Creații populare din repertoriul Ansamblului Etno-Folcloric „Moștenitorii”

ansamblul MostenitoriiChiper, Valeriu. Creații populare din repertoriul Ansamblului Etno-Folcloric „Moștenitorii” / Valeriu Chiper, Ion Popov. – Chișinău : Lumina, 2015. – 108 p. 

Cartea este rezultatul muncii asidue a neobositului folclorist Valeriu Chiper și include creații populare culese, preponderent, din zona Basarabiei de sud din satele: Cîșlița-Prut, Slobozia Mare, Văleni, Gotești, Brînza, Larga, Reni ș.a. în perioada 1988-2000, creații ce au fost reînviate și aduse în fața publicului prin intermediul Ansamblului Folcloric Moștenitorii pe parcursul a 25 de ani de activitate.

Volumul conține: balade, cîntece de petrecere, de cătănie, de nuntă, de ciobănie, strigături pentru dansuri, poezii și cîntece din creația copiilor, scenete din teatrul popular, invocații, urături, colinde, plugușorul, povețe ș.a.

Cartea este structurată în trei părți. Prima parte Creații lirice, obiceiuri, tradiții… include versurile diferitor datini, partea a doua conține Transcrieri muzicale, iar partea a treia Moștenitorii – emoții pe scenă și momente de glorie –  fotografii cu ansamblul la diverse evenimente. De asemenea în carte este un indice de titluri ale creațiilor folclorice.

Ediția Creații populare din repertoriul Ansamblului Etno-Folcloric „Moștenitorii” face parte din Colecția „Chișinău” a Departamentului „Memoria Chișinăului” al BM „B.P. Hasdeu” și poate fi consultată la sediul departamentului.


One thought on “Creații populare din repertoriul Ansamblului Etno-Folcloric „Moștenitorii”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s