Cărți în chirilică din Colecția „Chișinău”

Recent, în procesul de lucru, a fost depistată o nouă curiozitate referitoare la Colecția „Chișinău” a Departamentului „Memoria Chișinăului”, aceasta conține 52 de cărți cu grafie chirilică. Cărțile au fost editate la Chișinău în perioada 1959-1990, la edituri precum Timpul, Literatura artistică, Cartea moldovenească.

 1. A.A. Vasiliev. Expoziţia ambulantă. Pictură : Cat. = Передвижная выставка. Живопись. – Chișinău : Timpul, 1973. – 32 p. : il.
 2. Andronic, Ștefan. Organizarea corului de copii  / Ștefan Andronic. – Chișinău : Lit. artistică, 1983. – 120 p.
 3. Antoniuc, Ivan. Mihail Burea  / Ivan Antoniuc. – Chișinău : Lit. artistică, 1983. – [72] p. : il. – (Artişti plastici din Moldova Sovietică). – Text paral. în limba rom. cu caractere chirilice şi limba rusă.
 4. Arta plastică a Moldovei Sovietice  = Искусство Советской Молдавии = Fine Arts of Soviet Moldavia / авт.-сост. : Д. Д. Гольцов. – Chișinău : Timpul, 1987. – 248 p.
 5. Bobernaga, S. Valentina Rusu-Ciobanu. – Chișinău : Literatura artistică, 1979. – 34 p., [42] p. : il. – (Artişti plastici din Moldova Sovetică).
 6. Bobernaga, S.G. Iosif Cheptănaru / S. G. Bobernaga ; cop. şi macheta de R. Ghimon. – Chișinău : Cartea mold., 1973. – 22, [30] p. : il.
 7. Bobernagă, Sofia. Alexandru Plămădeală  / S. Bobernagă, O. Plămădeală. – Chișinău : Lit. artistică, 1981. – 76 p.
 8. Bobernaga, Sоfia. Igor Vieru [Maestru Emerit în Artă]. – Chișinău : Lit. artistică, 1982. – 40 p. : 22 f. il. – (Artişti plastici din Moldova Sovietică).
 9. Ceaicovschi, Gleb. Cîntăreți celebri  : din trecutul muzical al Moldovei / Gleb Ceaicovschi. – Chișinău : Cartea mold., 1973. – 67 p.
 10. Ceaicovschi-Mereșanu, Gleb. Serghei Lunchevici / Gleb Ceaicovschi-Mereșanu. – Chișinău : Lit. artistică, 1982. – 94 p.
 11. Ceaikovski, Gleb. Tamara Ceban  / Gleb Ceaikovski. – Chișinău : Lit. artistică, 1980. – 96 p.
 12. Celîșev, B.D. Itinerare literare din Moldova = Литературные маршруты Молдавии = Along literary routes of Moldova / B. D. Celîșev ; trad. din rusă : A.P. Sârbu ; trad. în engl. : N. D. Alhazova; fot. : B. D. Celîșev. – Chișinău : Timpul, 1988. – 227 p. : fot.
 13. Chișinău – Bender – Tiraspol = Кишинев – Бендеры – Тирасполь – Kishinev – Bendery – Tiraspol  / alcăt. : Gheorghi Dilevschi ; trad. din limba rusă : E. Gomoja, în limba engl. : M. Brandis. – Chișinău : Timpul, 1982. – 63 p. : il. 32 p.
 14. Chișinău – Camenca = Кишинев – Каменка = Kishinev – Kamenka / alcăt. : Nadejda Olișevscaia ; trad. din limba rusă în rom. : Vlad Pohilă ; trad. în engl. : L. Lobzovoi. – Chișinău : Timpul, 1983. – 60 p. : fot.
 15. Chișinău la 500 de ani : (materiale în ajutorul bibliotecarului) = Кишинёву – 500 лет (материалы в помощь библиотекарю) / Bibl. Republicană de Stat a RSSM „N. Krupskaia”. – Chișinău : S. n., 1966. – 22 p.
