domenii ale medicinei contemporane. Invențiile multor colaboratori ai laboratorului au fost apreciate în cadrul forurilor internaționale.

Concomitent cu procesul de pregătire a emdicilor se organizează noi clinici, catedre și laboratoare, se editează manuale pentru studenți în limba română, ceea ce a contribuit la dezvoltarea învățămîntului medical superior și a medicinei în Republica Moldova. Treptat apar școli științifice medicale, ai căror fondatori erau personalități remarcabile.

Suportînd un șir de modernizări, în anul 1965 institutului i se conferă prima categorie, iar în 1967 implementează instruirea viitorilor medici prin internatură și subordinatură. O contribuție esențială în organizarea și consolidarea USMF, în diferite etape de dezvoltare a ei, au adus-o rectorii I. Soroceanu, medic emerit al RSSM (1945-1948); conferențiarul N. Harauzov (1948-1951), și N. Ganul (1951-1953); omul emerit în știință, profesorul universitar N. Starostenco (1953-1959); profesorul universitar N. Testimițeanu (1959-1963).

În anul 1990 Institutului de Medicină i se conferă numele lui Nicolae Testimițeanu i se conferă numele lui Nicolae Testemițeanu (1927-1986), ilustru saant, pedagog și educator talentt, om de stat, organizator experimentat, în domeniul sănătății publice, rector în anii 1959-1963, ministru al Sănătății în anii 1963-1968.

Prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 363 din 25 iulie 1991 Institutul a fost reorganizat în Universitatea de Stat de Medicină N. Testemițeanu, iar din 1995 poartă un nou nume – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie N. Testemițeanu din Republica Moldova.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie N. Testemițeanu a obșinut ample realizări, păstrînd și valorificînd frumoasele tradiții dezvoltate pe parcursul activității sale. Procesul de instruire a suportat un șir de reforme radicale pentru a corespunde standartelor internaționale, iar diploma specialistului să fie omologată standartelor internaționale. Perfecționarea continuă a sistemului academic, reformele radicale în procesul educațional, în conformitate cu cerințele Organizației Mondiale a Sănătății și politica educațională a Comunității Europene, plasează USMF printre cele mai bune 50 școli de medicină din Europa, din cele 250 existente.

Actualmente USMF pregătește specialiști în cadrul facultăților: medicină generală, stomatologie, farmacie, rezidențiat și secundariat clinic și asigură perfecționarea continuă la Facultatea de perfecționare a medicilor. Instruirea cadrelor se efectuează în baza unor programe moderne, punîndu-se accentul pe cele mai stabile valori, concepții avansate, tehnologii educaționale moderne, tradiții, modalități de analiză și sinteză, nivel de disciplină și atitudine.

Un rol important în procesul de instruire-cercetare în Universitate îl are Biblioteca Ştiinţifică Medicală, care numără peste 1 milion de exemplare de carte şi alte surse moderne de informaţie. Din anul 1997 Universitatea este conectată la reţeaua Internet, iar în 2002 a fost creat Centrul Universitar de Informare “Infomedica”.

Nobila misiune de pregătire a cadrelor revine corpului profesoral-didactic cu un valoros potenţial intelectual şi o bogată experienţă profesională. În cadrul a 2 departamente, 59 de catedre, 8 cursuri, 23 de laboratoare şi 2 centre ştiinţifice, activează circa 1000 de specialişti, inclusiv 14 academicieni şi membri corespondenţi ai AŞM, membri titulari şi de onoare ai academiilor altor state, 155 de doctori habilitaţi şi 568 de doctori în ştiinţe medicale, 14 Laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Acest potenţial, pe lângă activitatea didactică şi ştiinţifică, întreţine relaţii de colaborare, în domeniul formării specialiștilor medici şi farmaciști, dezvoltării ştiinţelor medicale și farmaceutice, şi medicinei practice cu peste 90 de universităţi, facultăți, centre medicale şi clinici din Franţa, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Cehia, Slovacia, SUA, Israel, România, Rusia, Ucraina ş.a. Colaborarea internaţională contribuie la integrarea în sistemele educaţionale europene şi mondiale; dezvoltarea mobilităţii studenţilor şi a profesorilor, implementarea noilor metode de instruire, cercetare, diagnostic şi asistenţă medicală, obţinerea granturilor de finanţare a proiectelor de cercetare, instruire şi dezvoltare instituţională.

USMF “Nicolae Testemiţanu” dispune de o bază tehnico-materială bine dotată, care asigură toate domeniile de activitate universitară. Pe parcursul a 70 de ani de activitate, Universitatea a pregătit peste 40 de mii de medici şi farmacişti, dintre care peste 7000 activează în multe ţări ale lumii. Actualmente, la catedrele şi cursurile universitare, amplasate în 86 de clinici şi policlinici moderne, îşi fac studiile peste 7400 de tineri din Republica Moldova şi din alte 34 de ţări ale lumii. Cu ajutorul experţilor şi a organismelor naţionale şi internaţionale a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 2011-2020, care la 27 octombrie 2010 a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova ca parte componentă a Programului de Dezvoltare a învăţământului Medical şi Farmaceutic în Republica Moldova. Ulterior a fost elaborată Strategia de Informatizare a Universităţii în perioada 2012-2015.

Misiunea de bază a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” este definită magistral de rolul cheie pe care îl deţine atât în procesul de reformare a învăţământului superior medical, cât şi a sistemului de sănătate din ţară. Alinierea la tot ce e modern în învăţământul universitar, dezvoltarea şi aprofundarea activităţilor de cercetare şi inovare în domeniul medicinei, desfăşurarea ritmică a muncii clinice sunt cele trei componente care determină imaginea actuală a Universităţii.

Detalii ce fac referință la facultăți, cercetare, biblioteca Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” puteți afla accesînd site-ul oficial, http://usmf.md/.

Despre activitatea chirurgului Nicolae Testemițeanu puteți afla informații aici. De asemenea, în Chișinău este și o stradă care îi poartă numele.

Surse:

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițeanu” din Republica Moldova. În: Calendar Național 2005. Chișinău, 2004, pp. 287-

Scurt istoric [online]. [citat 10.10.2015]. Disponibil :  http://usmf.md/despre-universitate/in-vizita-la-usmf/scurt-istoric/

Sursa imaginii: http://usmf.md/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s