Simion ŞOIHET – 85 de ani de la naştere

ANIVERSĂRI 2016

Simion Şoihet
Simion Şoihet

Simion Șoihet – arhitect, s-a născut la 1 ianuarie 1931, în Dubăsari. După absolvirea școlii medii, el devine student al facultății de arhitectură a Institutului Politehnic din Tașkent. După finisarea studiilor, în 1956, Simion Șoihet, deținând diploma de inginer-arhitect, a fost repartizat cu serviciul la calea ferată din Akmola, iar mai târziu se întoarce în Republica Moldova. Mai mult de 50 de ani Simion Șoihet a activat în cadrul Institutului de Proiectare din Chişinău „Urbanproiect”. Sub coducerea sa au fost elaborate planurile generale de dezvoltare a mai multor orașe din republică: Leova, Cahul, Comrat, Bender, Dubăsari, Tiraspol, Râbniţa. În cei peste cincizeci de ani de activitate în cadrul Institutului de Proiectare, Simion Șoihet a parcurs calea de la simplu colaborator până la funcția de arhitect-șef al instituției.

Simion Șoihet a fost conducătorul echipei de arhitecți care au elaborat proiectul Circului Naţional, distins în anul 1984 cu Premiul de Stat. După proiectele sale au fost construite și Palatul de Cultură al Feroviarilor din Chișinău, Liceul moldo-francez „Gh. Asachi”, Casa Presei, Memorialul din Şerpeni, Monumentul victimelor Holocaustului din Chișinău, Complexul memorial „Eternitate” şi mai multe clădiri publice.

Simion Șoihet – unul dintre puținii chișinăuieni care s-a învrednicit în timpul vieți de o placă comemorativă pentru contribuția sa la dezvoltarea arhitecturii moldoveneşti. Placa memorială a fost instalată pe clădirea Ministerului Agriculturii, proiectată, de asemenea, de Simion Șoihet.

Simion Șoihet este arhitect emerit al RM, laureat al Premiului de Stat, cavaler al distincțiilor de stat: Medalia Gloria Muncii și Ordinul de Onoare.

Simion Șoihet a decedat la vârsta de 79 ani, la 24 decembrie 2010 în Germania.

Referinţe bibliografice:

Şoihet Simion [online] [citat 29.12.2015]. Disponibil:  http://www.moldovenii.md/md/people/1087

Архитектор визитных карточек Кишинева [online] [citat 29.12.2015]. Disponibil: http://nbm.md/news/main/arhitektor_vizitnyh_kartochek_kishineva/default.aspx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s