 16. Cîndea, Al. Alexandru Plămădeală : schiță biogr. / Al. Cîndea. – Chișinău : Cartea mold., 1959. – 52 p.
 17. Covorul moldovenesc = Молдавский ковер = Moldavian carpet  / aut.-alcăt. : Valentin Zelenciuc, Elena Postolachi. – Chișinău : Timpul, 1990. – 132 p.
 18. Cuciuc, S. Gleb Sainciuc : [album]/ S. Cuciuc, M. Livşiţ. – Chișinău : Cartea mold. – 1975. – 41 p., 31 il.
 19. Cutîreva, A.D. Doina: Moldova. Imagini muzicale / A. Cutîreva. – Chișinău : Timpul, 1980. – 60 p.
 20. Din viața și creația renumiților pictori și sculptori  : materiale informative pentru învățători / alcăt. : N. F. Tatocico. – Chișinău : Cartea mold., 1964. – 123 p.
 21. Eugeniu Doga : Oglinda clipelor = В зеркале мгновений = In the Mirror of Moments  / aut.-alcăt. E.M. Şatohina. – Chișinău : Timpul, 1989. – 94 p. : fot.
 22. Fluieraş = Флуераш = Fluerash : imagini muzicale  / alcăt. : A. Cutîreva ; trad. în limba rom. : A. Alici ; trad. în limba engl. : A. Sadagurskaia. – Chișinău : Timpul, 1981. – 56 p. – În limbile română, rusă, engl.
 23. Golţov, D. Leonid Grigoraşenco. – Chișinău : Literatura artistică, 1981. – 88 p. : il.
 24. Golţov, Dimitrii. Victor Ivanov . – Chișinău : Literatura artistică, 1984. – 88 p. : il.
 25. Golţov, Dumitru. V. Zazerscaia : [studiu] / trad. din limba rusă D. Mihail ; prez. graf. : Iurie Zavadschi. – Chișinău : Lit. artistică, 1982. – 90 p. : 24 f.il. – (Artişti plastici din Moldova Sov.).
 26. Grabco, Alexei. Vecinii : caricaturi = Соседи : карикатуры / Alexei Grabco. – Chișinău : Cartea mold., 1975. – 63 p. : il.
 27. Hămuraru, Filimon. Teatru, cinema. Pictură. Vitralii, mozaicuri. Grafică = Театр, кино. Живопись. Витраж, мозаика. Графика  [album] / text şi prez. grafică E. Baraşcov. – Chișinău : Literatura artistică, 1986. – 28 p., [52] p. : il.
 28. Lipcani – Chișinău = Липканы – Кишинев = Lipkany – Kisinev  / alcăt. : Nadejda Olișevscaia ; trad. în limba rom. : M. Adauge, trad. în limba engl. : N. Mhitarian. – Chișinău : Timpul, 1986. – 120 p.
 29. Literatura și arta Moldovei : Encicl. : în 2 vol. / red.-şef. : A. Timuş ; colegiul de red. : H. Corbu ş.a. – Chișinău : Redacția princip. a Encicl. Sov. Mold., 1985 – .Vol. 1. – 1985. – 440 p. : il.
 30. Literatura și arta Moldovei : Encicl. : în 2 vol. / red.-şef. : A. Timuş ; colegiul de red. : H. Corbu ş.a. – Chișinău : Redacția princip. a Encicl. Sov. Mold., 1985 – Vol. 2. – 1986. – 508 p. : il.
 31. Mircea, Simion. Dumitru Gheorghiță / Simion Mircea. – Chișinău : Lit. artistică, 1980. – 60 p. – (Col. Compozitori din Moldova Sovietică).
 32. Muzeele invită = Музеи приглашают = Welcome to the museums / аlcăt. : I. Popov ; trad. în limba română : F. Braga, trad. în limba engleză : N. Alhazova – Chișinău : Timpul, 1987. – 206 p. : fot.
 33. Muzeul de Stat de Studiere a Ţinutului al RSS Moldoveneşti (1889-1989) = Государственный Краеведческий Музей Молдавской ССР (1889-1989) / Ministerul Culturii al RSSM. – Chișinău : Timpul, 1989. – 95 p.
 34. Orlov, Naum. Chișinău: străzile povestesc… = Кишинев. Улицы рассказывают… = Кишинев.Улиците расказыват… : [ghid] / Naum Orlov ;trad. în limba rom. : D.N. Țîrî, în limba bulgară : M.P. Manolova ; pictor : A.I. Popov. – Chișinău : Timpul, 1983. – 208 p. : fot.
