Revista Luminătorul, o publicație a Eparhiei Chișinăului

Acum 108 ani apărea la Chișinău revista Luminătorul, publicație a Eparhiei Chișinăului. Primul număr a apărut în luna ianuarie. În acest context, recomandăm atenției Dvs cîteva informații ce fac referință la această revistă cu caracter religios.

La 1 ianuarie 1933 s-au împlinit 25 de ani de la apariția revistei bisericești Luminătorul. În anul 1873 catedra de limba română a fost scoasă din Seminarul teologic, cît și din celelalte școli. Tipografia eparhială lucra tot mai puțin și mai încet, iar din anul 1883 sub arhiepiscopul Serghie și din porunca lui a fost cu totul lichidată. După lichidarea tipografiei eparhiale nu s-a mai putut tipări în limba moldovenească nici cărți de cult, nici alte cărți cu cuprins religios-moral.

Anul 1900 a dat naștere revistei bisericești Luminătorul.

Episcopul de pe atunci Iacob (Piatnițchi) (1898-1904), un arhipăstor erudit a mijlocit la Sinodul rusesc, ca să încuviințeze tipărirea foilor și broșurilor cu conținut relegios-moral pentru luminarea poporului în spiritul creștinesc  nu numai în limba rusă, ci și cea moldovenească. Tot el a mijlocit la Sinod, ca să încuviințeze și tipărirea cărților de cult în limba moldovenească după modelul cărților de ritual bisericesc, editate în veacul trecut în orașul Chișinău.

Revista Luminătorul a luat această denumire după ce episcopul Vladimir în rezoluția sa a întrebuințat cuvintele: „Lumina lui Hristos să vă lumineze pe toți”. Prima ediție a revistei a fost pe 1 ianuarei 1908.

La început revista a avut doi directori sau redactori – ieromonahul Gurie, și pe Constantin Popovici, protoiereu la catedrală și profesor la Seminarul teologic.

Luminătorul trebuia să aibă caracter popular și să publice articole cu cuprins dogmatic și religios-moral, asemena predici, povestiri din viața sfinților și vechilor creștini, articole cu conținut educativ creștinesc și în legătură cu nevoile eparhiei Chișinăului și instituțiilor ei, asemenea poezii cu conținut religios, știri etc.

Revista a fost primită cu bucurie și dragoste atît de cler, cît și de popor, avînd un număr considerabil de abonați și între creștinii știutori de carte de la țară. Clerul sau mai bine zis bisericile au fost abonate la Luminătorul din oficiu.

Din colaboratorii Luminătorului au fost: Vladimir Baltagă, Iustin Ignatovici, Pavel Florov, Mihail Plămădeală, preoții Mitrofan Ignatiev, Gheorghe Marinescu, învățătorii Sava Dănilă, Gheorghe Tudor și soția acestuia, diaconul Ioan Savca, seminaristul Alexei Mateevici, pr. I. Friptu, I. Rădulescu, Th. Inculeț, ierom. Dionisie etc.

Revista Luminătorul a avut un rol cultural destul de mare. Era singura revistă bisericească în care se publicau articole folositoare pentru suflet. Cu predicile și articolele sale Luminătorul venea în ajutorul preoților doritori de a predica și conferenția în limba moldovenească, însă pe care o cunoșteau slab și într-o oarecare măsură a ajutat la pregătirea clerului și a poporului basarabean pentru marele eveniment al Unirii.

Sursa: Popovici, Constantin. Amintiri de împrejurările în care s-a născut și a apărut revista Luminătorul în curs de 25 de ani. În: COLESNIC, Iurie. Basarabia necunoscută. Chișinău: Universitas, 1993, vol. 1, pp. 278-282.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s