Institutul Mamei şi Copilului

Institutul Mamei şi CopiluluiInstitutul Mamei şi Copilului (IMşiC) a fost organizat în baza Centrului Republican de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului, construit pe mijloacele acumulate la subotnicul din anul 1981. Director întemeietor al Institutului a fost Eugen Gladun (1936-2014), ex-ministrul sănătăţii, membru-corespondent a AŞM, profesor universitar. Opt ani, pe timpul cînd s-au construit majoritatea blocurilor instituţiei, a activat în funcţie de medic-şef al Centrului de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului Gheorghe Russu, ulterior director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

institutul_mamei_si_copiluluiÎn prezent, IMSP IMşiC este instituţia de frunte a Republicii Moldova în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei (somatice şi chirurgicale). Fiind de importanţă primordială, Institutul realizează proiectele statale de bază şi implementează tehnologiile moderne în medicină, în aşa mod realizînd scopul nobil de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilului, de asemenea este centrul ce acumulează şi implementează realizările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi străini cît şi iniţiază, îndrumă şi coordonează activitatea zilnică a centrelor regionale. IMşiC reprezintă un ansamblu modern ştiinţific şi curativ alcătuit din centre de profil obstetrical-ginecologic, chirurgie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, pediatrie şi care cuprinde peste 60 de secţii diagnostico-clinice, 2 policlinici consultative pentru femei şi copii, secţia ştiinţifică, laboratoare pentru diagnosticare, baza experimentală, centrul didactic, bibliotecă şi alte servicii auxiliare. Aici îşi desfăşoară activitatea renumiţi savanţi, deţinători ai celor mai înalte grade ştiinţifice: academicienii Eva Gudumac, Gheorghe Paladi, profesionişti cunoscuţi în întreaga republică şi peste hotarele ei; membrii unor comisii specializate ale Ministerului Sănătăţii.

Un punct forte pentru Institut îl constituie colaborarea personalului medical al clinicii cu departamentele şi catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu”, inclusiv cele de reciclare a medicilor de la asistenţa medicală de urgenţă, medicilor de familie, pediatrilor, chirurgilor-pediatri, anesteziologilor-reanimatologi, obstetricienilor-ginecologi, rezidenţilor etc. Prestigiul Institutului se explică şi prin faptul că este baza didactică nu numai pentru catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu”, dar şi a Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie.

Adresa: str. Burebista 93

Tel.: 22 55 96 64; 22 52 36 61

Site: http://www.mama-copilul.md

Sursa: http://www.mama-copilul.md/index.php/scurt-istoric


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s