 35. Pelin, Pavel. Ce dragoste veche – actorii  : (scurte însemnări despre teatru) / Pavel Pelin. – Chișinău : Lit. artistică, 1983. – 128 p.
 36. Ponomariova, Natalia. Gheorghii Jancov. – Chișinău : Literatura artistică, 1987. – 72 p. : il.
 37. Remenco, Gheorghe. Comoara noastră – monumentele / Gheorghe Remenco. – Chișinău : Lit. artistică, 1977. – 92 p.
 38. Sainciuc, Glebus. Măşti, şarje = Маски, шаржи / pref. de M. Clima. – Chișinău : Lit. artistică, 1983. – 130 p. : il.
 39. Sala cu orgă = Органный зал = The organ hall / aut.-alcăt. : C.T. Morei ; fot. : I.B. Kibzii ; trad. din limba rusă în limba rom. : E.P. Mămăligă, trad. în limba engl. : A.L. Aptecari. – Chișinău : Timpul, 1982. – 36 p. : il. – Text în limbile rom., rusă, engl.
 40. Şapoşnikov, Fiodor. Nichita Bahcevan / F. Şapoşnikov. – Chișinău : Lit. Artistică, 1977. – 74 p. : il. – (Col. Pictorii Moldovei Sovietice).
 41. Şarandac, A. Excursii prin Chişinău = Экскурсии по Кишиневу = Excursions about Kishinev  / A. Şarandac. – Chișinău : Timpul, 1971. –  38 p. : il.
 42. Sofronov, Аlexandru. Ștefan Neaga / A. Sofronov ; trad. din limba rusă: V. Tomenco. – Chișinău : Lit. artistică, 1981. – 110 p.
 43. Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX : Pictură. Grafică. Sculptură. Scenografie / Tudor Stăvilă. – Chișinău : Lit. artistică, 1990. – 144 p. : il.
 44. Tcaci, Е. Timofei Gurtovoi  / E. Tcaci. – Chișinău : Cartea mold., 1975. – 80 p. – (Сol. Artişti ai poporului din URSS).
 45. Teatrul dramatic din Moldova Sovietică (1917-1960) = Драматический театр Советской Молдавии (1917-1960) : ind. bibliogr. = библиогр. указ. / аlcăt. : O. Garusova [et al.] ; red. resp. : R. Danilenco, A. Trabski ; red. bibliogr. V. Mirgorodskaia. – Chișinău : Știința, 1987. – 216 p.
 46. Teatrul Moldovenesc de Stat de Operă şi Balet  = Молдавский Государственный Театр Оперы и Балета = The Moldavian State Opera and Ballet Theatre / Автор текста : Алла Кутырева. – Кишинев : Тимпул, 1980. – 60 с.
 47. Toma, Ludmila. Ada Zevina  / trad. din limba rusă M. Burlac ; prez. graf. : V. Ciupin. – Chișinău : Lit. artistică, 1983. – 28 p., [44] p. : il. – (Artişti plastici din Moldova Sov.).
 48. Toma, Ludmila. Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева  / Ludmila Toma ; cop. şi macheta de T. Terleţcaia. – Chișinău : Lit. artistică, 1978. – 32, [40] p. : il. – (Col. Artişti plastici din Moldova Sovietică).
 49. Ungar, Roman. Leuşeni – Chişinău : [ghid turistic] / M. Adauje, A. Şteingaus. – Chișinău : Timpul, 1985. – 72 p. : il.
 50. Voronova, O. Gheorghe Vrabie / trad. din limba rusă V. Pohilă. – Chișinău : Lit. Artistică, 1981. – 96 p. : il.
 51. Zavatin, Boris. Dramaturgia sovietică moldovenească la Teatrul Academic „A.S. Pușkin” din Chișinău (1945-1972) / Boris Zavatin. – Chișinău : Știința, 1975. – 260 p. : fot.
 52. Zbîrciog, Vlad. Mihail Petric : [album]. – Chișinău : Lit. artistică, 1986. – 88 p. : il.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s