Pictorul Gheorghe Оprea – 70 de ani de la naștere

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la pictorul Gheorghe Oprea.

S-a născut la 24 februarie 1946 în satul Tîrnova din raionul  Edineţ. Pictor, pedagog.  A făcut studiile la  Şcoala  Republicană de Arte Plastice I. Repin, Chişinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală) (1970-1974), Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă (1984-1988). Membrul al  UAP din RSSM (1989). Membru al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici (AIAP) – UNESCO (2000).  Maestru în arte din RM (2001).

i

A pictat foarte mult portrete ale personalităţilor chişinăuiene: scriitorii Grigore Vieru, Ion Hadîrcă, Andrei Strîmbeanum Leo Butnaru, E. Negară, Iacob Burghium Constantin Dragomir, Iulian Filip ș.a.; pictorii Glebus Sainciuc, Andrei Sârbu; regizorii Veniamin Apostol, Vitalie Ţapeş,  Titus Jucov; cântăreţul de operă Mihai Munteanu etc.

În afară de asta, a mai pictat și cîteva peisaje din oraș: Grădina Publică din Chişinău;  Duminica Mare (Parcul Soborului);  Chişinăul vechi; Pe malul Bâcului…

Portretul starşinalei de miliţie A. Stratilat. 1982. – P., u. 66×53.

Veniamin Apostol. 1982. – P., u. 80×70. – Colecţie particulară.

Primăria oraşului Chişinău : „Chişinăul vechi”.  1985. – P., u. – Colecţie particulară.

Grădina Publică din Chişinău.  1989. – P., u. 120×120. – Colecţie particulară.

Chişinăul vechi. 1988. – P., u. 80×100. – Primăria Municipiului Chişinău.

Duminica mare (Parcul Soborului). 1989. – P., u. 130×110. – Universitatea pedagogică „I. Creangă”.

1357388215Glebus Sainciuc. Anii 90. – P., u. 60×50. – Colecţie particulară. 

Iulian Filip. 1992. – P., u. 60×55. – Colecţia particulară.a autorului.

Ianoş Ţurcanu. 1992. – P., u. 45×40. – Colecţia particulară.I. Ţurcanu.

Renaşterea Chişinăului. 1992. – P., u. 40×70. – Colecţie particulară.

Compozitorul Gheorghe Mustea. 1993. – P., u. 80×70. – Colecţia particulară.a autorului.

Regizorul Vitalie Ţapeş cu Grigore Vieru. 1993. – P., u. 80×70. – Colecţie particulara, V. Ţapeş.

Titus Jucov. 1993. – P., u. 50×40. – Colecţie particulară.1357388013

Andrei Strîmbeanu. 1994. – P., u. 70×60. – Colecţia particulara a autorului.

Portretul lui Leo Butnaru. 1996. – P., u. 110×80. – Colecţia particulară.a autorului.

Grădina Publică din Chişinău. 1997. – P., u. 40×30. – Colecţie particulară.

Portretul poetei E. Negară. 1999. – P., u. 70×60. – Colecţie particulară.

Portretul lui Iacob Burghiu. 2000. – P., u. 60×50. – Colecţie particulara (I. Burghiu).

Mihai Cimpoi. 2000. – P., u. 60×50. – Colecţie particulară.M. Cimpoi.

Constantin Dragomir. 2000. – P., u. 50×40. – Colecţie particulară.

Ion Hadîrcă. 2001. – P., u. 60×50. – Colecţia particulara a autorului.

Alexe Rău. 2004. – P., u. 70×50. – Colecţie particulară. A. Rău.

Mihai Munteanu. 2004. – P., u. 60×50. – Colecţie particulară.M. Munteanu.

Mihai Iovu. 2005. – P., u. 45×40. – Colecţia autorului.

scobioalaValentin Goga, directorul Palatulu Naţional. 2005. – P., u. 45×40. – Colecţia autorului.

Aurel Scobioală. 2005. – P., u. – 50×40. – Colecţie particulară.

Andrei Burac. 2005. – P., u. – 50×40. – Colecţie particulară.

Pe malul Bâcului. 2010. – P., acril 60×50.

