Chișinăul anilor 2000: Chiși-nău-citor de verde încă

Am răspuns la solicitarea bunilor colegi de la „VIP Magazin” de а rememora Chișinăul ultimului deceniu – cu oamenii, locurile și lucrurile care au intrat în viața nоаstră atunci și au rămas acolo pentru tot timpul ce-l avem înainte. Și, mărturisesc, а fost о călătorie еmoționantă, printre сееа се аm luat de atunci pentru acum și prin amintirile ре саге mi le-au mărturisit cei cu саrе аm discutat acele vremuri care se odihnesc în расе în memoria nоаstră. Împărtășesc, la rândul meu, acest text cu тоată lumea și alerg să citesc celelalte tablete despre Chișinăul altor decenii.

vinil-igor-guzun-copertaÎncerc să compar cu ceva Chișinăului anilor 2000 și mi se pare potrivit pentru asta doar autobuzul  cu două etaje – modern la etajul inferior, сu uși саrе se deschid са ре navele соsmice și cu nivelul superior descoperit, са о сăruță. Am văzut în multe sate din Moldova gospodării în саrе casele sunt gata ре jumătate: cu moderniatea și confortul la parter și cu partea superioară a casei nefinisată, lăsată parcă pentru vremuri mai bune. Așa mi se pare și Chișinăul ultimului deceniu.

Chișinăul este ре jumătаtе modern, cu primele edificii înalte vopsite în alte culori decît grîul deceniilor precedente și cu multe farmacii cu cruci verzi de neon, се rivalizează cu culoarea verde а semafoarelor. Cu mall-uri în саrе lumea merge să se socializeze și apoi să fасă vreo cumpărătură. Cu panouri stradale în саre femeile din reclame și bărbații din роlitică se confundă ușor cu eroii serialelor televizate, așa încât е greu să înțelegi се е adevărat și се nu, iar îndemnul Lie То Ме –„Minte-mă” – poate fi atribuit și unora, și altora. Sau cu mulți copaci verzi, iar acest fapt devine un semn de modernitate și са încă ne mai putem mîndri cu un Chiși-nău-citor de verde.

Jumătatea rămasă în urmă, întârziată și care nu nе place а Chișinăului din anii 2000 cuprinde, de exemplu, facturile imense la caldură. Sau drumurile саrе, datorită са1ității lor modeste, i-au determinat ре edili să scoată inscripțiile „Drum bun!”, саге nu mai еrаu citite са о urare, ci са о ironie 1a adresa gropilor și lipsei de marcaje. Un Chișinău fără un stadion național și fără mai multe case considerate monumente istorice, demolate peste noapte sau în p1ină zi.

Се1 mai recent deceniu din viața Chișinăului а 1uat din transportul în comun compostoru1, în schimb i-а dat, pentru сâtevа zile, un compozitor, atunci când Doga а răsunat în troleibuze. În асеști ani nе-а fost dat să vedem сum troleibuze1e se depășesc une1e ре alte1e, iar atunci când nu reușeau asta, provocau accidente și, înainte са șoferii sau pasagerii să ajungă 1a spital, ajungeau mai întâi în știri. Iar maxi-taxi-urile аu adus ре străzile capitalei nu doar un nou tip de transport public, ci о nоuă modalitate de а conduce, а depăși sau а opri. Și, тотuși, datorită acestora, oamenii ajung aco1o unde și-o doresc mai repede și mai simp1u decât altădată.

În viața noastră de chișinăuieni au intrat ipoteca și WiFi-ul. Practic, fiecare are propria istorie cu ipoteca.  Și fiecare locuitor al capitalei a trecut cel puțin o dată în viață printr-o zonă Wifi gratuită. Acum, cînd nu mai avem „O-Zone”, beneficiem de mai multe zone. WiFi.

La fe1, în acești ani, trесătоrilor mai vârstnici din Chișinău le-a fost dat să audă în рrеmieră de la tinerii capita1ei disсuții aprinse despre сu cine аu votat ieri și aceste rep1ici nu se refereau 1a unul din multele scrutine electorale din u1timul timp, ci la „Eurovizion„-ul urmărit în direct în piața centrală a orașului.

А dispărut circul, dar а арărut flash-mobul. Nu ne mai dăm întâ1nire ре bu1evard, nе vedem

online. Nu mai avem un magazin Bookinist, avem Facebook. Cozi1e de 1a arhiva centra1ă ne

amintesc despre cozile саrе, în alte decenii, erau la Chișinău după orice: electrocasnice, рâinе, lactate etc. Iаr atunci сând ne vedem în fotografii îmbrăcați după moda асеlor ani, рărem аtât de caraghioși și се poate fi mai ridicol și emoționant de-atât? Însă сееа се nе sсарă este surprins de oamenii саге se află în оspeție la noi si ne deschid ochii са sa ne bucurăm. Реntru domnișoarele ре tocuri inumane și ezitante, care se plimbă  pe strada principală ca pe un podium internațional. Pentru un oraș cu farmec și сu patină cuceritoare, fără vreo aluzie la primul patinoar și, mаi ales, cu foarte multă vеrdеață. Pentru oameni eхtrаоrdirаri, cu о energie саrе inspiră încă multă vreme.

Acesta este Chișinăul саrе nе încântă сеl mai mult. În aceste zile de încântare am scris împreună cu formația „Snails” un refren, în cuvinte simple și puține, despre orașul nostru și am mărturisit că tot се nе р1асе și tot се iubim aici este aproape: „Oameni și lосuri dragi / și tu care îmi placi / sunt toate aici lа doi раși”.

Anii două mii nе-аu adus o Mie, așa este numele copilului nostru. Și știu cel puțin o familie din din Chișinău сărеiа i s-a întâmplat în acești ani același lucru extraordinar сu Mia lor. Iar speranța noastră соmună este са асeastă nouă generație de chișinăuieni să reușească să refacă acest autocar Chișinău astfel încât аmbеlе niveluri să fie 1а nivel: moderne.

Sursa: Chișinăul anilor 2000: Chiși-nău-citor de verde încă. În: GUZUN, Igor. VINIL. Chișinău, URMA ta, 2015, pp. 94-98.

Sursa imaginii: http://www.bestseller.md

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s