Mihail Muntean: o viață dedicată operei

MunteanDănilă, Aurelian. Mihail Muntean: o viață dedicată operei =  Жизнь посвященная опере / Aurelian Dănilă, Galina Cocearova. – Chișinău, Prut Internațional, 2014. – 268 p.

„Mihai Muntean nu ne încîntă numai cu frumosul său glas de tenor, primul de la noi și unul dintre primii tenori ai lumii. Este și un bun povestitor de balade și interpret de romanțe, demonstrînd că opera păstrează adînci legături cu folclorul, cu creația muzicală care exprimă sufletul poporului și, așa cum spunea Herdr, glasul acestuia în cîntec. Ne-a demonstrat, astfel, legătura organică dintre muzică și poezie. Este un inegalabil interpret, printre altele, al romanțelor pe textele lui Eminescu, despre care Bernard Shaw a spus că este muzical ca Berlioz. Vocea originală a lui Mihai Munteanu rezonează în toate țările, demonstrînd vocația europeană a culturii românești”.

Mihai Cimpoi, academician

Cartea include un dialog între tenorul Mihail Muntean și Aurelian Dănilă, un laudatio de C. Gh. Solovăstru și F.-N. Marinescu, discursul rostit de Mihail Munteanu la acordarea titlului Doctor Honoris Causa al Academiei de Științe a Moldovei (31 august 2013).

În Anexă, veți găsi Din repertoriul de operă (în premierele la opera din Chișinău); rolurile interpretate de Mihail Muntean în spectacolele montate pe scenele teatrelor din România, turnee cu trupele românești (1988-2009); Turneu cu Opera din Brașov în Austria, Germania, Elveția; Din repertoriul de cameră; Creații de compozitori italieni, Creații de compozitori moldoveni; Cîntece și romanțe populare. În acest context, găsim și un articol al Galinei Kocearova ce face referință la Formula succesului: Mihail Muntean în mass-media și în opinia contemporanilor.

Spre final, găsim În loc de încheiere. Cum e să ai un tată artist aflați citind cele cîteva rînduri scrise de Andrei Munteanu, fiul maestrului, diplomat. Cartea finalizează cu … Viața în imagini a artistului Mihail Muntean.

Conținutul cărții este în limbile română și rusă.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s