Omagiu lui Andrei Sârbu. 2011. – P., u. 80×80.

 

Bibliografie selectivă:

Avornic, M. Gheorghe Oprea : omul şi creaţia lui // Femeia Moldovei. – 1991. – Nr  5.

Bobernaga, S. Un popas în universul vieţii rurale : Pictorul Gheorghe Oprea a împlinit 50 de ani  // Flux. – 1996. –  23 aug. –  P. 7.

Cernîşev, N. Farmecul copilăriei sau Fantezie şi realitate în opera lui Gh. Oprea  // Curierul de seară. – 1995. – 5 sept.; Вeч. Кишинэу. – 1995. – 5 сeнт.

Diviza, Irina. Gheorghe Oprea între poezia tradiţiei şi geometria modernităţii: [despre vernisarea expoz. personale a pict. Gheorghe Oprea în incinta Muzeului Naţional de Arte Plastice] // Săptămîna. – 2001. – 25 mai. – P. 7.

Dumbrăveanu, V. Culorile autumnale ale lui Gheorghe Oprea // Curierul de seară. – 1994. – 13 sept. – P. 6.

Expoziţie de artă plastică: Gheorghe Oprea : [în incinta Muzeului Naţ. de Artă Plastică ] // Glasul Naţiunii. –  1996. – Mart (Nr 11).

Gheorghe Oprea  (1946) : [date biogr., bibliogr. select., referinţe critice] // Calendar Naţional – 2011. – Ch., 2010. – P. 80. – Bibliogr.: 18 tit. – Semnat: Valeria Matvei.

Ghescu, C. Sacre, motivele copilăriei : [despre expoz. personală a plasticianului Gh. Oprea] // Moldova Suverană. – 1994. – 5 noiem.

Mihailo, Larisa. Melodia unei inimi pătimaşe: [despre pict. Gheorghe Oprea, 60 de ani de la naştere // Capitala. – 2006. – 15 mart. – P. 8.

Oprea, Gheorghe : [repere biogr.] // Colesnic Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”: ghid encicl. – Ch., 2008. – P. 174-175.

Oprea, Gh. Adoraţie = Прeклoнeниe // Patria Tânără. – 1999. – 5 iun.– P. 4-5; Moлoдeжь Moлдoвы. – 1999. – 5 июня. – P. 4-5.

Palladi, Tudor. Gh. Oprea // Atelier. –  2003. –  Nr 2/4. – P. 41.

Partole, Claudia. Lucrări binecuvîntate de lumină // Moldova Suverană. – 2001. – 24 mai. – P. 6.

Roibu, Nicolae. Gheorghe Oprea ne readuce la vetrele ţărăneşti : [pict. Gh. Oprea este prezent la Muzeul Naţional de Artă a Moldovei cu o expoz. personală ce cuprinde 60 de picturi – compoziţii de gen, peisaje, portrete şi naturi statice] // Timpul : cotid. naţ. independent.– 2006. – 23 mart. – P. 4.

Rusu, Sofia. Gheorghe Oprea // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr  8.  – P. 7-11.

Şvitchi, Diana. La vatra străbunilor : [despre creaţia pict. Gheorghe Oprea] // Capitala. – 2001. – 18 apr. – P. 4.

Ляхова, Ирина. Искусство мастера : живописная выст. А. Опря [в Выст. центре Moldexpo] // Кишин. обозреватель. – 2004. – 2 дек. – С. 8.

Михaйлo, Лaрисa. Нa бeскoнeчнoй дoрoгe твoрчeствa : [выст. прoизвeдeний Гeoргия Oпри] // Capitala-Столица. – 2001. – 19 мая. – С. 9.

Михайло, Лариса. Музыка сердца: [персонал. выставка худож.] // Сарitala-Столица. – 2006. – 15 марта.

Рощин, Вaдим. Пoлoтнa, рaдующиe взoр: В Нaц. Худoж. музee oткрылaсь пeрсoн. выст. худoж. Гeoргe Oпри // Независимая Молдова. – 2001. – 29 мая. – С. 3.

 

Mai multe detalii le puteți citi de pe site-ul lui – http://oprea.arta.md/ro/cv

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s