Agenţia Medicamentului

agentia medicamentuluiAgenţia Medicamentului a fost creată în baza Hotărîrii Guvernului nr. 617 din 28 iunie 2005 „Cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în Republica Moldova” prin reorganizarea Institutului Naţional de Farmacie, Inspectoratului de Stat Farmaceutic şi Direcţiei Farmaceutice a Ministerului Sănătăţii.

Agenţia se subordonează Ministerului Sănătăţii şi are ca scop de bază realizarea politicii statului în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice.

În activitatea sa Agenţia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele şi dispoziţiile Ministerului Sănătăţii , actele legislative în vigoare, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de Regulamentul Agenţiei Medicamentului.

Direcţii principale de activitate:

 • Autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) medicamentelor;
 • Supravegherea calităţii medicamentelor;
 • Supravegherea şi controlul asupra activităţii farmaceutice;
 • Monitorizarea şi coordonarea procesului de aprovizionare cu medicamente şi asistenţă farmaceutică la nivel naţional;
 • Reglementarea în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice;
 • Desfăşurarea activităţii informaţionale în domeniul medicamentului;
 • Desfăşurarea activităţii metodico-organizatorice şi de consultanţă în cadrul întreprinderilor farmaceutice şi prestatorilor de servicii medicale.

Sarcinile Agenţiei:

 • Monitorizarea procesului de aprovizionare cu medicamente şi asistenţă farmaceutică, în special pentru instituţiile medico-sanitare publice antrenate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi realizarea programelor naţionale;
 • Argumentarea şi promovarea propunerilor privind perfecţionarea sistemului farmaceutic în vederea îmbunătăţirii aprovizionării populaţiei cu medicamente;
 • Reglementarea creării pieţei farmaceutice, inclusiv prin procesul de autorizare a medicamentelor;
 • Asigurarea calităţii medicamentelor şi altor produse prezente pe piaţa farmaceutică;
 • Asigurarea respectării prevederilor actelor legislative şi normative de către agenţii economici care desfăşoară activitate farmaceutică;
 • Asigurarea informaţională a sistemului de sănătate în domeniul medicamentului.

 

Adresa: str. Korolenco 2/1

Tel: +373 022 884301

Program: 8.00-16.00

Site: www.amed.md

 

Sursa http://www.amed.md/?go=page&p=1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s