Trei bibliografii noi in colecția Bibliotecii Municipale

Eforturile bibliotecarelor de la Filiala de Arte Tudor Arghezi, M. Lomonosov, I. Mangher și a Departamentului Memoria Chișinăului s-au incununat cu trei lucrări multașteptate de admiratorii ansamblului Joc și a maestrului Vladimir Curbet, a regretatului muzicolog Serghei Pojar și a bibliotecarei de vocație Sara Șpitalnic. Acum aceste bibliografii sint disponibile pe site-ul BM – hasdeu.md.

Două fenomene ale culturii naţionale: Maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul „Joc” : bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi” ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi; alcăt. : Angela Olărescu, Natalia Ciorbă ; red. bibliogr. : Taisia Foiu ; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : [S. n.], 2015.

O bibliografie, care se evidentiaza din numarul ultimelor lucrari, este o lucrare în premieră la BM, consacrată unui ansamblul de dans. Bibliografia este dedicată aniversării a 85-a a directorului artistic şi prim-maestrului de balet al Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”, Vladimir Curbet, precum şi aniversării a 70-a a acestui colectiv renumit.

Realizarea bibliografiei s-a datorat Angelei Olărescu şi Nataliei Ciobră, cu colaborarea intensă a dr. Lidia Kulikovski, coordonatorul ediţiei, director al Departamentului studii şi cercetări, şi Taisia Foiu, redactor bibliografic, Departamentul „Memoria „Chişinăului”.

Bibliografia începe cu studii introductive semnate de Monica Babuc, ministrul culturii din RM; dr. Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”; dr. Lidia Kulikovski; acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Serafim Belicov, Tudor Colac, Nicolae Roibu, Iulian Filip, Antip Ţarălungă, Tudor Palladi, Ion Anton şi Anastasia Moldovanu.

Volumul este organizat în două capitole: I. Vladimir Curbet, promotor al artei populare şi II. Ansamblul Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”. În pofida faptului că lucrarea este divizată în două capitole ce se intersectează, ele sunt unificate printr-o singura temă.

Lucrarea include 1046 de descrieri bibliografice aranjate în ordinea cronologică, publicate în ediţii aparte, publicaţii periodice, în resurse electronice, precum şi filmografia, înregistrări audio şi video, lucrări pe peliculă şi pe casete video din fondul Cinema TVM şi Video TVM, calendare, seturi cu imagini, cărţi poştale ilustrate, filatelie.

Se găsesc în lucrare şapte indexuri auxiliare: Index de nume, Index de titluri de articole scrise de Vladimir Curbet, Index de dansuri, Index de subiecte, Index geografic, Index de limbi, Index de ediţii periodice. Aceste indexuri permit nu numai identificarea mai rapidă în acest volum a informaţiei, dar demonstrează prin o cercetare bibliometrică toată activitatea prodigioasă a acestor două fenomene ale culturii naţionale (nume, articole, dansuri, ţări vizitate, periodice din toată lumea, limbi scrise etc.).

O bogată iconografie din arhiva personală a lui Vl. Curbet încheie acest volum aniversar.

Serghei Pojar. Cronicarul vieţii muzicale a Moldovei : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „M. Lomonosov” ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; alcăt. : Margarita Scelcikova… ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Chişinău : [S. n.], 2015.

La finele anului va aparea o lucrare monumentală. Este vorba de bibliografia dedicată vieţii şi operei unuia dintre cei mai reprezentativi critici de artă muzicală al ultimilor decenii a secolului trecut – Serghei Pojar. Cronicarul vieţii muzicale a Moldovei. Realizată pe baza surselor din presa contemporană, lucrarea alcătuită de Margarita Scelcikova, directorul Filialei „Mihail Lomonosov”; Larisa Balaban, dr. în studii artelor, conf. univ. de la Academia de Muzică, Teatru şi Arta Plastică; sub redacţia ştiinţifică a Elenei Mironenco, dr. în studii artelor, profesor universitar; şi redacţia bibliografică de Taisia Foiu, Departamentul „Memoria „Chişinăului”, ilustrează activitatea de cercetare în domeniul muzicii, bogată în conţinut şi variată a acestei personalităţi unice în domeniul criticii muzicale din Republica Moldova.

