Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești: Ion Diordiev

Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești: Ion Diordiev : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Târgoviște” ; alcăt. : Violeta Moraru ; red. bibliogr. : Irina Tutun ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi. – Chișinău : S.n., 2015. – 64 p.

Prezenta biobliografie este dedicată scriitorului, umoristului, ziaristului și epigramistului Ion Diordiev, elaborată cu prilejul aniiversării a 80-a.
Документ (146)Lucrarea reflectă viața și activitatea protagonistului și a fost structurată pe capitole: Studii introductive, Date biografice, Opera literară și Referințe critico-literare.  Biobibliografia se încheie cu compartimentul File din album.

Materialul este aranjat în ordine cronologică și se încadrează în perioada 1962-2015 și include 374 descrieri bibliografice.

Lucrarea are doi indici auxiliari: Index de nume și Index de ediții periodice,  care facilitează regăsirea informației necesare.

Volumul biobibliografic oglindește amplu creația și activitatea Ion Diordiev, fiind un suport pentru cercetare destinat criticilor literari, studenților, elevilor, bibliotecarilor și celor înteresați de activitatea scriitorului.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s