Chișinăul meu = Mой Кишинев

Chisinaul meuChișinăul meu / alcăt.: N. Cataeva. – Moscova : PK Galeria ; [Chișinău] : S.n., 2015. – 280 p. În limba rom. și rusă.

 

Subiectul cărții este portretul Chișinăului văzut prin ochii citadinilor din diferite epoci. Trei secole de amintiri ale chișinăuienilor au fost reunite sub aceeași copertă. Cartea are un format bilingv, român și rus. Prima parte prezintă secolele trecute și include memoriile oamenilor de cultură care au locuit în Chișinău în sec. XIX-XX-lea M. Eminescu, A.V. Șciusev, L.N. Tolstoi, A.S. Pușkin, M.V. Dobujinski, M. Bieșu ș.a. De asemenea include un articol despre primarii Chișinăului Anghel Nour, Pavel Gumalic, Carol Schmidt, Gherman Pântea și Nicolae Uzun.

În partea a doua a cărții, despre Chișinău povestesc contemporanii noștri, stabiliți în Moldova, Rusia, Israel, Ucraina, Germania – Petru Lucinschi, Eugen Doga, Alexandr Oleșco, Chiril Covalgi, Svetlana Toma, Mihail Kalik, Svetlana Kriucikova, Vadim Derbeniov, Nicolai Lebedev.

 

Moj KišinevMой Кишинев  / сост.: Н. Катаева. – Москва : Галерия ; [Кишинэу] : Б.и., 2015. – 375 с. 

Портрет Кишинева глазами горожан разных эпох и времен, обьединенных благодарностью к любимой столице, – вот тема этой многоголосой книги. Кишинев в моей судьбе, город детства, юности, творчечтво взросления.

Впервые под одной обложкой собраны воспоминания кишиневцев трех веков. Первая часть – века минувшие, содержит мемуары крупнейших деятелей культуры, которым довелось жить в Кишиневе в XIX-XX веках – М. Эминеску, А.С. Пушкин, А.В. Щусев, Л.Н. Толстой, И.С. Аксаков, М.В. Добужинский, С.Ю. Витте, А.Н. Баянова, М. Биешу и другие. В том числе статья о примарах Кишинева Ангел Ноур, Павел Гумалик, Карл Шмидт, Герман Пынтя и Николай Узун.

Во второй части о Кишиневе рассказывают наши современники, живущие в Молдове, России, Израиле, Украине, США, Германии: П.Лучинский, Е. Дога, А. Щлешко, К. Ковальджи, С. Тома, М. Калик, С. Крючкова, В. Дербенев, Н. Лебедев – актеры, режиссеры, литераторы, политики, бизнесмены. Книга предлагается в двуязычном формате – румынском и русском.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s