Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008

odainicOdainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008 / Ioan Gh. Odainic; Asoc. Obştească pentru Educaţie, Cultură, Ştiinţă şi Artă din Moldova. – Chişinău : Pontos, 2009. – Vol. 1. – 684 p.

 

Lucrarea conţine 98 de studii, scrise în colaborare cu specialişti din diverse domenii, grupate în 18 capitole. Almanahul prezintă principalele domenii ale economiei naţionale a Republicii Moldova (economie, cultură, educaţie, învăţământ, agricultură, medicină, energetică ş.a.), inclusiv ample prezentări ale instituţiilor, întreprinderilor, universităţilor, mănăstirilor, cetăţilor din ţară, în controversata perioadă de tranziţie de la sistemul totalitar sovietic la economia de piaţă.

Printre instituţiile din Chişinău menţionate în almanah se numără: Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Teatrul Republican „Luceafărul”, Teatrul Naţional de Operă şi Balet, Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”, Teatrul Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale”, Teatrul „Ginta Latină”, Teatrul „Eugene Ionesco”, Teatrul Rus „A.P. Cehov”, Sala Cu Orgă, Filarmonica Naţională a Republicii Moldova, Palatul Naţional, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,  Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Arte Plastice, Muzeul Literaturii Române „M. Kogălniceanu”, Liceul Teoretic Român-Francez „Gh. Asachi” din Chişinău, Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade”, Liceul Academic Român-Englez „Ion Creangă”, Liceul „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Tehnologic, Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academia de Studii Economice din Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Comitetul Naţional Olimpic al Republicii Moldova, Radiodifuziunea Naţională, TVM, Poşta Moldovei, Moldtelecom, Camera de Comerţ şi Industrie, Moldindconbank, AGEPI, Policlinica Stomatologică Republicană, Fundaţia SOROS-Moldova, Serviciul Hidrometeorologic de Stat ş.a.

De asemenea în ediţie se conţin informaţii despre: Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale, Capela Corală Academică „Doina”, Orchestra Naţională de Muzică Populară „Lăutarii”, Ansamblul de Cîntece şi Dansuri Populare „Fluieraş”, Ansamblul „Mugurel”, Corala „Vocile Primăverii”, Colectivul de Dans Sportiv „Codreanca”.


One thought on “Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s