Criticul de artă Ludmila Toma

Azi 24 martie s-a născut Ludmila Toma, cunoscut critic de artă, doctor în studiul artelor. Cu această ocazie recomandăm spre lectură o scurtă informație ce face referință la activitatea ei.

tomaS-a născut în or. Fedotovo, regiunea Moscova. Studiile le-a făcut la Institutul de Pictură, Sculptură, Arhitectură I. Repin din Leningrad (1958-1963). Își ia teza de doctorat în studiul artei la tema Portretul în pictura Moldovei (1979).

A colaborat cu Muzeul Național de Arte Plastice din R. Moldova (1956-1958, 1964-1971), la Academia de Științe a RSSM (1974-1983), 1991 – pînă în prezent), În anii 1983-1991 a predat la Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală.

Din anul 1969 este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.

A avut expoziții atît la Chișinău (1994), București (1995) cît și alte orașe.

Are în palmares următoarele distincții: Diplomă de gradul I a U.A.P. din URSS (1983), Eminent al Învățămîntului Public din RSSM (1986), Premiul U.A.P. pentru studiul artelor pe anul 1998, Maestru Emerit în Artă din R. Moldova. Laureată a Premiului Național în anul 2015. pentru colecția de albume în 14 volume „Maeștri basarabeni din secolul XX”.

Este autoarea lucrărilor ce fac referință la creația pictorilor chișinăuieni: Mihail Grecu (Chișinău, 1971); Claudia Cobizeva (Chișinău, 1978); Ada Zevina (Chișinău, 1983); Портрет в молдоавской живописи (1940-1970-е годы) (Chișinău, 1983); Художники Молдавии (în colaborare cu D. Goțov și M. Livșiț), (Kiev, 1979); Moisei Gamburd (album, Tel-Aviv, 1998); Mihai Grecu (Chișinău, f. a.); Moldova. Artă Contemporană (album, Chișinău, 2006), Dimitrie Sevastianov (album, Chișinău, 2012) etc.

Este coautoarea catalogului-bibliografie Chișinăul în pictură (peisaje, portrete) editată în anul 2012 sub egida Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, la care a scris studiul introductiv Chișinăul văzut de pictorii lui,  menționînd faptul că „diferite generații de pictori, care au trăit și trăiesc și acum în Chișinău, au surprins tresăturile irepetabile ale personalităților sau motive definitorii ale peisajului urban”. Întreg articol îl puteți citi aici.

Ludmila Toma
Portretul Ludmilei Toma. Autor: Dumitru Peicev.

Colecția de carte „Chișinău” a Departamentului Memoria Chișinăului s-a îmbogățit cu cîteva volume cu autograf dăruite de Ludmila Toma:

Toma, Ludmila. Eugenia Gamburd / Ludmila Toma ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; text în limba rusă : L. Toma, M. Gamburd ; trad. în limba engl. : A. Shultz, trad. în limba rom. : I. Nechit. – Ch. : [s. n.], [2007]. – 143 p. : il.;
Toma, Ludmila. Moisey Gamburd / L. Toma ; Muzeul Național de Arte Plastice. – Ch. : s. l., s. a. – 160 p. : il.

O altă carte aflată în colecția noastră mai e și Портрет в Молдавской живописи (1940-1970-е годы) editată în anul 1983 la editura Știința. În final, mai e și cartea Ludmila Ţonceva : Pictură editată în anul 2002 la editura Sigma I. G., 2002.

Sursa: Ludmila Toma. În: COLESNIC, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. Chișinău, Ghid enciclopedic, 2008, pp. 220-221.

Sursa primei imagini: http://www.monitorulsv.ro

Sursa imagini a doua: catalogul-bibliografie Chișinăul în pictură


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s