Fizicianul chişinăuian Alexandru Frumkin

Frumkin plicLa 12 octombrie 2015 Poșta Moldovei a emis un plic poștal cu marcă fixă dedicat împlinirii a 120 de ani de la nașterea la Chișinău a fizicianului Alexandru Frumkin.

FRUMKIN, Aleksandr (12.X.1895, Chişinău – 27.V.1976, Tula), savant-electrochimist, membru al 11 academii din lume. S-a născut în familia unui lucrător al Societăţii de Asigurări, care ulterior s-a stabilit la Odesa. La Chișinău familia Frumkin a locuit pe stradela Varfolomeu în casa lui I.F.Reidel (azi stradela Teatrului). Alexandru Frumkin a învăţat la Şcoala Reală Sf. Pavel din Odesa (1905 –’12), pe care a absolvit-o cu eminenţă; a susţinut examenul la latină (1912) la Gimnaziul nr.5 din Odesa. A dat admiterea la Uni­versitatea din Strasbourg (pe atunci în Germania), susţinând într-un an examenele pentru doi ani de studii. S-a transferat la Universitatea din Berlin, unde, paralel cu studiile, era şi asistent al profesorului de chimie. În 1914, înainte de înce­perea Primului Război Mondial, revine la Odesa, unde susţi­ne la extern cursul deplin al Secţiei de matematici a Facul­tăţii de Fizică şi Matematici a Universităţii din localitate. I se acordă, cu titlu de excepţie, dreptul de a face teză de li­cenţă la chimie, graţie căreia obţine diploma de gradul I.

Rămâne să lucreze la Catedra de chimie (mai 1917), apoi predă chimia la Şcoala Superioară din Odesa, ulterior e profesor la Institutul Instrucţiunii Publice din Odesa. În 1919 îşi publică teza de magistru. Din 1922 este lucrător ştiinţific la Institutul de Chimie, din 1929 până în 1944 este directorul adjunct al acestui institut de cercetări ştiinţifice. În 1929 ogranizează un laborator de electrochimie tehnică la Universitatea din Moscova, în 1933 devine şef al Catedrei de electrochimie. Membru al A.Ş. a U.R.S.S. (1932). Direc­tor al Institutului de Chimie Fizică al A.Ş. a U.R.S.S. (1934, 1939—’49). În anii celui de-Al Doilea Război Mondial s-a aflat la Kazan. Membru al A.Ş. a Poloniei (1956), membru corespondent al Academiei Germane din Berlin (1956), membru al Academiei Germane a Naturaliştilor din Halle (1956). În 1958 organizează Institutul de Electrochimie al A.Ş. a U.R.S.S., membru al A.Ş. Bulgare (1961), vicepreşe­dinte al Comitetului Mondial pentru Termodinamică Electro-chimică şi Cinetică (1961), membru al Academiei Regale din Olanda (1961), membru corespondent al Academiei Iugoslave de Ştiinţe şi Arte (1961), membru de onoare al Academiei Naţionale a Indiei (1961), membru corespon­dent al Academiei Saxone din Leipzig (1966), membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Ungaria (1967), membru al Academiei Naţionale de Ştiinţe a S.U.A. (1969). Membru al colegiului de redacţie al revistei de chimie fizică din Mos­cova (din 1930), al revistei Успехи химии (1932), al revistei Acta physicochimica U.R.S.S. (1930 – 47), al revistei До­клады АН СССР (1937 – 64), al revistei internaţionale Journal of electroanalytical chemistry (1959 – ’76) ş.a. Doctor Honoris Causa a numeroase universităţi, membru onorific al mai multor societăţi ştiinţifice. Autor a peste 700 de studii şi articole. A fost înmormântat la Moscova. Distincţii: Trei ordine Lenin.

Bibliogr.:

  1. Frumkin, A.M. Potenţialul sarcinii zero. – M., 1979;
  2. Frumkin, A.M. Procesele electrodice. – M., 1987;
  3. Frumkin, A.M. Supratensiunea hidrogenului. – M., 1988
  4. Frumkin, A.M. Oчерки, воспоминания, материалы – M., 1989.
  5. Professor A. Frumkin: Obituary // Electrochim. acta. – 1976. – nr.12. – Vol.21.
  6. Alexandru Naumovici Frumkin // Academicieni din Basarabia și Transnistria : portrete biobibliografice. Chișinău. CETINI, 1996, pp. 63-66.

text semnat de Brighita Kovarski

Surse:

  1. Frumkin, Alexandr. În: Chișinău : encicl. Ed. Iurie COLESNIC. Chișinău, 1997, pp. 220-221.
  2. Alexandru Naum Frumkin. [online] [citat 9.11.2015]. Disponibil : https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Naum_Frumkin
  3. Punerea în circulație a plicului poștal cu marcă fixă Alexandru Frumkin, fizician și chimist. 120 de ani de la naștere. [online] [citat 9.11.2015]. Disponibil : http://www.posta.md/ro/news/1980.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s