Pictorul şi graficianul Arcadie Antoseac la 70 de ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2016

Pe data de 14 martie se împlinesc 70 de ani de la nașterea pictorului şi graficianului Arcadie ANTOSEAC, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova.   antoseac

Arcadie Antoseac este cunoscut în ambianţa artistică autohtonă, în primul rând, în calitate de grafician iscusit, cu o relevantă concepţie artistică, tehnică personală de autor, determinată printr-un şir de procedee argumentate stilistic. În ultimul timp, artistul a început să se manifeste cu succes şi în domeniul picturii de şevalet, semnând tablourile cu pseudonimul Oscar Adin. Arcadie Antoseac face parte din acea pleiadă de graficieni care, lansându-se în timplul sovietic, au adus în grafica de carte moldovenească din perioada anilor 1970 „căutări noi şi o cultură artistică”, menţiona graficianul Boris Brânzei în lucrarea sa Художники молдавской советской книги, 1977 (Graficienii de carte sovietici moldoveni).

S-a născut la 14 martie 1946, la Chişinău, într-o familie de intelectuali care au fost pasionaţi de artă.

Studii: Școala Republicană de Arte Plastice I. Repin (1960-1967), Institutul Poligrafic  I. Fiodorov din Lvov (1972-1978), discipol al lui M. Grecu, E Simakov, I. Grigorașenco.

Activitate profesională: din 1970 activează în calitate de pictor la editura Lumina, din 1977 – redactor artistic la editura Literatura artistică, din 1990 – liber profesionist.

Membru al U.A.P. din Republica Moldova (1995). Autor la peste 20 de cărți clasice și contemporane; autor de lucrăru în tuș și creion.

Expoziții personale la Chișinău, Arad, Brăila, Bacău, Moscova.

Achiziții în colecții particulare din Germania, Danemarca, Ucraina, Rusia.

Arcadie Antoseac a dedicat mult timp Chișinăului ca obiect urban, realizând mai multe picturi:

PEISAJE ȘI CLĂDIRI:

 Clădirea Primăriei. 2004. – H., a. 44×49. – Colecţie particulară, Republica Moldova.

În parc. 2005. – C., u. 54х39. – Colecţie particulară, Franţa.

Pe strada oraşului vechi. 2005. – H., a.  29×41,5.Colecţie particulară, Germania

Chişinău – oraşul vechi. 2006. – P., u. 16,5×15. – Colecţie particulară, România.

Chişinăul vechi. 2006. – H.,a. 29×42. – Colecţie particualră, SUA.

Leul din piatră (Sala cu Orgă). 2006. – P., u. 14×15. – Colecţie particualră.

Muzeul Naţional de Artă a Moldovei. 2006. – P., u. 32×26. – Colecţie particulară.

O casă veche pe strada Bucureşti. 2006. – H., a. 30×40. – Colecţie particualră.

Oraşul meu. 2006. – P., u. 39×80. – Colecţie particulară.

Puşkin colţ cu Şciusev. 2006. – P. u., 30×40 cm.  – Colecţie particulară

Amintiri despre stradela Teatrală. 2007. – C., u.  21×25. Colecţie particulară

Galeria din str. Puşkin. 2007. – C., u. 30×21. – Colecţie particulară.

O stradă veche din Chişinău (str. Podoliei). 2007. – P., u. 25×35. – (ser. Chişinăul vechi). – Colecţie particulară, SUA.

Pe strada Ismail. 2007. – C., u. 21×29. Colecţie particulară.

Peisaj cu o căruţă. 2007. – P., u. 25×35. – (ser. Chişinăul vechi). – Colecţie personală.

 

BISERICI:

Biserica Sf. Gheorghe. 2002. – P., u. 32×26. – Colecţie particulară, Franţa.

Biserica Sf. Gheorghe. 2004. – P., u. 32×26.Colecţie particulară, SUA.

Biserica Sf. Gheorghe. 2005. – P., u. 45×35 cm. – Colecţie particulară, România.

Lângă biserica Ciuflea. 2005. – C., u.  21×24. Colecţie particulară, Franţa.

Biserica Ciuflea. 2006. – P., u. 40×47 cm. Colecţie particulară, România.

Biserica Haralampie. 2006. – P., u. 40×47 cm. – Colecţie particulară.

Biserica Mazarache. 2007. – C., u. 40×47. – Colecţie particulară.

Biserica Sf. Constantin şi Elena. 2007. – P., u. 40×47. – Colecţie particulară, Germania.

Biserica Sf. Gheorghe. 2007. – P., u. 25×35. – (ser. Chişinăul vechi). – Colecţie particulară, Germania.

Biserica Sf. Gheorghe. Peisaj.  2007. – C., u.  37×25. – Colecţie particulară

 

MONUMENTE DE ARHITECTURĂ:

Arcul de  Triumf. 2005. – H., a. 49×43 cm. Colecţie particulară, Germania.

Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Leii de piatră din parc. 2007. – P., u. 40×47. – Colecţie particulară, România.

Ştefan cel Mare : [monument]. 2007. – P., u. 54×42. – Colecţie particulară, SUA.

Pentru a afla mai multe despre pictorul și graficianul Arcadie Antoseac accesați lincul: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Grafica%20si%20pictura%20lui%20Arcadie%20Antoseac.pdf

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

  1. Arcadie Antoseac (1946) : [date biogr., bibliogr.] // Calendar Naţional-2011. – Ch., 2010. – P. 81.
  2. Arcadie Antoseac : [date biogr.] // Creatori de ex-libris basarabeni : mic dicţ. – Ch., 2011. – P. 12.
  3. Аркадий Антосяк (1946) // Шишкан К. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях (2 пол. XX – нач. XXI в.) : биобиблиогр. словарь-справ. в 2-х т. / К. Шишкан, С. Пожар. – К., 2009. – T. 2. – C. 315-316. – (авт. С. Сулин).
  4. Петриченко, Александр.И на душе становится тепло // Capitala=Столица. – – 15 мая.
  5. Тома, Людмила. Тайна рождения образов : [выст. произведений Аркадия Антосяка, посвящ. к его 50-летию и 30-летию творч. деятельности] // Независимая Молдова. – 2001. – 15 мая.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

  1. Antoseac, Arcadie : [repere biogr.]. În: Iurie COLESNIC. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”: ghid encicl. Chișinău, 2008, pp. 34-35.
  2. ROCACIUC, Victoria. Grafica și pictura lui Arcadie Antoseac (Oscar Adin). În: Arta. Arte vizuale: 2011.  Chișinău, 2011, pp. 102-105.
  3. Arcadie Antoseac (14.03.1946, Chișinău). În: Chișinăul în pictură: (peisaje, portr.): Cat.-bibliogr. Bibl. Municipală P„B.P. Hasdeu”. Alcăt. Taiasia FOIU, Ludmila TOMA. Chișinău: S.n., 2012, pp. 20-21.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s