Lucrarea are un volum de 260 de pagini şi include 1388 de înregistrări aranjate în ordinea cronologică.

Lecturând această carte, avem în faţă o strălucită retrospectivă a vieţii muzicale a Chişinăului şi a Moldovei, dar şi un bilanţ al activităţii lui Serghei Pojar: muzicolog, compozitor, ziarist, pedagog, lector, „cronicarul vieţii muzicale a Moldovei” aşa cum a fost numit în timpul vieţii sale.

Bibliografia începe cu un articol introductiv scris de Elena Mironenco, dr. în studiul artelor, urmat de aprecieri, caracteristici-recomandări semnate de muzicieni, critici de artă, scriitori, ziarişti ş.a. ca Maria Bieşu, Eugen Doga, Valentina Saviţkaia, Teodor Zgureanu, Anna Strezeva, Zinovie Stolear, Alla Korkina, Alexandra Iunco ş.a.

Referinţele bibliografice sunt organizate în trei mari compartimente: 1. Muzicolog, critic muzical, ziarist, culturolog; 2. Creaţii de compozitor; 3. Repere despre viaţa şi activitatea lui Serghei Pojar. Prezintă interes compartimentul Lucrări pregătite pentru tipar (manuscrise).

Bibliografia este completată cu cinci indexuri auxiliare: Index de nume, Index de subiecte, Index geografic, Index de ediţii periodice, Index de pseudonime.

Albumul de fotografii încheie acest volum, ilustrând momente din viaţa personală şi publică a lui S. Pojar, alături de personalităţi de cultură din R. Moldova şi de peste hotare. Personografia lui Serghei Pojar constituie un preţios instrument de informare, care se adresează criticilor de artă muzicală, culturologilor, studenţilor de specialitate, bibliotecarilor, tuturor celor care sunt interesaţi de arta muzicală a Moldovei.

Сара Шпитальник. Четыре жизни: Воспоминания; С книгой по жизни. Сара Шпитальник : Биобиблиогр. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „I. Mangher”; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi; alcăt. : Angela Borş. – Chişinău : [S. n.], 2015.

Cartea despre viaţa şi opera unuia dintre cei mai reprezentativi bibliografi din RM, „o intelectuală de marcă a culturii evreieşti din Moldova” este dedicată memoriei fostei noastre colege, bibliografului, cercetătoarei de vocaţie a Bibliotecii evreieşti „Iţic Mangher”, bine cunoscută în societatea biblioteconomică şi în spaţiul evreisc – Sara Şpitalnic.

Volumul are o structură neobişnuită şi conţine două părţi: 1. Sara Şpitalnic. Patru vieţi. Amintiri şi 2. Prin viaţă cu cartea: Biobibliografie.

În prima parte – Sara Şpitalnic. Patru vieţi. Amintiri – sunt incluse amintirile S. Şpitalnic despre copilăria chişinăuiană, familia sa, familiile evreilor basarabeni, diaspora evreiască din R. Moldova. Prin aceste memorii putem urmări istoria ţării noastre, istoria Chişinăului la mijlocul secolului trecut, primii paşi de activitate profesională, formarea S. Şpitalnic ca profesionist de calitate.

Partea a doua – Prin viaţă cu cartea: Biobibliografie – alcătuită de Angela Borş, este compusă din trei compartimente: Repere din viaţă; Activitatea bibliografică; Articole despre Sara Şpitalnic. Cele 170 de descrieri bibliografice în limbile rusă şi română reflectă activitatea S. Şpitalnic ca autor de bibliografii, calendare, îndreptare, instrucţiuni metodice, liste / reviste bibliografice, precum şi articole publicistice, recenzii, articole omagiale ale personalităţilor, consacrate activităţii Bibliotecii „Iţic Mangher”.

Taisia Foiu,
director Departament Memoria Chișinăului


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s