Lidia Axionov – 100 de ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2016

Lidia AxionovLa 28 februarie 2016 se împlinesc 100 de ani de la nașterea la Chișinău a muzicologului și pedagogului Lidia AXIONOV (28 februarie 1916 – 10 martie 1986), doctor în studiul artelor.

A absolvit Liceul Eparhial de Fete din Chișinău (1934), Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică „Unirea” din Chișinău (1935), Conservatorul George Enescu din Iași, clasa profesoarei A. Zira (1939).

Profesoară la Liceul de Muzică din Chișinău (1940-1941), redactor literar la Teatrul Unit Moldovenesc-Rus, evacuat în orașul Marî, Turkmenistan (1941-1944), lector superior, șef de studii, decan al Facultății Interpreți a Conservatorului de Stat din Chișinău (1944-1958). Specializare la Conservatorul din Moscova (1960-1962).

A susținut teza de doctor pe tema Creația populară muzicală moldovenească (1964), conferențiar (1966). Prorector pentru activitatea didactică și științifică la Institutul de Arte Gavriil Muzicescu (1958–1979) (azi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova). Membră a Uniunii Compozitorilor din RSSM (1967).

Distincții: Maestru Emerit al Artei din RSSM (1972).

Referințe bibliogafice:

  1. Axionov, Lidia (28.II.1916, Chișinău – 10.III.1986, Chișinău). In: Femei din Moldova: encicl. Editor: I. Colesnic. Chişinău: Museum, 2000, pp. 28-29.
  2. Axionov, Lidia (28.II.1916, Chișinău – 10.III.1986, Chișinău). În: Chişinău: encicl. Editor: I. Colesnic. Chișinău: Museum, 1997, p. 54; Literatura și arta. Chișunău: Red. Principală a Encicl. Sov. Mold., 1985, vol. 1, p. 19.
  3. Lidia Axionov (muzicologă) [online] [citat 25 febr. 2016]. Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Lidia_Axionov_(muzicolog%C4%83)

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s