Dispensarul Republican de Narcologie

Dispensarul narcologicDispensarul Republican de Narcologie își începe activitatea în luna octombrie 1985, când prin ordinul Ministerului Sănătății nr.281 din 24.07.1985 „Despre măsurile de combatere a beției și alcoolismului” se determină fondarea Dispensarului Republican de Narcologie ca centru consultativ, metodic-organizatoric, de diagnostic și tratament a persoanelor afectate narcologic, precum și organizarea activităților de profilaxie și promovare a modului de viață sănătos. În acest context, prin transfer se transmit, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Costiujeni, 6 secții narcologice pentru desfășurarea activităților de diagnostic și tratament a persoanelor bolnave, din care 3 secții dislocate în Spitalului Clinic de Psihiatrie Costiujeni, alte 3 secții activau pe lângă întreprinderi îndustriale și agricole (Combinatul de Sticlă Chișinău; s. Rusenii-Noi, rn. Anenii Noi; s. Bardar, rn. Ialoveni). În total 345 paturi.

La acel moment în Republica Moldova asistența narcologică era deja organizată și etapizată în concordanță cu acordarea asistenței psihiatrice. În fiecare spital raional activa medicul narcolog, care realiza măsuri de profilaxie printre contingentele de populație, consulta pacienții și în dependență de gravitate prescria tratament ambulatoriu sau staționar.

La această etapă obiectivele principale ale Dispensarului Republican de Narcologie erau următoarele:
– formarea structurii organizatorice a Dispensarului Republican de Narcologie și a serviciului Narcologic în Republica Moldova;
– monitorizarea și evaluarea situației narcologice cu determinarea priorităților;
– redirecționarea cercetărilor științifice în domeniul medicinii spre identificarea rolului negativ al alcoolului;
– formarea cadrului legsilativ și normativ.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPe atunci medicul-șef Mihail Moroșanu și-a asumat marea responsabilitate pentru realizarea acestor obiective și în primul rând pentru fortificarea bazei tehnico-materiale, cadrului legislativ și normativ, și perfecționării managementului organizatoric etc.
Datorită calităților personale Mihail Moroșanu a putut folosi experiența de activitate a Dispensarului Narcologic Municipal, care activa din anul 1978 și dispunea deja de performanțe în acest sens. Treptat în cadrul Dispensarului Republican de Narcologie s-a consolidat un colectiv profesionist, care a fost preocupat de acordarea asistenței medicale prin consultație, diagnostic, tratament și reabilitare psiho-socială, marcând o contribuție esențială la dezvoltarea și perfecționarea formelor și metodelor moderne de tratament, elaborarea actelor legislative și normative. Cu regret, astăzi mulți dintre acei care au fost și au depus eforturi întru consolidrea intelectuală, organizatorică, și profesională nu mai sunt printre noi, așa cum ar fi Mihail Zineac, Ion Stoiev, Ion Malcoci și alții.[…]

În anul 1987 în cadrul Dispensarului Republican de Narcologie cu scopul perfecționării cadrelor medicale a fost constituită pregătirea postuniversitară a medicilor narcologi prin internatură. În anul 1986 a fost organizată secția pentru examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, reieșind din provocările timpului de atunci.
În anul 1991 pentru prima dată a fost elaborată și aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova „Legea privind reabilitarea medico-socială a bolnavilor cu alcoolism și narcomanie”.

Datorită acțiunilor întreprinse, în contextul realizării prevederilor actelor legislative și normative, conform unor estimări, s-a redus, de 10 ori, mortalitatea generală a populației condiționată de consumul abuziv de alcool, s-a micșorat, de 15 ori, frecvența psihozelor alcoolice, infracțiunilor, actelor de violență familiale, înregistrate sub influența alcoolului sau drogurilor.

În anul 1986 au fost înregistrate performanțe în crearea sistemului unic automatizat de evidență a persoanelor afectate de narcomanie. Către anul 1990 în cadrul Dispensarului Republican de Narcologie au fost elaborate 10 programe electronice de evidență narcologică. Succesele Dispensarului Republican de Narcologie se menționau în rapoartele de nivel local, central sau unional, dat fiind faptul că Dispensarul Republican de Narcologie devenise baza de perfecționare și implementare a noilor forme și metode de organizare a asistenței medicale de profil. De remarcat că luna aprilie 2000 a devenit o zi memorabilă pentru colectivul Dispensarului Republican de Narcologie, datorită comasării Dispensarului Narcologic mun. Chișinău cu Dispensarul Republican de Narcologie, prin care Dispensarul Republican de Narcologie a putut să-și soluționeze problema edificiilor și fortificarea bazei tehnico-materiale. Odată cu aceasta a fost posibilă lărgirea și ridicarea asistenței medicale la nivel modern. Pe atunci medicul-șef, Tudor Vasiliev, cu consimțământul medicului-șef al Spitalului Clinic de Psihiatrie, a primit în gestiune încă 2 blocuri curative din cadrul spitalului nominalizat pentru acordarea asistenței spitalicești persoanelor cu probleme narcologice.  Începând cu anul 2000 se pune începutul fortificării bazei tehnico-materiale, asigurarea cu echipament medical a tuturor subdiviziunilor subordonate și nu în ultimul rând echiparea secției de terapie intensivă, care a contribuit esențial la micșorarea letalității printre bolnavii spitalizați. Anul 2002 este marcat prin implementarea terapiei de substituție și extinderea ulterioară a acestei forme de tratament și în alte teritorii cu un grad înalt de morbiditate. S-a constatat, că terapia substitutivă cu metadonă realizată la standarte adecvate este cea mai eficientă substituție medicamentoasă pentru dependenţa de opiacee intravenos. În anul 2007 în contextul realizării Planului de acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană și întru perfecționarea formelor și metodelor de adaptare și reabilitare psihologică a bolnavilor de narcomanie, a fost deschis Centrul de reabilitare, ca formă organizatorică cu menirea fortificării și reabilitării psihosociale a narcomanilor.
Concomitent, în Centru se aplică și alte metode noi de tratamentant antialcoolic și antidrog, bazate pe evidență și buna practică, sporind astfel potențialul profesional al cadrelor medicale.

Realizările obținute pe acest parcurs se datorează colectivului de profesioniști și medicilor-șefi care s-au afirmat ca specialiști de forță în domeniul managementului sanitar.

Astăzi organigrama Dispensarului Republican de Narcologie include în sine următoarele servicii: Asistența medicală spitalicească; de ambulatoriu; Centrul de reabilitare; secția de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei; staționar cu paturi, terapie intensivă, etc.

Dispensarul Republican de Narcologie activează ca Instituție Medico-Sanitară Publică, având capacitatea de 360 de paturi narcologice, inclusiv 12 paturi terapie intensivă, unde anual se tratează circa 4000 bolnavi, policlinica cu circa 30 000 de vizite consultative și de diagnostic, Centrul de reabilitare cu 250-300 persoane tratate anual, secția de monitorizare, evaluare și integrare de asistență medicală, secția examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, unde anual se examinează circa 31-32 000 de persoane.

Adresa: str. Ion Pruncul 8

Tel.: +373 22 79 44 81

Site: http://www.imspdrn.md/ro/index.php

 

Sursa http://www.imspdrn.md/ro/index.php?sec=1&p=despre_drn


One thought on “Dispensarul Republican de Narcologie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s