Sculporița Elly Hette, personalitate chișinăuiană

Hette Elly (Elisabeta), 9.07.1905, Chişinău – 16.11.2002, sculptoriţă, profesoară la Institutul de Arte Plastice din București, autoarea proiectului de monument «Suvorov». Soţia sculporului Richard Hette, sora pictoriţei Tatiana Pojoga. Studii: Conservatorul de Muzică,

Hette_corect
Enter a caption

Chişinău şi Iaşi; 1942–1947, Iaşi, Academia de Belle-Arte, cu Richard Hette şi Ion Irimescu. Debutează la Lugoj. 1947–1950, activitate didactică la Institututul de Arte Plastice de la Iaşi şi Bucureşti. În sculptura E.H. un loc important revine temelor istorice, pe care încearcă să le reprezinte în spiritul unui realism conştiincios, racordat la convenţiile estetice dominante în deceniul al şaselea. Participă la numeroase concursuri de artă monumentală în anii ’50, printre care la cele pentru reliefurile de la Opera din Bucureşti, Griviţa 1933, Simion Bărnuţiu, George Enescu. Din 1957 datează ciclul de lucrări dedicate răscoalei din 1907. Elly Hette, În faţa tribunei, gips, foto IIA Exp. personale: Bucureşti, Gal. Orizont, 1970 (împreună cu Richard Hette) [cat.]. Exp. colective: Bucureşti, Iaşi, SO, exp. anuale de stat, regionale; Bucureşti, 1948, Exp. Puşkin; 1953, Bucureşti, Exp. intern. a tineretului; 1948, Moscova, Praga; 1952, Helsinki; 1955, Varşovia, Exp. intern. a tineretului. Muzee: Bucureşti, MNAC, MNAR (În faţa tribunei, gips); Iaşi, Muz. de Artă. Bibl.: Vollmer; Barbosa 1976; Deac 2000. – Oprescu 1954; Artele plastice 1959; Florea 1982. – ***, în Arta, nr. 7, 1970, p. 38. I.V.

HETTE Elly. În : Dicționarul sculptorilor din România secolele XIX–XX, Vol. II (H-Z), București : Ed. Acad. Române, 2012, p. 23.

În imagine: Lucrarea În faţa tribun ei, (gips). Autor: Elly Hette.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s