„Trebuie schimbată radical mentalitatea, dar în baza legislaţiei”

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la activitatea Fabricii de Confecții „Ionel” din Chișinău. În anul curent, această instituție a împlinit 70 de ani de la fondare. Ce perspectivă oferă această instituție angajaților săi, dar și despre producția exportată la nivel intern și extern aflați citind articolul.

Fabrica de confecţii „Ionel” este, în prezent, cea mai mare întreprin­dere din cadrul industriei uşoare a ţării. Se pare că este şi singura întreprindere din Moldova privatizată de către colectiv, numărul de acţionari ai „Ionel” ajunge la circa 11 mii, aceştia beneficiind anual de dividende în valoare de 2 mln. de lei.

Tamara Luchian, care se află la timona acestui agent economic munceşte aici deja de peste 40 de ani. Domnia sa are în spate o carieră impresionantă – de la simplă cusătoreasă până la funcţia de director al întreprin­derii. Timp de mai bine de un deceniu, ea a fost preşedintele comitetului sindical, astfel încât ea cunoaşte foarte bine şi activitatea sindicală. Salariaţii afirmă că au avut mare noroc de cea care conduce întreprinderea. La rândul său, Ala Sâncu, preşedinta comite­tului sindical al Fabricii de confecţii „Ionel”, menţionează următoarele: „Directoarea are experienţa activităţii sindicale, iată de ce îmi vine uşor, or dânsa cunoaşte aceste aspec­te şi tot ce se face la întreprinderea noastră ţinteşte binele colectivului”.

Fabrica activează fără întreruperi. Deja de mai mulţi ani, 81% din producţie sunt ex­portate, iar celelalte 19 la sută ajung pe piaţa internă. Cam acelaşi raport al livrărilor era şi în perioada sovietică: de 20 la sută beneficia consumatorul autohton, iar 80% ajungeau în Rusia.

„Piaţa noastră nu poate consuma mai mult. Pe de altă parte, poate ar apărea mai multe posibilităţi de a ne comercializa marfa în Moldova, dacă nu ar fi permis un volum atât de mare de importuri. De pildă, în Belarus nu vezi una ca asta, pentru că piaţa locală este foarte protejată. Noi nu beneficiem de aşa ceva”, ne spune directoarea.

Partenerii istorici sunt italienii. De ase­menea, întreprinderea exportă o parte din confecţii în Franţa şi Germania. Totodată, „Ionel” are o anumită experienţă de cola­borare şi cu alte ţări europene, căci produ­sele acestei fabrici, adică confecţiile pentru bărbaţi şi femei, corespund rigorilor stricte ale pieţei UE. De faptul că producţia respectă întocmai aceste standarde putem fi absolut siguri, pentru că europenii vizitează periodic întreprinderea, efectuează un audit riguros, care vizează nu doar calitatea mărfurilor, dar şi condiţiile de muncă de la fabrică.

 Pachetul social oferit de Fabrica „Ionel” este foarte motivant pentru salariaţi

În cadrul întreprinderii, de mai mulţi ani este încheiat Contractul colectiv de mun­că. „În fiecare an, prezentăm dări de seamădespre activitatea desfăşurată. Cu astfel de raporturi vine atât comitetul sindical, cât şi administraţia fabricii. Prelungim Contractul colectiv făcând ajustările pe care ni se suge­rează realităţile vieţii. Înregistrăm Contrac­tul colectiv la Inspectoratul de Stat al Muncii, acest act având putere juridică”, ne asigură Ala Sâncu, preşedinta comitetului sindical.

Pe bună dreptate, pachetul social şi condiţiile de muncă oferite de fabrică pot fi considerate model de bune practici. În cei şase ani de când Tamara Luchian ocu­pă funcţia de director, un volum important de mijloace financiare, apropo, din sursele proprii ale întreprinderii, a fost alocat pen­tru modernizarea fabricii. A fost schimbat acoperişul, au fost înlocuite ferestrele, au fost efectuate lucrări de reparaţie în spaţiile de producţie, au fost instalate echipamen­te de condiţionare a aerului şi de încălzire, anual sunt achiziţionate noi echipamente de producţie. Conducătorul înţelege foarte bine că pentru o productivitate înaltă sunt nece­sare condiţii adecvate de muncă. În perioa­da respectivă, întreprinderea a mai reuşit să elaboreze noi branduri de haine, să deschidă în ţară mai multe magazine noi.

Cel mai important lucru este faptul că în cadrul fabricii a fost păstrat pachetul social care, de altfel, este unul impresionant la ca­pitolul facilităţi oferite.

