Vasili Dokuceaev – 170 de ani de la naştere

ANIVERSĂRI – 2016

La data de 1 martie 2016 se împlinesc 170 de ani de la naşterea eminentului savant-naturalist rus cu renume mondial Vasili DOKUCEAEV (1.03.1846; Smolensk, Rusia – 11.08.1903; Sankt Petersburg).

Dokuceaev VasilePedologia este considerată ca știintă de sine stătătoare, incepând cu anul 1883, an în care au apărut lucrările lui V.V. Dokuceaev, care este considerat fondatorul pedologiei ca știintă. Solul ca corp natural specific cu proprietăţile şi particularităţile lui a fost „descoperit” de renumitul V. Dokuceaev. Până la Dokuceaev solul era considerat ca substrat geologic superficial, obiect agricol, utilizat pentru creşterea plantelor. După o serie de cercetări pe teren, în anul 1883, Dokuceaev publică renumita sa operă „Cernoziomul rusesc”. Dokuceaev evidenţiază factorii pedogenetici, care creează solul. El arată ca solul este un corp natural de sine stătător. Solul se dezvoltă după legi proprii si reprezintă produsul acțiunii concomitente a factorilor pedogenetici. El stabileşte că solul este un produs original, rezultat al interacţiunii rocii geologice (parentale), reliefului, climei, organismelor şi a timpului. Opera lui Dokuceaev „Cernoziomul rusesc” a pus bazele pedologiei genetice, ştiinţei solului. În scurt timp lucrarea a obţinut o recunoaştere la nivel mondial. Concomitent cu bazele ştiinţifice a pedologiei genetice o recunoştinţă mondială au obţinut legile zonalităţii orizontale şi verticale, denumirile unor soluri – cernoziom, soloneţ, solonceac. Principiile elaborate de Dokuceaev în scurt timp obţin o rezonanţă mondială. Cu timpul pedologia devine o ştiinţă fundamentală, solul fiind considerat ca bază a ecosistemelor, mediu vital, regn natural (de rând cu regnul vegetal, animal şi mineral).

Dokuceaev a formulat prima clasificare științifică a solurilor (1886) și legile distribuției geografice a solurilor pe suprafața globului pământesc, stabilind conceptul zonalității solurilor. V. Duceaev a fondat prima catedră de pedologie din Rusia (1895).

În 1877 întreprinde o expediție în împrejurilmile or. Soroca, iar în anul 1898 organizează o expediţie în Basarabia, în urma căreia în anul 1900 a publicat lucrarea „Cu privire la solurile Basarabiei” („К вопросу о почвах Бессарабии”), în care a prezentat prima schemă a genezei și răspîndirii solurilor pe teritoriul dintre Nistru și Prut, unde constata că: „cernoziomul de aici este de prima calitate”.

O stradă din sectorul Centru al municipiului Chișinău poartă numele lui Vasili Dokuceaev.

Referințe bibliografice:

  1. DOKUCEAEV, V. Cu privire la solurile Basapabiei. Art. introd. şi însemnări ale acad. N.A. Dimo şi I.A. Crupenicov. Chișinău: Edit. de Stat a Moldovei, 1950. 58 p.
  2. BALANDIN, R. V.V. Dokučaev: Kniga dlâ učaŝihsâ. Moskva: Prosveŝenie, 1990. 96 c.
  3. Dokuceav Vasili (1846-1903). In: Dicționar enciclopedic moldovenesc. Chișinău: Red. principală a Encicl. Sov. Mold., 1989, p. 167.
  4. Scurt istoric al dezvoltării știintei solului: Apariția si dezvoltarea pedologiei în lume [online] [citat 29 febr. 2016]. Disponibil: http://www.scritub.com/geografie/geologie/Scurt-istoric-al-dezvoltarii-s22623.php
  5. URSU, A. Pedologia genetică la 130 de ani: Cronică științifică. In: Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii [online]. 2013, nr. 2 (320), p. 175-177 [citat 29 febr. 2016]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Pedologia%20genetica%20la%20130%20de%20ani.pdf.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s