Eugen Mamot – inginer al muzicii corale

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la compozitorul și dirijorul Eugen Mamot.

Compozitor, dirijor și un mare pedagog, dl E. Mamot, din multipla sa activitate, în care s-a afirmat cu egală strălucire, activitatea didactică reprezintă o latură esențială trainică a complexei sale personalități artistice, fiindcă a străbătut totdeauna sufletul creator al copilului, l-a fermecat ducăndu-l spre tărîmurile luminate ale artei. Întreaga sa activitate profesională a fost orientată spre un scop nobil: propagarea muzicii corale de compozitorii moldoveni, precum și a cîntului coral ca ocupație de masă a copiilor prin ridicarea prestigiului muzicii corale și impulsionarea procesului componistic, perfecționarea formele de activitate corală pentru elevi.mamot

Acest vis a motivat înființarea de către maestru, în anul 1970, a corului de Copii „Mugurel” (în Școala Republicană Specială de Arte Plastice), care a avut o evoluție spectaculoasă, chiar de la apariția sa, în peisajul muzical moldovenesc modelînd ulterior din aceasta o adevărată școală de educație prin muzică a tinerelor generații. Să înființezi o formație artistică vocală de copii nu este un lucru ușor. Drumul către performanță nu este pavat cu dale.

Vreau să citez cuvintele din acea perioadă a dnei Tamara Ciobanu, președintele Societății Muzical-Corale din Moldova, Artistă a Poporului din URSS: „În viața acestor copii muzica și arta plastică se află la aceeși înălțime. Contactul cu muzica, cu pictura va rămîne pentru totdeauna o sărbătoare, un moment de fericire. Acest contact înnobilează lumea spirituală a copilului, îl face mai frumos, mai sănătos, mai nobil.”

Muzician sensibil și cu un remarcabil tact pedagogic, dl E. Mamot a explorat din plin posibilitățile tehnice și expresive ale copiilor. Dumnealui a educat elevii în spiritul dragostei pentru muncă, respect și atașament față de arta muzicală. Maestrul a reușit să sădească în sufletul elevilor săi încredere în puterile lor, să le stimuleze înclinațiile artistice, să le dezvolte puterea de creație.

Pe parcursul celor 15 ani de activitate, Corul de copii „Mugurel” coondus de E. Mamot a contribuit considerabil la înviorarea procesului componistic în RM, a impulsionat mișcarea corală și a știut să atragă scriitorii, compozitorii pentru crea muzică pentru copii. În lucrarea „Educarea auzului muzical prin sistemul relativ de solmizare”, compozitorul și profesorul E. Mamot propune o nouă tehnologie educațională, bazată pe principiul didactic, care prevede mai întîi de toate dezvoltarea deprinderilor practice prin intermediul cîntecelor populare învățate după auz, educarea simțului ritmului, iar ulterior însușirea valorilor ritmice și intonarea treptelor modului cu un conținut specific culturii muzicale autohtone. „Lucrarea în cauză nu este un „agregat” de construcție metodico-științifică, ci o propunere îndrăzneață, o bună respirațuie intelectuală și o largă deshidere de orizonturi pedagogice” (Andrei Tamazlîcaru, folclorist, Uniunea Muzicienilor din RM). Pe parcursul anilor 1970-1985, corul „Mugurel” s-a afirmat nu numai ca un promotor al sistemului relativ de solmizare, ca un propagator al muzicii corale moldovenești, dar și ca un Centru metodic.

Pe lîngă lecțiile demonstrative care erau prezentate atît în țară, cît și peste hotare, seminarele organizate, corul a devenit o bază practică pentru studenții Institutului de Arte „G. Musicescu”.

A fi pedagog înseamnă a fi un bun cunoscător al științei pedagogice și al artei educaționale. A fi pedagog înseamnă a îmbina calități morale, intelectuale și spirituale cu arta educației, cu arta de a fi Om, cu arta de a cunoaște cuvîntul și expresia autentică a valorilor. Toate aceste calități pozitive și esențiale sunt întruchipate în personalitatea și identitatea domnului Eugen Mamot – moderator de suflete vii.

Un interviu cu Eugen Mamot, invitat al emisiunii Ora copiilor puteți să-l ascultați aici. De asemenea, mai puteți citi și aici informații ce fac referință la activitatea compozitorului Eugen Mamot.

Sursa: POPEL, Cezara. Eugen Mamot – inginer al muzicii corale. În: Săptămîna, 2016, febr., p. 10.

Sursa imaginii: http://www.moldovenii.md

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s