75 de ani de la naşterea pictorului Sergiu Cuciuc

ANIVERSĂRI – 2015

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la biografia și activitatea pictorului Sergiu Cuciuc.

Pictorul Sergiu Cuciuc s-a născut la 14 noiembrie 1940 în satul Doibani, Dubăsari.

Își face studiile la Școala Republicană de Arte Plastice I. Repin din Chișinău (1956-1961), doi ani la Institutul de Pictură, Sculptură și Arhitectură I. Repin din Leningrad (1971).

Este colaborator științific la Muzeul de Arte Plastice (1961-1973), vicepreședinte al U.A.P. din Moldova (1982-1987), președinte al U.A.P. (1987-1992), colaborator științific la A.Ș.M. (1993-1995). șef de direcție la Ministerul Culturii (1995-1997, viceministru al Culturii și Cultelor din R. Moldova (2001).

A organizat expoziții republicane (1964-1988) în România; unionale (1967, 1972, 1974, 1978, 1982, 1984, 1987); în străinătate – Franța, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Polonia, Italia, Japonia ș. a.

Are achiziții în colecția Muzeului Național de Arte din Moldova și colecții particulare din țară și de peste hotare.

A obținut următoarele distincții: Laureat al premiului comsomolului Boris Glavan (1975), Maestru emerit în Artă din RSSM (1985), Ordinul Gloria Muncii, Premiul Inspectoratului pentru cultură Bacău (1993), Premiul de stat al R.M. (2000), Ordinul Republicii (2001).

A pictat lucrări precum: Iarna la Sipoteni, compoziția Dogari, Sărbătoare în sat, Case moldovenești, ciclu de peisaje Butuceni, Iarnă, Doi etc.

A pictat Chişinăul şi portrete ale chişinăuienilor: Orașul meu, 1966, Chișinăul nou, 1989 (Colecția UAP din Republica Moldova), La marginea orașului, 1989 (Colecția UAP din Republica Moldova),  Chișinău. Toamna, 2007 (Colecția personală).

„Creaţia plasticianului Sergiu Cuciuc întregeşte în sine multiple valenţe prin care conceptul ideatic şi problematica limbajului plastic îşi găsesc armonioase împliniri.

Fiind în permanenţă receptiv la preferinţele tematice şi artistice ale timpului în care şi-a făurit Opera, artistul a optat consecvent spre amplificarea expresiei artistice a acesteia, lărgindu-i aria semantică generată de formă şi culoare.

Pe parcusul diverselor etape ale evoluţiei creaţiei, pictorul a operat fructuos atât cu figurativul, cât şi cu metafora nonfigurativă apropiată abstracţiunii, care la rândul ei, întotdeauna a fost înzestrată cu distinse calităţi estetice şi vaste conotaţii valorice graţie nu numai tematicii abordate, dar şi modalităţilor de constituire neordinară a imaginii.

Originile acestor conotaţii au la bază concepte cristalizate în urma meditaţiilor şi generalizărilor personale asupra vieţii şi cotidianului realizate artistic în tablourile tematice, frumuseţii naturii înconjurătoare, – în cazul elaborărilor efectuate în genul piesajului urban sau rural, ultimului acordândui-se prioritate.

Un rol important în dimensiunea valorică a operei plasticianului îl are tradiţia culturală universală şi nu în ultimul rând tradiţia creaţiei populare autohtone, care în pictura artistului, ating dimensiuni apropiate simbolismului totemic, relevând o ampla sensibilitate a autorului şi adeziunea acestuia la paradigme existenţiale de valoare perenă.

Trecând cu privirea întreaga creaţie a pictorului, creaţie ce întregeşte actualmente jumătate de secol, constatăm faptul, că artistul nu şi-a orientat nici odată creaţia spre reprezentarea mimetică a lumii tangibile. În acest context constatăm că forma şi interferenţele cromatice în tablourile acestuia, – dacă şi poartă referinţe la lumea înconjurătoare, – totuşi acestea plasându-se doar la nivelul asociativ al percepţiei în cadrul căreia memoriei i se acordă un rol prioritar, constituie repere ce au servit numai punct de pornire, contribuind la crearea unui univers propriu de sorgintă estetică şi înaltă încărcătură semantică.

În cadrul acestui univers artistic se înscriu personalizat şi original atât expresiile monumentale ale formei şi delicateţea estetică a raporturilor cromatice, tratate energic şi totodată racordate chibzuit de către artist, urmărindu-se scopuri de atingere a unui colorit armonios şi semantic consistent, – calităţi caracteristice tablourilor tematice figurative realizate pe parcursul primelor decade de la debut, cât şi atmosfera vibrantă plină de inspiraţie caracteristică pânzelor create în ultimile decenii.

Toate acestea reflectă merituos deosebita afecţiune şi sensibilitate a autorului manifestată generos în procesul de zămislire a spaţiului cromatic. Concomitent menţionăm selectarea riguroasă efectuată de către artist a mijloacelor de expresie şi a sintaxei acestora în procesul de creare a imaginii, – calităţi distinctive ce contribuie eficient la definitivarea coordonatelor stilistice personale originale şi inconfundabile” afirmă Constantin Spânu, doctor în studiul artelor.

Surse:

Sergiu Cuciuc. În: Chișinăul în pictură: catalog-bibligrafie. Chișinău, S. n., 2012, p. 39-40.

Sergiu Cuciuc. În: COLESNIC, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală. Chișinău, Museum, 2008,. pp. 75-76.

Constantin Spânu: La mulţi ani, Sergiu Cuciuc! [online] [citat 11.11.2015]. Disponibil : http://www.artinfinit.md/cgblog/1207/15/La-multi-ani-Sergiu-Cuciuc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s