Policlinica Stomatologică Republicană

Propunem spre lectură un text (parte a Almanahului enciclopedic de Ioan Gh. Odainic) referitor la istoria apariţiei Policlinicii Stomatologice Republicane în oraşul Chişinău şi situaţia sănătăţii dentare a populaţiei în 2009. Paradoxal este faptul că textul este actual şi în zilele noastre.  

Una din cele mai prestigioase instituţii de profil cu funcţie de diriguitor al întregii activităţi la scară republicană a fost fondată la iniţiativa ministrului sănătăţii Nicolae Testemiţanu — patriarhul medicinei din Republica Moldova.

Ministrul sănătăţii Nicolae Testemiţanu a emis ordinul din 12.10.1966 nr. 234 „Despre instituirea în or. Chişinău a Policlinicii Stomatologice Republicane de prima categorie de la 15 octombrie 1966”.

Necesitatea instituirii policlinicii era dictată de starea deplorabilă a asistenţei stomatologice care în 1960 era asigurată cu 1,1 medici stomatologi la 10 000 popu­laţie. La concret, în Republica Moldova funcţionau pe atunci 151 instituţii stoma­tologice şi 67 cabinete de protetică dentară, în cadrul cărora activau 333 specialişti, inclusiv: 114 medici stomatologi şi 219 medici dentişti. Facultatea de Stomatologie, structurată în 1959, urma să completeze cu cadre calificate golurile din asistenţa stomatologică, aceasta lipsind în majoritatea localităţilor rurale.

Policlinica a fost organizată pe baza secţiei de stomatologie a Spitalului Clinic Republican. Ei i-au fost acordate 150 funcţii de state — personal medical şi auxiliar. Pentru crearea unor condiţii adecvate a fost eliberat localul Institutului Oncologic, unde policlinica activează şi în prezent.

La postul de medic şef a fost numit doctorul în medicină Mihai Buşan şi medic şef adjunct – Gavril Burduja.

De la bun început ministrul sănătăţii a pus în faţa administraţiei policlinicii un program de activitate ce urma să fie realizat prin eforturile întregului colectiv. Timp de doi ani a fost creată baza tehnico-materială şi au fost create condiţii favora­bile pentru funcţionarea normală a secţiilor: terapie, chirurgie şi ortopedie. A fost deschis primul staţionar de chirurgie oro-maxilo-facială cu o capacitate de 30 paturi, cabinetul de fizioterapie, radiologie şi imagistică. Peste trei ani s-a deschis secţia de stomatologie pediatrică cu subdiviziunile respective.

Un rol important în desfăşurarea activităţii i-a revenit secţiei de organizare şi metodologie care, împreună cu ministerul sănătăţii, a dirijat asistenţa stomatologică.

Datorită muncii asidue depusă de secţia de organizare şi metodologie şi colec­tivul de medici – consultanţi pe parcursul acestor ani asistenţa stomatologică a avut o evoluţie pozitivă.

Actualmente, asistenţa stomatologică este acordată prin intermediul a 508 insti­tuţii de profil şi 105 secţii şi cabinete de protetică dentară. În afară de aceasta, în conformitate cu legea despre acordarea asistenţei medicale, au obţinut licenţă şi activează 242 de cabinete stomatologice private.

Asigurarea cu medici stomatologi la 10 000 populaţie constituie 3,8. Pe lângă USMF „N. Testemiţanu” sunt organizate cursuri de perfecţionare a medicilor stomatologi, unde aceştia sunt familiarizaţi cu noi metode de diagnostic, profilaxie şi tratament al maladiilor stomatologice. Datorită perfecţionării cadrelor a fost posi­bilă organizarea, în majoritatea centrelor raionale, acordării asistenţei stomatolo­gice specializate: terapie, chirurgie, stomatologie pediatrică, ortodonţie, protetică dentară. A fost întocmit „Programul Naţional de profilaxie orală la copii”.

În Policlinica Stomatologică Republicană actualmente activează 40 medici stomatologi, marea majoritate din ei fiind atestaţi cu categoria superioară.

Policlinica şi-a adus aportul nu numai la acordarea asistenţei stomatologice, dar şi la perfecţionarea ei. Pe parcursul activităţii, colaboratorii contribuie în permanenţă la elaborarea şi implimentarea în practică a noilor metode de profilaxie, tratament, noilor tehnologii şi materiale pentru obturaţii şi confecţionarea protezelor dentare la nivelul standardelor mondiale.

