75 de ani de la fondarea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”

ANIVERSĂRI – 2015

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chișinău.

Fondată în 1940,  în decursul celor circa 75 ani de activitate Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” a devenit cea mai importantă instituţie de concert din Republica Moldova desfăşurând o amplă activitate în diverse direcţii: muzica academică, populară, muzica uşoară şi jazz.filarmonica acasa

Este fondată în anul 1940, prin decizia Guvernului R.S.S. Moldovenești, în baza localului fostului teatru municipal „Expres” din perioada interbelică, unde un timp și trupa de circ. Ultima înregistrare la Ministerul de Justiție datează in 17 mai 2001, sub nr. 102017049, avînd statutul de „Întrepridnerea de Stat Filarmonica Națională a Republicii Moldova”.

Printre obiectivele instituției figurează implementarea politicii culturale în domeniu artei muzicale, consolidarea și valorificarea forțelor artistice ale republicii; propagarea celor mai valoroase opere din tezaurul muzicii naționale și universale, schimbul cultural între țări și popoare; susținerea talentelor muzicale autentice, inclusiv a compozitorilor autohtoni, educația estetică a populației.

Preluînd și sintetizînd bogata experiență a vieții muzicale din secolulu al XIX-lea și prima jumătate a celui de-al XX-lea (școli de muzică, conservatoare, teatre lirice, societăți muzicale, orchestre și camerale, capele corale, spectacole și concerte, muzici de fanfară, formații lăutărești etc.), Filarmonica Națională a dezvoltat o intensă activitate de valorificare a potențialului creativ din domeniile artei academice, folclorice și de estradă, devenind cel mai important focar de cultură în actualitatea republicii, instituție de prim rang în sistemul managementului artistic. Pe parcursul anilor, scenele instituției au găzduit concerte memoriabile ale marilor maeștri ai artei muzicale naționale și universale, dirijori, compozitori, interpreți.

Beneficiind de un personal de creație, administrativ și tehnic performant (20 de unități), de două săli de cocnerte (773 și 214 locuri), de săli de repetiții pentru cor, orchestră și balet, Filarmonica a cooptat de-a lungul anilor cele mai reprezentative colective artistice ale republicii, prin aceastea: Orchestra Națională Simfonică (V.Doni), Capela Corală Academică „Doina” (V. Garștea), ansamblul Național de dans „Joc” (Vl. Cubert), formațiile de muzică populară „Fluieraș” (S. Lunchevici), „Mugurel” (V. Negruți, I. Dascăl), „Lăutarii” (N. Botgros) etc. Multe colective au dus faima artei naționale departe de hotarele republicii, efectuînd turnee de mare succes pe toate continentele lumii.

Sub cupola Filarmonicii s-au desfășurat prestigioase festivaluri și concursuri naționale și internaționale de muzică clasică („Mărțișor”, „Zilele muzicii noi”, „Zilele muzicii europene”, „Nopțile pianistice”, „Zilele muzicii clujene” etc), precum și de estradă.

În prezent, Filarmonica dispune de Orchestra Simfonică, Capela Corală Academică „Doina”, soliștii Constantin Moscovici (nai), maestru în artă și soprană Aurelia Ciobanu.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, colectiv emerit din Republica Moldova (din 1957). Are statut de Orchestră Simfonică Națională. Cuprinde un efectiv de 80 de muzicieni de înaltă probitate profesionale. Este fondtă în anul 1930, la Tiraspol, fiind trasnferată la Chișinău și reînoită (1940).

Repertoriul orchestrei abordează cele mai reprezentative creații ale muzicii simfonice și vocal-simfonice, inclusiv ale muzicii sacre, cuprinzînd stiluri și epoci diferite: de la Bach la Handel, de la Haydn la Beethoven, de la Schumann la Wagner și compozitori moderni.

Surse:

Filarmonica Națională a Republicii Moldova. În: ODAINIC, Ioan Gh. Almanah enciclopedic: perioada de tranziție anii 1989-2008. Chișinău: Pontos, 2009, vol. 1, pp. 56-58.

Despre Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” [online] [citat 25.11.2015]. Disponibil : http://filarmonica.md/new/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54&lang=ro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s