„Retribuţia este modificată anual, ne povesteşte Tamara Luchian. Salariile în ca­drul Fabricii „Ionel” sunt mai mari decât media pe ţară. Toţi angajaţii beneficiază de compensaţii pentru cheltuielile de trans­port şi cele ce ţin de alimentare. Avem mai multe prevederi care ţin de premiere. Astfel, fiecare, dacă munceşte, poate câştiga bine. Primele sunt foarte înalte, de până la 50 la sută din salariu. Punctul de pornire pen­tru prime este îndeplinirea la nivel de 70 la sută a normei de producţie. Este o premie­ră pentru istoria întreprinderii, deoarece în toţi anii cât am activat eu în cadrul fabricii, adaosurile erau achitate în cazul când salari­atul depăşea cele 100% ale normei stabilite.

Există şi alte plăţi suplimentare. E nevoie doar de dorinţa de a face bani, de a lucra la tine acasă”.

Potrivit directorului, de mai mulţi ani, o problemă stringentă în domeniul industriei este cea a instruirii cadrelor. „Nu doar noi suntem fără cadre, ci întreaga ramură. Vor­besc cu mare durere despre asta. Oamenii nu vor să lucreze. Tineretul se pare că trăieşte cu alte gânduri. Să ia salarii mari, dar să lucreze puţin. Şi noi am fost cândva tineri, dar gân­deam altfel – trebuie să fac cât mai mult, ca să primesc cât mai mult. Trebuie să schim­băm mentalitatea în mod radical, dar în baza legii, prin modificări în Codul muncii. Dacă vrem să muncim ca în Europa, haideţi să construim Europa la noi acasă”, spune ea.

Mai înainte exista o ordine – după şcoala profesională sau după facultate, erai obligat să munceşti trei ani la o întreprindere de stat. Ştiu ce-mi veţi spune – fiecare are drep­tul la muncă şi la un loc de muncă la alegere. Atunci de ce cheltuim din bugetul ţării peste 17 mii de lei pentru pregătirea unui elev al şcolii profesionale? După care ei toţi pleacă. Anul trecut, 540 de elevi şi-au făcut practica la „Ionel”, dar au rămas să muncească aici doar 14. În anul curent, peste 280 au făcut practica şi s-au angajat doar 12 persoane. Asta înseamnă că noi pregătim cadre pentru alte ţări. Ne convine oare aşa ceva?”, se în­treabă retoric Tamara Luchian.

Opinia lucrătorilor

„Îmi place munca mea, o fac cu plăcere”, spune Elena Căinăreanu, economist pentru relaţii externe. De 40 de ani sunt la fabrică. Am absolvit şcoala de croitorie, am venit la practică şi am rămas aici. Mi-a plăcut atmo­sfera, oamenii, atitudinea faţă de muncitori. Avansam şi în funcţie, cei care merită. Am făcut colegiul, am ajuns meşter, am fost in­giner pentru echipamente, am ajuns econo­mist pentru relaţii externe de 15 ani. Cât mai am forţe şi posibilitate, cât satisfac fabrica în calitate de angajat, rămân. Administraţia ne respectă, ne susţine, există o înţelegere reci­procă”.

Şi Olga Jechiu activează la fabrică de 40 de ani. „Am venit când eram tânără, am in­trat la şcoala tehnică, în paralel lucram, apoi mi s-a propus să lucrez în calitate de contro­lor al producţiei finite, spune ea. Noi avem o calitate bună. De mai mulţi ani lucrăm pen­tru firme străine şi mereu am fost la nivelul cerinţelor lor. M-am pensionat, dar mai lu­crez încă. în prunul rând, ar fi greu să supra­vieţuieşti doar cu pensia, iar în al doilea, mai pot aduce folos fabricii”.

Nici Alexandra Kalmîkova, cusătoreasă în secţia experimentală, niciodată nu s-a gândit să-şi schimbe locul de muncă, deşi munceş­te aici de 53 de ani. „După şcoala medie, am absolvit şcoala tehnică şi în 1962 am venit în secţia experimentală la fabrica „Ionel”. Toată viaţa mi-am trăit-o aici, spune ea. În secţia noastră iau naştere modele noi”. Apropo, anume la „Ionel” şi-au cusut costume mulţi politicieni moldoveni, chiar mai multe seturi odată. Alexandra a fost cea care le-a luat co­menzile şi susţine că politicienii noştri prefe­ră stilul clasic.

Sursa: LEAHOVA, Irina. „Trebuie schimbată radical mentalitatea, dar în baza legislaţiei”. În: Vocea Poporului, 2015, 11 sept., p. 7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s