În terapia stomatologică se folosesc pentru obturaţii permanente materiale compozite şi compozite fotopolimerizabile, diferite preparate medicamentoase performante pentru obturarea canalelor radiculare şi tratamentul afecţiunilor mucoasei cavităţii bucale, tratarea dinţilor fără durere, aplicându-se anestezia locală sau totală.

În practica chirurgicală se folosesc un spectru larg de substanţe anestetice, ce permit de a efectua operaţii mai complexe în condiţii de ambulator, cum ar fi extirparea tumorilor, frenulo-plastica buzei şi limbii, adâncirea vestibulului bucal. Pentru un tratament ortodontic mai efectiv se efectuează implantarea osteo-integrantă. S-a modificat considerabil tehnologia confecţionării protezelor dentare turnate, de metaloacrilat, metaloacrilat fotopolimerizabil, metaloceramică, a protezelor pe implant. În cabinetul fizioterapeutic se aplică toate varietăţile de proceduri utilizate la tratamentul afecţiunilor stomatologice.

Pentru diagnosticul maladiilor aparatului dento-maxilar se face uz de investigaţii rontgenologice unicale. Pe parcursul anilor 1989-2002 au fost înregistrate 995963 vizite, au fost trataţi peste 400 000 şi protezaţi 26 621 bolnavi.

În conformitate cu metodologia recomandată de grupul de experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, populaţia Republicii Moldova a fost supusă unui studiu, pentru determinarea morbidităţii maladiilor stomatologice. Studiul a depistat că 57% din copiii de vârstă 6-15 ani şi 93,3% populaţie de vârstă 35-44 ani sunt afectaţi de maladiile stomatologice, iar populaţia de vârstă mai înain­tată este afectată aproape 100%. Analizând situaţia reală, au fost preconizate măsuri concrete pentru ameliorarea asistenţei stomatologice a populaţiei din ţară.

Pentru a folosi mai raţional cadrele stomatologice şi a majora eficienţa profila­xiei maladiilor stomatologice şi asanarea cavităţii bucale la copii şi muncitorii care activau în condiţii nocive de muncă, au fost organizate cabinete stomatologice la întreprinderi, instituţiile de învăţământ superior şi medii, şcoli de profil general.

Spre regret, criza economică din ţară şi-a lăsat amprenta şi asupra asistenţei stomatologice acordate populaţiei. Tot utilajul stomatologic, instrumentele, mate­rialele pentru obturaţii şi tehnică dentară sunt importate din alte ţări şi sunt foarte costisitoare.

Guvernanţii de astăzi se „străduie” de a aloca cât mai puţine surse financiare pentru sănătatea populaţiei şi bolnavii sunt obligaţi de a plăti bani grei pentru a-şi întrema sănătatea.

Este necesar de menţionat în mod deosebit importanţa asanării cavităţii bucale în profilaxia maladiilor gastrointestinale, a afecţiunilor cardiovasculare, renale, ale aparatului respirator, reumatismului etc.

E regretabil faptul că Legea Republicii Moldova nr. 627-XIV din 3 februarie 1999 „Privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat” prevede acordarea asistenţei stomatologice populaţiei în scop de profilaxie şi stările de urgenţă. Acelaşi lucru este prevăzut şi în „Programul unic al asigurărilor medicale obligatorii pe anul 2003”. Astfel, sunt lipsiţi de dreptul de a se trata la specialiştii stomatologi pătu­rile social-vulnerabile: copiii, pensionarii şi invalizii, femeile gravide, şomerii. Este datoria statului de a asigura asistenţă medicală, inclusiv şi stomatologică categoriilor de populaţie nominalizate mai sus.

Sursa: Policlinica Stomatologică Republicană. În: Odainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008 / Ioan Gh. Odainic; Asoc. Obştească pentru Educaţie, Cultură, Ştiinţă şi Artă din Moldova, Chişinău : Pontos, 2009, Vol. 1, p. 532-534.

IMSP Policlinica Stomatologică Republicană [online]. [citat 15.03.2016] Disponibil :  http://www.stomatologiamd.com/servicii/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s