Duma orăşenească din Chişinău

Acum 199 de ani, în anul 1817 se deschide la Chişinău Duma orăşenească. Cu această ocazie, recomandăm un articol ce face referință la acest organ electiv. Iată un fragment de text:

94

Clădirea Dumei orăşeneşti din Chişinău. (Carte poştală, ANRM)

 

Duma orăşenească  (Городская Дума) – organ electiv, cu competenţe executive din cadrul administraţiei orăşeneşti, responsabil de probleme gospodăreşti ale oraşului, subordonat guvernatorului. În Basarabia dumele orăşeneşti au fost instituite din 1817. Duma orăşenească din Chişinău a fost înfiinţată la 2 august 1817, cea din Bender – la 22 august 1818, cea din Tiraspol – în 1795. În competenţa dumelor erau: comerţul, meşteşugurile şi industria, concesionările, terenurile agricole orăşeneşti, impozitele, amenajarea şi salubritatea oraşului şi a terenurilor aferente etc.

Organul suprem de administrare a Dumei era Consiliul Dumei alcătuit din 5 consilieri – pristavi (гласных), din partea societăţilor orăşeneşti, aleşi din negustorii locali, în baza principiului apartenenţei naţionale. Duma alcătuia bugetul oraşului, care ulterior era aprobat de guvernator. Veniturile oraşului se alcătuiau din mai multe surse: taxe colectate de la proprietarii de întreprinderi industriale şi comerciale; taxe pe vii şi livezi; taxe percepute de la burghezia comercială; taxe încasate de la cârciumi etc. Din taxele percepute erau întreţinute instituţiile orăşeneşti şi organele de poliţie.

Sursa:  Duma orășenească [online] [citat 23.03.2016]. Disponibil : http://nmuseum.blogspot.md/p/v-behaviorurldefaultvmlo_1668.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s